Nowe molekuły na marcowych wykazach refundacyjnych

Marta Markiewicz
opublikowano: 26-02-2014, 18:55

Przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia projekty wykazów refundacyjnych zawierają trzy nowe substancje czynne. Z list zostaną usunięte 52 produkty na wniosek producentów, którzy wystąpili o skrócenie terminu obwiązywania decyzji refundacyjnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pierwszy z nowo wpisanych na listę preparatów to ludzki inhibitor C1 esterazy, który będzie refundowany w przypadku konieczności przer-wania ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną. Drugie wskazanie dla jego refundacji to przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród).

Drugim nowym preparatem będzie lek zawierający desloratadynę, który będzie refundowany w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki, w szczególności u osób z chorobami alergicznymi.

Ostatnia z substancji wpisanych na marcową listę to lipegfilgrastim, który współfinansowany będzie w przypadku skrócenia czasu trwania neutropenii, zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych.

Decyzje ze strony producentów

Na nowych wykazach zabraknie 52 produktów, dla których podmioty odpowiedzialne złożyły wnioski o skrócenie trwania decyzji refundacyjnych. Dodatkowo w przypadku 7 leków — w związku z upływem 1 marca terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych — zostaną one ograniczone w refundacji do wskazań pozarejestracyjnych. Dotyczy to: mycophenolas mofetil — 2 produkty, sulfamethoxazolum + trimethorpimum — 1 produkt, sulfasalazinum — 1 produkt oraz tacrolimusum — 3 produkty.

Wynegocjowano urzędowe obniżki cen na 186 produktów zawierających 57 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Obniżenie dopłat pacjentów nastąpi w przypadku 489 produktów (506 pozycji w obwieszczeniu), natomiast wzrost dopłat obejmie 300 preparatów (342 pozycji obwieszczenia).

Kolejne zmiany w programach lekowych

Od 1 marca ministerstwo zaplanowało też zmiany w programach lekowych oraz chemioterapii. Refundacja obejmie nowe leki zawierające:

— ipilimumab (2 kody EAN) w ramach programu lekowego: leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem;
— welaglucerazę alfa (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: leczenie choroby Gauchera typu I;
— lipegfilgrastim (1 kod EAN) we wskazaniu: skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych);
— trastuzumab (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: leczenie zaawansowanego raka żołądka;
— toksynę botulinową typu A (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A.

Większa dostępność terapii

Resort zdrowia zapowiada również, że od 1 marca zwiększona zostanie dostępność terapii w przypadku chorób już leczonych z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach programów lekowych i chemioterapii. Chodzi o następujące programy lekowe:

— leczenie raka nerki — do programu wprowadzono nowy lek zawierający aksytynib (2 kody EAN); będzie go można stosować w II linii leczenia po uprzednim niepowodzeniu terapii z zastosowaniem cytokin lub niektórych inhibitorów kinaz tyrozynowych (sunitynib/pazopanib);
— leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym; leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym oraz leczenie inhibitorami TNF alfa osób z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa — do programów wprowadzono nowy lek zawierający golimumab z grupy inhibitorów TNF alfa (2 kody EAN);
— leczenie mięsaków tkanek miękkich — do programu wprowadzono lek zawierający pazopanib (4 kody EAN);
— leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca — do programu dodano możliwość stosowania leku zawierającego gefitynib (1 kod EAN) w II linii leczenia;
— leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika — rozszerzono kryteria włączenia pacjentek do programu, zwiększając dostępność do leku bewacyzumab (2 kody EAN).
— leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) — w programie dodano możliwość zastosowania imatynibu (2 kody EAN) w leczeniu adiuwantowym, po radykalnym usunięciu guza GIST żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i odbytnicy z KIT-CD 117 dodatnim.
— leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B — w programie włączono dwa nowoczesne leki zawierające entekawir (1 kod EAN) i tenofowir (1 kod EAN) do I linii leczenia analogami nukleozydowymi/nukleotydowymi pacjentów z ujemnym antygenem HBeAg(-) (dotychczas leki były dostępne dopiero w II linii terapii).

Jednocześnie zmieniono kategorie dostępności refundacyjnej leków zawierających temozolomid z dostępnego w ramach programu lekowego „Leczenie glejaków mózgu” na dostępny w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu określonym kodami ICD-10, zgodnie z załącznikiem C.64.a katalogu chemioterapii opublikowanego 23 grudnia 2013 r. Temozolomid ma być od 1 marca dostępny zarówno we wskazaniach odpowiadających wcześniej funkcjonującemu programowi lekowemu, jak również w leczeniu nowotworów u dzieci do 18. roku życia, w zakresie opisanym w charakterystyce produktu leczniczego i we wskazaniach pozarejestracyjnych, opisanych w załączniku C.64.b.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marta Markiewicz

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.