Nowe leki wydłużają okres wolny od progresji raka

Dr n. biol. Marta Koton-Czarnecka; m.czarnecka@pulsmedycyny.pl
30-06-2011, 00:00

O rozpoczęciu nowej ery w leczeniu czerniaka poinformowano podczas 47. dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology, ASCO), które odbywało się 3-7 czerwca br. w Chicago. Równie duże zainteresowanie wzbudziły nowe możliwości terapii raka prostaty, raka jajnika i białaczki szpikowej oraz personalizowane leczenie raka płuca.

Spotkanie ASCO jest największym, międzynarodowym kongresem onkologicznym, co roku obfitującym w przełomowe doniesienia naukowe. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na kilka typów raka i kilka terapii.

Zaawansowany czerniak

* Szczepionka terapeutyczna gp 100:209-217 aktywuje cytotoksyczne limfocyty i w konsekwencji sprzyja niszczeniu komórek nowotworowych. Szczepionka została opracowana, a obecnie jest badana przez dwa amerykańskie ośrodki akademickie – University of Texas i Indiana University. W badaniu zaprezentowanym 2 czerwca (wyniki opublikowano w NEJM 2011, 364: 2119-2127) wzięło udział 185 pacjentów z zaawansowanym czerniakiem; połowa badanych otrzymywała szczepionkę wraz z interleukiną-2, a druga połowa samą IL-2. Okazało się, że szczepionka wydłużyła czas wolny od progresji nowotworu do 2,2 miesiąca w porównaniu z 1,6 miesiąca w grupie kontrolnej.

* Ipilimumab (Yervoy, Bristol-Myers Squibb) jest aplikowanym dożylnie ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, blokującym antygen CTLA-4 i w ten sposób aktywującym limfocyty T do walki z nowotworem. Jego skuteczność sprawdzano w badaniu klinicznym III fazy 024 z udziałem 502 osób z przerzutowym czerniakiem, które nie były wcześniej leczone przeciwko tej chorobie. Połowa chorych otrzymała standardową chemioterapię, tj. dakarbazynę, a druga połowa dakarbazynę oraz ipilimumab. Po pół roku w grupie ipilimumabu żyło 47 proc. chorych, podczas gdy w grupie kontrolnej 36 proc. Po trzech latach było to odpowiednio 21 i 12 proc. chorych.

* Vemurafenib (Roche/Genentech) to eksperymentalny lek blokujący ekspresję zmutowanego genu BRAF, podawany doustnie. Mutacja ta występuje u około połowy chorych na czerniaka i jest kluczowa dla rozwoju tego nowotworu. W badaniu klinicznym III fazy oceniającym skuteczność vemurafenibu uczestniczyło 675 pacjentów z czerniakiem i z mutacją w genie BRAF. Pół roku po rozpoczęciu terapii żyło 84 proc. pacjentów otrzymujących vemurafenib i 64 proc. otrzymujących standardową chemioterapię. Pozytywną reakcję na terapię, czyli zmniejszenie wielkości guza o co najmniej 50 proc., stwierdzono u 48 proc. chorych przyjmujących vemurafenib i 5,5 proc. chorych w grupie chemioterapii. Nowe leczenie było na tyle skuteczne, że po kilku miesiącach przerwano badanie i wszystkim pacjentom rozpoczęto podawanie vemurafenibu.

Wyniki badań dotyczące ipilimumabu i vemurafenibu czekają na publikację w „New England Journal of Medicine”, a od 5 czerwca dostępne są online. Ponieważ podejrzewa się, że leki te mogą działać synergistycznie, firmy Bristol-Myers Squibb i Roche poinformowały, że następne badanie kliniczne zaprojektują wspólnie i pacjenci z czerniakiem będą otrzymywać leczenie skojarzone.

Rak prostaty

* Abirateron (Zytiga , Johnson&Johnson;/Cougar) jest nowym lekiem zaliczanym do terapii hormonalnej, którego mechanizm działania polega na hamowaniu enzymu CYP17, czego efektem jest zablokowanie syntezy testosteronu. Częstym powikłaniem terapii hormonalnej stosowanej w raku prostaty jest obniżenie gęstości mineralnej kości, rozwój osteoporozy i złamania. Najnowsze badanie zaprezentowane w Chicago wykazało, że abirateron wydłuża o połowę (do 301 dni) czas do pierwszego tzw. zdarzenia kostnego, czyli złamania, kompresji kręgosłupa lub przeciwbólowego naświetlania kości.

Rak płuca NSCLC

* Erlotynib (Tarceva, Roche) – należący do inhibitorów kinazy tyrozynowej, dotychczas był stosowany w II rzucie terapii. Badanie EURTAC dowiodło, że erlotynib jest skuteczny także jako terapia pierwszoliniowa w subpopulacji chorych z mutacją w genie EGFR. Do badania włączono 174 pacjentów i stwierdzono, że w grupie erlotynibu czas wolny od progresji nowotworu wynosił 9,7 miesiąca, podczas gdy w grupie standardowej chemioterapii opartej na platynie – 5,2 miesiąca.

Rak jajnika

* Bewacyzumab (Avastin, Roche) badany był w próbie klinicznej III fazy OCEANS, która wykazała, że skojarzenie bewacyzumabu z chemioterapią (gemcytabiną lub karboplatyną) skutkuje 52-proc. obniżeniem ryzyka progresji nowotworu w porównaniu do samej chemioterapii u pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika. W badaniu tym uczestniczyły 484 chore.

Ostra białaczka szpikowa (AML)

* Decytabina (Dacogen, Janssen/Johnson & Johnson/Eisai) obecnie jest zarejestrowana w leczeniu zespołu mielodysplastycznego, ale badane jest zastosowanie tego leku w leczeniu białaczek. Badanie kliniczne DACO-016 wykazało, że podanie decytabiny osobom starszym (mającym więcej niż 65 lat) z nowo rozpoznaną AML istotnie wydłużyło przeżycie całkowite. W badaniu uczestniczyło 485 chorych rekrutowanych z 65 ośrodków medycznych.

Mięsaki tkanek miękkich i kości

* Ridaforolimus (MSD/Ariad), czyli innowacyjny, doustny inhibitor szlaku mTOR, był testowany w badaniu klinicznym III fazy SUCCEED. Stwierdzono, że ridaforolimus wydłużał czas do nawrotu choroby do 17,8 tygodnia w porównaniu do 14,6 tygodnia w grupie placebo. Obliczono, że leczenie dawało 28-proc. redukcję ryzyka progresji nowotworu i zgonu w stosunku do placebo. Wyniki badania SUCCEED są dla firmy MSD podstawą do ubiegania się o rejestrację ridaforolimusu w UE.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Dr n. biol. Marta Koton-Czarnecka; m.czarnecka@pulsmedycyny.pl

Puls Medycyny

Farmakologia / Nowe leki wydłużają okres wolny od progresji raka
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.