Nowa struktura organizacyjna w Ministerstwie Zdrowia

KM
opublikowano: 05-02-2019, 16:07

Likwidacja pięciu departamentów i powołanie trzech nowych - to niektóre efekty zmian organizacyjnych w Ministerstwie Zdrowia. Resort uzasadnia je przejściem na zarządzanie "procesowe" i usprawnieniem przepływu informacji.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia. Zgodnie z dokumentem, w skład resortu zdrowia wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz 21 departamentów i innych  komórek organizacyjnych:

Zobacz więcej

Ministerstwo Zdrowia

Wikipedia

 1. Departament Analiz i Strategii;
 2. Departament Budżetu i Finansów;
 3. Departament Dialogu Społecznego;
 4. Departament e-Zdrowia;
 5. Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki;
 6. Departament Nadzoru i Kontroli;
 7. Departament Oceny Inwestycji;
 8. Departament Pielęgniarek i Położnych;
 9. Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
 10. Departament Prawny;
 11. Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
 12. Departament Systemu Zdrowia;
 13. Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny;
 14. Departament Współpracy Międzynarodowej;
 15. Administrator Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
 16. Jednoosobowe Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Strategicznych;
 17. Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
 18. Biuro Administracyjne;
 19. Biuro Kadr;
 20. Biuro Komunikacji;
 21. Biuro Ministra.

Nowa struktura organizacyjna ma być oparta na procesowym zarządzaniu i zastąpi dotychczasową strukturę „silosową”, która znacznie utrudniała zarządzanie i przepływ informacji - tak zmiany uzasadnia ministerstwo.

Nowe departamenty w Ministerstwie Zdrowia

W związku ze zmianami likwidacji uległy: Departament Matki i Dziecka, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, Biuro Finansowo-Gospodarcze oraz Biuro Dyrektora Generalnego, a w ich miejsce zostały powołane nowe komórki organizacyjne:

 1. Departament Oceny Inwestycji – który będzie realizował zadania związane z koordynacją wsparcia sektora zdrowia ze środków publicznych, dokonywaniem oceny i wyboru projektów do realizacji z różnych źródeł publicznych, monitorowaniem realizacji projektów oraz rozliczaniem poniesionych wydatków;
 2. Departament Systemu Zdrowia – który będzie realizował zadania związane z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o działalności leczniczej oraz merytorycznym nadzorem na realizacją świadczeń zdrowotnych;
 3. Departament e-Zdrowia – który będzie realizował zadania związane z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz będzie beneficjentem projektów o wartości ponad 500 mln zł związanych z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w sektorze zdrowia;
 4. Biuro Administracyjne – które przejmie zadania dotychczasowego Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Finansowo-Gospodarczego.

Z kolei zadaniem nowego Jednoosobowego Stanowiska ds. Koordynacji Projektów Strategicznych będzie monitorowanie oraz raportowanie do ministra zdrowia realizacji najważniejszych z punktu widzenia resortu projektów.

Zmiany w istniejących departamentach MZ

Cześć departamentów zostało przekształconych:

 1. Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji został przekształcony w Departament Budżetu i Finansów, a część jego zadań zostanie przeniesiona do innych komórek organizacyjnych;
 2. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego został przekształcony w Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, który będzie skupiał większość aspektów związanych z kształceniem kadr medycznych oraz rozwojem działalności badawczo-naukowej w sektorze zdrowia;
 3. Departament Zdrowia Publicznego został przekształcony w Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny – który będzie odpowiedzialny za opracowywanie programów związanych ze zdrowiem publicznym, polityką zdrowotną, a także przejmie zadania Departamentu Matki i Dziecka oraz Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w zakresie organizacji podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. Biuro Prasy i Promocji zostało przekształcone w Biuro Komunikacji, którego zadaniem będzie realizacja wszelkich działań komunikacyjno-wizerunkowych w Ministerstwie Zdrowia.

Dodatkowo wyodrębnione zostanie Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego, będące dotychczas w strukturze Biura Dyrektora Generalnego.

Chaos w ministerstwie po wprowadzeniu zmian?

Według informacji opublikowanych 5 lutego w portalu Wyborcza.pl, na razie jednak zarządzanie procesowe w resorcie zdrowia objawia się pełnym chaosem. Kilkuset urzędników z objętych zmianami departamentów nie ma umów - ani zmienionych starych, ani nowych. Wraz ze zmianą nazw i likwidacją niektórych departamentów urzędnikom wygasły upoważnienia do podejmowania jakichkolwiek decyzji. 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.