Nocne dyżury aptek: za ile godzin pracy zapłaci NFZ, ile wyniesie stawka godzinowa? [wyliczenia MZ]

MS/RCL
opublikowano: 30-05-2022, 14:29

Nocne dyżury aptek na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat mogą kosztować Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 260 mln. zł. Takie wnioski płyną z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Już trwający 2022 rok może kosztować płatnika 10 mln zł.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
apteka, farmacja
apteka, farmacja
Już w tym roku NFZ ma płacić za nocne i świąteczne dyżury aptek w każdym powiecie
Fot. iStock

Antoni Olszewski, Koordynator Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, wskazał, że ocena skutków regulacji ww. noweli wymaga przedstawienia szczegółów dotyczących wyliczenia wielkości kosztów NFZ związanych z finansowaniem pracy wybranych aptek w godzinach nocnych i w dni świąteczne.

Kwoty wydatków NFZ związane z przyjęciem finansowania pracy wybranych aptek w godzinach nocnych i w dni świąteczne, muszą zostać przedstawione w podziale na kolejne lata.

W odpowiedzi, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawił kalkulację wielkości kosztów NFZ związanych z finansowaniem pracy wybranych aptek w godzinach nocnych i w dni świąteczne, przygotowaną w marcu 2022 roku.

Dyżury aptek spadną na miasta powiatowe

Jak wskazano w piśmie obowiązek będzie dotyczył co do zasady miast powiatowych. Nie jest w momencie sporządzania niniejszej kalkulacji znana dokładna liczba takich powiatów, ponieważ nie jest ustalona maksymalna wielkość miast (mierzona według liczby mieszkańców), do osiągnięcia granicy której w miastach tych będzie finansowana ekspedycja nocna wyznaczonych aptek.

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będzie to wartość oscylująca w granicach połowy miast powiatowych (albo nieco więcej). Przyjęto więc do kalkulacji wartość 200 miast/powiatów.

Ustalono, że w każdym powiecie finansowanie ekspedycji świątecznej i nocnej będzie dotyczyło jednej apteki. W przypadku drugiej i ewentualnie każdej kolejnej apteki przyjęto, że ekspedycja w porze świątecznej i nocnej będzie finansowana takiej aptece co najwyżej ze środków własnych danego powiatu.

Do wyliczeń przyjęto 52 tygodnie w roku.

Nocne dyżury aptek: za ile godzin pracy zapłaci Fundusz?

Zgodnie z przyjętymi wyliczeniami dyżur pełniony w porze nocnej oznaczać ma codzienny dyżur danej apteki w zakresie godzinowym pomiędzy godz. 21.00 a 23.00 danego dnia, w tym również w niedzielę (której dotyczyć ma również finansowanie w dzień wolny od pracy). Oznacza to 2 godziny każdego dnia danego roku, czyli 365 dni x 2h = 730 h dyżuru w porach nocnych w danym roku na 1 aptekę.

Za dzień wolny od pracy uznano z kolei wszystkie niedziele w danym roku – przyjmując, że rok to 52 tygodnie (oznacza to tym samym 52 niedziele) – oraz wszystkie dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w liczbie 13. Łącznie więc liczba dni wolnych od pracy w danym roku, w czasie których ma być pełniony dyżur, wynosić ma 65 (52+13).

Przyjmując, że dyżur w dzień wolny od pracy oznaczać ma dyżur pełniony bez przerwy przez 4 kolejne pełne godziny zegarowe w zakresie godzinowym pomiędzy 10.00 a 18.00 tego dnia w ramach 65 dni wolnych od pracy, oznacza to 260 godzin (4 h x 65 dni) dyżuru w dni wolne od pracy rocznie na aptekę.

Zgodnie z wyliczeniami, łączna liczba godzin dyżuru jednostkowej apteki w danym roku, przyjmując, że dyżur nocny ma być pełniony również w dni wolne od pracy niezależnie od dyżuru z tytułu dnia wolnego od pracy, wyniesie 990 godzin (730 h + 260 h) dyżurów na jedną aptekę w danym roku.

Ile wyniesie stawka godzinowa za pracę w aptece w porze nocnej

Stawka godzinowa za pracę w aptece w porze nocnej, i w dni wolne od pracy, jaką przyjął resort zdrowia, ma wynosić 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że nie jest w stanie przewidzieć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, jaka będzie obowiązywała w kolejnych latach w perspektywie 10-letniej, przy czym po analizie historycznej trendów w tym zakresie, przyjęto do kalkulacji 200-złotowe coroczne wzrosty tego wynagrodzenia.

W momencie opracowywania kalkulacji 3,5 proc. wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (2800 zł) oznacza kwotę oscylującą w granicach 100 zł. Jednakże biorąc pod uwagę, że najpewniej pierwszym rokiem obowiązywania nowych przepisów dotyczących dyżurów aptecznych będzie 2022 r., należy przyjąć do kalkulacji wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę planowaną na rok 2022 r., tj. kwotę 3010 zł, z czego 3,5 proc. daje wartość 105,35 zł (będącą przewidywaną stawką godzinową dyżuru apteki w 2022 r.).

Jak wylicza resort - 200 aptek x 990 h (dyżuru w danym roku) x 105,35 zł = 198 000 h x 105,35 zł daje kwotę 20 859 300 zł w 2022 r.

Biorąc jednak pod uwagę, że projektowane przepisy nie wejdą w życie z początkiem 2022 r., jak również to, że przewiduje się określony czas na dostosowanie się przez władze powiatowe do nowych regulacji, co oznacza, że proces dostosowawczy będzie rozłożony w czasie, resort zdrowia jest zdania, że za rok 2022 należy ww. kwotę ponad 20 mln zł skorygować i przyjąć wartość co najwyżej połowy tej kwoty.

Skala wydatków NFZ na nocne dyżury aptek w latach 2022-2031

  • 2022 r. – < 10 000 000 zł
  • 2023 r. – 112,35 zł x 198 000 h = 22 245 300 zł;
  • 2024 r. – 119,35 zł x 198 000 h = 23 631 300 zł;
  • 2025 r. – 126,35 zł x 198 000 h = 25 017 300 zł;
  • 2026 r. – 133,35 zł x 198 000 h = 26 403 300 zł;
  • 2027 r. – 140,35 zł x 198 000 h = 27 789 300 zł;
  • 2028 r. – 147,35 zł x 198 000 h = 29 175 300 zł;
  • 2029 r. – 154,35 zł x 198 000 h = 30 561 300 zł;
  • 2030 r. – 161,35 zł x 198 000 h = 31 947 300 zł;
  • 2031 r. – 168,35 zł x 198 000 h = 33 333 300 zł.

Łączny koszt utrzymania pracy aptek w godzinach nocnych i wieczorowych, ponoszony przez płatnika w ciągu najbliższych dziecięciu lat ma wynieść 260 103 700 zł.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NRA prosi kierowników aptek o wypełnienie ankiety ws. zapotrzebowania na szczepionki przeciwko grypie

Maciej Miłkowski o bezpieczeństwie lekowym. Będą zmiany w ustawie refundacyjnej

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.