NIPiP o porozumieniu z MZ: Od września 2018 r. wzrośnie podstawowe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych

EG
opublikowano: 13-07-2018, 14:29

NIPiP i OZZPiP odniosły się w opublikowanym stanowisku do porozumienia zawartego z Ministerstwem Zdrowia. Resort zobowiązał się m.in. do podwyżek, kontynuacji prac nad normami zatrudnienia i wypłacania dodatków dla absolwentów pielęgniarstwa podejmujących pracę w Polsce. OZZPiP w zamian nie będzie organizował ogólnopolskich akcji protestacyjnych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP) skomentowała warunki zawartego 9 lipca porozumienia pomiędzy władzami resortu i środowiskiem pielęgniarskim. Co jest według NIPiP najistotniejsze? 

Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Materiały prasowe

Jakie podwyżki dostaną pielęgniarki i położne od września 2018

„Uzgodniono, że pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę zawarte na podstawie Kodeksu pracy), które otrzymują aktualnie środki z podwyżki 4 x 400,-zł. brutto brutto otrzymają na ich podstawie od 01-09-2018 r. wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1.100,-zł. w przeliczeniu na pełen etat. Dodatkowo dla tej grupy osób od 01-07-2019r. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie jeszcze o dalsze 100,-zł. (łącznie, zatem o kwotę 1.200,-zł.). Te obligatoryjne wzrosty wynagrodzenia może pracodawca pokryć z kwoty 1.600,-zł. brutto brutto, jaką będzie otrzymywał od 01-09-2018r. z NFZ na podstawie OWU” – czytamy w opublikowanym stanowisku. 

Dodatkowo ustalono, że jeśli kwota podwyżki nie przekroczy 1600 brutto, pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty dodatku wyrównującego. NIPiP zwraca jednak uwagę, że zawarte porozumienie nie reguluje przekazywania środków pielęgniarkom zatrudnionym na umowie zlecenie.

Pielęgniarki i położne środowiskowe oraz te zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej od września 2018 r. otrzymają podwyżkę w wysokości 1100 zł – natomiast od lipca 2019 r. o dalsze 100 zł. 

Warunki porozumienia obligują świadczeniodawców do zgłaszania dwa razy w roku aktualnych list pielęgniarek i położnych na potrzeby uzyskania środków na podstawie OWU.

„Uzyskano również deklarację ministra zdrowia, że zapewni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MZ finansowanych z budżetu państwa (a nie z NFZ) wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. Pielęgniarki i położne w tych podmiotach były poza działaniem podwyżki 4 x 400,-zł. (bo ich pracodawca nie miał kontraktu z NFZ), ale dotąd praktyką było uzyskiwanie przez te pielęgniarki i położne analogicznych podwyżek wynagrodzeń, przy czym wymagało to, co roku rozmów z MZ. Ponadto MZ zgodził się objąć tą zasadą także pielęgniarki i położne wykonujące zawód w stacjach sanitarno – epidemiologicznych” – czytamy w dalszej części stanowiska.

Co ponadto ustalono w porozumieniu pielęgniarek i położnych z Ministerstwem Zdrowia

Od stycznia 2019 r. ma się pojawić nowe świadczenie kontraktowane przez NFZ – porada pielęgniarska, normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych staną się również warunkiem kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczenia lecznictwo szpitalne. Planowane jest również wprowadzanie z czasem norm zatrudnienia w takich obszarach, jak opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznica, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna.

Personel pielęgniarski uzyska prawo do sześciodniowego urlopu szkoleniowego. Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się również do wypłaty stypendiów dla studentów i absolwentów pielęgniarstwa, którzy zdecydują się podjąć pracę w zawodzie na terenie Polski. Resort ma również podjąć działania zwiększające dobrowolne podejmowanie przez pielęgniarki służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. 

OZZPiP nie będzie podejmował ogólnokrajowych akcji protestacyjnych do dnia stycznia 2021 r., ale pod warunkiem realizacji postanowień porozumienia. Nie odbiera to prawa do negocjacji płacowych związkom zawodowym w poszczególnych placówkach. OZZPiP i NIPiP obiecały MZ, że będą wspierały rozwiązywanie sporów w lokalnych jednostkach.

Termin rozmów, podczas których zostanie oceniona realizacja porozumienia został wyznaczony na styczeń 2020 r.

Całość stanowiska tutaj

PRZECZYTAJ TAKŻE: Pielęgniarki w Lublinie nadal strajkują

Bez porozumienia na Podkarpaciu. Pielęgniarki kontynuują strajk

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.