Nintedanib wydłuża przeżycie

  • Iwona Kazimierska
05-07-2017, 15:42

U chorych na nieoperacyjnego, złośliwego międzybłoniaka opłucnej przyjmujących doustnie nintedanib w skojarzeniu ze standardową chemioterapią (pemetreksed/cisplatyna) wykazano 46-proc. obniżenie ryzyka progresji choroby w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo w skojarzeniu ze standardową chemioterapią. Czas przeżycia całkowitego również uległ wydłużeniu po dodaniu nintedanibu do standardowej chemioterapii.

Wyniki uzyskane w badaniu II fazy LUME-Meso zostały zaprezentowane podczas Konferencji ASCO 2017 (American Society of Clinical Oncology).
W badaniu tym wykazano, że u chorych na nieoperacyjnego złośliwego międzybłoniaka opłucnej (ang. malignant pleural mesothelioma, MPM) dodanie nintedanibu, doustnego potrójnego inhibitora angiokinazy, do standardowej chemioterapii pierwszej linii z zastosowaniem pemetreksedu/cisplatyny, wiązało się z korzyściami w zakresie wydłużonego czasu przeżycia bez progresji choroby (ang. progression-free survival, PFS), co było pierwszorzędowym punktem końcowym, i czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) – drugorzędowy punkt końcowy – w porównaniu z samą chemioterapią. W badaniu tym leczenie nintedanibem lub placebo kontynuowano po zakończeniu chemioterapii do czasu odnotowania progresji lub toksyczności.

Dodanie nintedanibu przyjmowanego doustnie dwa razy na dobę do standardowej chemioterapii wiązało się ze zmniejszeniem o niemal połowę ryzyka progresji choroby. Odnotowano 46-proc. zmniejszenie ryzyka progresji, przy istotnym wydłużeniu mediany PFS o 3,7 miesiąca (9,4 dla nintedanibu w por. z 5,7 dla placebo) w całkowitej populacji badanych (pacjenci z typem nabłonkowym lub mieszanym) w porównaniu z placebo w skojarzeniu ze standardową chemioterapią. U chorych na nabłonkowatą postać choroby wykazano, że nintedanib dodany do chemioterapii pozwalał na uzyskanie istotnie większej korzyści w zakresie mediany PFS wynoszącej 4 miesiące (9,7 dla nintedanibu w por. z 5,7 dla placebo).
Nintedanib jest obecnie poddawany ocenie w ramach badania III fazy LUME-Meso [NCT01907100]. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w ośrodkach badawczych na całym świecie.

W UE i ponad 20 krajach na całym świecie nintedanib został dopuszczony do stosowania w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu dorosłych pacjentów, u których rozpoznano miejscowo zaawansowanego, przerzutowego lub miejscowo nawrotowego niedrobnokomórkowego raka płuca o histologii raka gruczołowego po chemioterapii pierwszej linii. Nintedanib nie posiada rejestracji w innych wskazaniach onkologicznych.

MPM jest rzadkim nowotworem złośliwym rozwijającym się w klatce piersiowej, stanowiącym poniżej 1 proc. wszystkich przypadków raka. Często jego wystąpienie związane jest z długotrwałym narażeniem na azbest. Rokowanie u chorych na MPM jest niekorzystne, a przeżycie po pięciu latach od rozpoznania wynosi poniżej 10 proc. MPM jest najogólniej klasyfikowany na podstawie rodzaju komórek, czyli histologii, do jednego z trzech podtypów (nabłonkowaty, mieszany i mięsakowaty), przy czym postać nabłonkowata rozpoznawana jest najczęściej w 50-70 proc. wszystkich przypadków.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: IKA

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

Choroby rzadkie / Nintedanib wydłuża przeżycie
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.