NIL przeciwna nowelizacji przepisów dot. konkursów na świadczenia stomatologiczne

oprac. kl
22-02-2017, 12:07

Naczelna Izba Lekarska stwierdziła, że przeprowadzenie konkursów w oparciu o proponowane przez resort zdrowia rozwiązania będzie niekorzystne dla pacjentów i dla lekarzy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Według Samorządu, projektowane przepisy są niezgodne z art.140 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

NRL przypomina też, że w przeszłości wnioskowało już o dyskusję, by wspólnie wypracować korzystne rozwiązania optymalne dla dużych i mniejszych podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych. Jak czytamy w stanowisku, „trudności z wejściem do systemu mniejszych i nowych podmiotów mogą doprowadzić w konsekwencji do ograniczenia dostępności świadczeń stomatologicznych i wyboru lekarza dentysty”.

Nowe rozporządzenie przedstawione przez ministerstwo zdrowia zostało przeanalizowane przez przedstawicieli samorządu. W opinii NRL, proponowane rozwiązania są korzystniejsze dla dużych przedsiębiorców i naruszają zasadę równego traktowania podmiotów. 

W ocenie Prezydium NRL przeprowadzenie konkursów w oparciu o proponowane w projekcie przepisy może skutkować naruszeniem m.in. art. 134 ust. 1 ustawy, w myśl którego Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 

Art. 139 ust. 9 tej ustawy jednoznacznie wskazuje, że minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadania oraz tryb pracy, uwzględniając konieczność równego traktowania świadczeniodawców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji.

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystąpiło też o nierozpisywanie konkursów na świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego do czasu uwzględnienia uwag samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: oprac. kl

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

/ NIL przeciwna nowelizacji przepisów dot. konkursów na świadczenia stomatologiczne
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.