NIL apeluje o wsparcie dla medyków i przedsiębiorców branży medycznej

Oprac. EG
opublikowano: 08-04-2020, 15:00

Samorząd lekarski wspólnie z fizjoterapeutami upomina się o działania osłonowe dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w które mogą uderzyć skutki kryzysu gospodarczego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rządowa Tarcza Antykryzysowa pomija fizjoterapeutów, których sytuacja jest coraz trudniejsza. Według danych Krajowej Izby Fizjoterapeutów nawet 50 000 przedstawicieli tego zawodu medycznego musiało na czas epidemii COVID-19 zawiesić działalność.

iStock

PRZECZYTAJ TAKŻE: KIF: Rząd zapomniał o fizjoterapeutach

Również w ocenie samorządu lekarskiego potrzebne są działania osłonowe, skrojone pod szczególne potrzeby podmiotów leczniczych oraz lekarzy, fizjoterapeutów oraz lekarzy dentystów pracujących w placówkach z poza systemu świadczeń gwarantowanych. W ocenie NIL nie wolno zapominać, że poza ogromnym znaczeniem zdrowotnym i społecznym, sektor ochrony zdrowia ma bardzo duży potencjał gospodarczy. Jego placówki, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, to często jeden z największych pracodawców.

Warto też zauważyć, że wiele tysięcy pacjentów zostanie bez opieki, a publiczny system ochrony zdrowia nie ma szans zająć się tą dodatkową grupą, która do tej pory korzystała głównie z komercyjnej opieki medycznej. (...) Problemy te nie znikną i po okresie pandemii znacznie wzrośnie liczba pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej. Branżę medyczną charakteryzuje wysoki stopień inwestycji, na spłatę których przeznacza się znaczną część bieżących zysków. Te z kolei po spłaceniu zobowiązań w dużym stopniu reinwestowane są w poszerzanie lub unowocześnianie zakresu świadczeń. Branża medyczna jest (...) oraz zamawiającym, generującym znaczne obroty sprzedaży wyrobów medycznych i usług dodatkowych" - czytamy w apelu.

W ocenie samorządu lekarskiego najpilniejsze działania to:

1. W bardzo wielu podmiotach i praktykach leczniczych znaczący udział w strukturze kosztów stałych ma koszt czynszu. Niezbędną więc pomocą powinien być system dopłat do czynszów przez okres trwania epidemii :

  • w wysokości 50 procent miesięcznego czynszu;
  • w przypadku spłaty kredytu zaciągniętego na kupno lub budowę lokalu – objęcie dodatkowymi preferencjami w stosunku do przewidzianych ustawą z 31 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

2. przyznanie prawa do uzyskania wsparcia z tytułu przestoju lub ograniczenia wymiaru pracy wariantowo: w wysokości odpowiednio 75 proc. minimalnego wynagrodzenia i 60 proc. średniego wynagrodzenia dla podmiotów zatrudniających do 9 pracowników lub dla podmiotów będących małymi przedsiębiorstwami - dla wszystkich pracowników, w ustalonej dotychczasowymi przepisami wysokości;

3. zwolnienie przez okres epidemii z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia;

4. zwolnienie przez okres epidemii z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;

5. umożliwienie łączenia wyżej wymienionych form pomocy z dofinansowaniem kosztów prowadzenia działalności  przyznawanym przez starostów.

6. Wnosimy również o niezwłoczny przegląd wszystkich procedur utrudniających działalność leczniczą. Istnieją w tym względzie opracowania zespołów Ministra Zdrowia z 2016 r. i zespołu powołanego w roku 2019, który nie zakończył jeszcze swej pracy.

7. Konieczna wydaje się również rewizja planów wprowadzenia kas fiskalnych online.

Źródło: NIL

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Oprac. EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.