NIK skontrolowała bezpieczeństwo pacjentów w wojewódzkich szpitalach

EG
opublikowano: 19-03-2019, 15:07

Nie wszystkie szpitale wojewódzkie w kujawsko-pomorskim spełniają komplet norm bezpieczeństwa dla pacjentów. Na tym tle pozytywnie wyróżniają się trzy bydgoskie lecznice, które zostały w ostatnich latach znacznie unowocześnione – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, doprecyzowanymi przez rozporządzenia ministra zdrowia, polskie szpitale mają obowiązek dbać o dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do tzw. wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych tak, by ich stan nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów. Placówki, które nie były w stanie spełnić tego wymogu miały 10 lat na wdrożenie programów dostosowawczych – termin ich realizacji kilkukrotnie przekładano ze względu na trudną sytuację finansową szpitali. Ostatecznie czas na ich wdrożenie określono - w ustawie o działalności leczniczej - na 31 grudnia 2017 r. Niestety, do 31 sierpnia 2018 r. wymogów tych nie spełniała prawie połowa polskich szpitali. Dyrekcje jednostek zmagających się z tym problemem mogą od 31 listopada 2017 r. wystąpić do Sanepidu o wydanie opinii o na temat wpływu niespełnienia wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na bezpieczeństwo pacjentów. 

„Po przeprowadzonej kontroli NIK skierowała do ministra zdrowia wniosek m.in. o podjęcie prac nad zmianą ustawy o działalności leczniczej, tak aby na szpitale nałożono obowiązek, a nie tylko możliwość wystąpienia do państwowej inspekcji sanitarnej o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na bezpieczeństwo pacjentów. Przy czym NIK podkreśla, że opinia taka nie miałaby służyć wstrzymaniu działalności placówki ani jej zamknięciu, lecz powinna służyć Sanepidowi do wskazywania zaleceń (służących usunięciu stwierdzonego ryzyka) i terminów ich wykonania.” – zwraca uwagę NIK we wnioskach pokontrolnych.

Z informacji zebranych przez kontrolerów NIK wynika, że ze szpitali nie spełniających wymogów z wnioskiem do Sanepidu zwróciło się 86 proc. placówek. Do 31 sierpnia 2018 r. opinię uzyskały 552 szpitale, z których w przypadku jednej trzeciej Sanepid stwierdził znaczący negatywny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. W sześciu województwach Sanepid nie wykazał żadnej zależności między spełnieniem wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych a bezpieczeństwem chorych, ale NIK zwraca uwagę, że regionalne zróżnicowanie wydawanych opinii może wynikać z odmiennych metodologii określania poziomów ryzyka.

Jak NIK ocenia realizację programów dostosowawczych? 

„Na koniec 2009 r. żaden szpital podległy Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie spełniał wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. W związku z tym szpitale te opracowały programy dostosowawcze. (…) Na 31 grudnia 2017 r. w pełni dostosowane do wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych były 3 z 7 szpitali podległych Samorządowi tego województwa. Plasowało to Kujawsko-Pomorskie na drugiej pozycji w kraju pod względem procentowego udziału dostosowanych szpitali wojewódzkich (43%). Jednocześnie w szpitalach podległych Województwu Kujawsko-Pomorskiemu osiągnięto w latach 2010-2017 jeden z największych postępów w dostosowaniu szpitali do wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych w porównaniu z innymi szpitalami wojewódzkimi.” – informuje w raporcie NIK.

Źródło: NIK

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.