NIK o szpitalu w Olkuszu: Niekorzystne rozporządzanie mieniem

EG
opublikowano: 09-07-2019, 13:59

Wbrew stanowisku powiatu szpital podejmował decyzje korzystne dla Grupy Nowy Szpital Holding S.A., która jest większościowym udziałowcem w Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. Między innymi zlecał usługi zewnętrzne oraz udzielał tej spółce i spółkom jej zależnym pożyczek – informuje Najwyższa Izba Kontroli.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest niekorzystna umowa zawarta przez olkuskie starostwo powiatowe w 2010 r. w momencie utworzenia spółki Nowy Szpital, według zapisów której powiat jest jedynie udziałowcem mniejszościowym z 30 proc. udziałów bez realnego wpływu na jej działalność. Samorząd nie zadbał także, by w zarządzie spółki zasiadł jego przedstawiciel, czego konsekwencją był bardzo ograniczony wpływ na działalność pozamedyczną. To właśnie starostwo zwróciło się do NIK z prośbą o przeprowadzenie w placówce kontroli – sam Nowy Szpital starał się natomiast do niej nie dopuścić.

iStock

Kontrolerzy NIK ustalili, że Nowy Szpital spełnia swoje podstawowe cele: zapewnia ciągłość udzielania świadczeń medycznych mieszkańcom powiatu, niekorzystne dla placówki działania dotyczyły zarządzania mieniem i kosztami.

„Powiat nie uzyskał pełnej wiedzy o stanowiących podstawę tych zobowiązań umowach, a w szczególności o zakresach świadczonych usług, ich uzasadnieniu merytorycznym ani ekonomicznym. Od 2011 roku spółka Nowy Szpital wbrew stanowisku powiatu olkuskiego konsekwentnie wprowadzała rozwiązania organizacyjne, które polegały przede wszystkim na ograniczeniu zatrudnienia i zlecaniu części zadań podmiotom zewnętrznym (outsourcing), w szczególności Grupie Nowy Szpital Holding S.A. (GNS). Wbrew stanowisku powiatu podejmowano wiele decyzji, dotyczących np. zlecania usług GNS czy udzielania tej spółce i spółkom jej zależnym pożyczek. Korzystając z uprawnień przewidzianych dla udziałowca większościowego Zarząd Spółki zawarł z GNS umowy w 2013 r. i 2015 r., zlecając jej realizację usług rozliczanych ryczałtowo. Umowy te zostały zastąpione umową franczyzy i świadczenia usług z 28 lutego 2018 r., zawartą pomimo sprzeciwu powiatu. Zasadność zawarcia umowy franczyzy została zakwestionowana przez starostwo, które w marcu 2018 r. wystąpiło o uchylenie uchwały Zgromadzenia Wspólników w tej sprawie na drodze sądowej. (…) Zlecenie GNS realizacji usług mogło prowadzić do nieuzasadnionego zawyżania kosztów działalności Spółki i naruszania zasad efektywnego wydatkowania środków publicznych, przekazywanych Spółce tytułem realizacji umów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli powiat nie wykorzystał wszystkich możliwości zablokowania niekorzystnych decyzji i działań Zarządu Spółki” – informuje NIK.

Podstawowym zaleceniem Najwyższej Izby Kontroli jest, by władze powiatu w większym stopniu korzystały z zawartych w umowie instrumentów ochrony praw mniejszościowego udziałowca.

Źródło: NIK

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.