NIK: Nieprawidłowe decyzje kadrowe i czynności prawne w szpitalu w Sławnie

EG
opublikowano: 02-04-2019, 13:27

Zła sytuacja finansowa placówki w Sławnie w województwie zachodniopomorskim wynika nie tylko z ograniczonego finansowania przez NFZ i niewystarczającej pomocy ze strony Ministerstwa Zdrowia, ale również ze złego zarządzania szpitalem – oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Wyniki kontroli, którą NIK objęła zachodniopomorski szpital w Sławnie pokazały, że poziom finansowania przez NFZ nie wystarczał na pokrycie kosztów udzielanych w placówce świadczeń, w związku z czym samorząd nadal musi stale dokładać się do szpitalnego budżetu. 

Szpital Powiatowy w Sławnie
http://www.szpital-slawno.pl/

„W latach 2012-2017 z budżetu powiatu sławieńskiego przekazano szpitalowi pomoc finansową, którą stanowiły dotacje (w kwocie 0,9 mln zł) oraz pożyczki (w łącznej kwocie 4,7 mln zł, z czego 3,4 mln zł zostało umorzonych). Udzielona pomoc nie doprowadziła jednak do istotnej poprawy sytuacji Szpitala. Wynik finansowy (strata netto) pogorszył się z 228 tys. zł w 2012 r. do 1 615 tys. zł w 2015 r. i 1 516 tys. zł w 2016 r. (…) Zobowiązania Szpitala ogółem wzrosły z 11,523 mln zł na koniec 2013 r. do 13,413 mln zł na koniec 2016 r. W 2017 r. wyniki finansowe szpitala poprawiły się, strata netto zmniejszyła się do 438 tys. zł, a zobowiązania do kwoty 12,048 mln zł.” – wskazuje NIK.

Nad działaniem szpitala prowadzony był nadzór, który przybierał formę m.in. kontroli, audytów czy sporządzania sprawozdań finansowych – niestety nie przełożyło się to na poprawę funkcjonowania placówki w Sławnie. Wielkim obciążaniem pozostaje zadłużenie, zły stan budynków oraz techniczny środków trwałych, co bezpośrednio przekłada się na dostęp świadczeń.

NIK stwierdziła nieprawidłowości polegające na:

finansowaniu, wbrew przepisowi art. 52 ustawy o działalności leczniczej, wydatków bieżących podmiotu leczniczego z budżetu Powiatu, związanych z obsługą prawną Szpitala (w ramach umowy zawartej na obsługę prawną Starostwa w latach 2016-2017),

niedostosowaniu treści umów w sprawie udzielenia dotacji szpitalowi w latach 2016-2017 do wymogów określonych w art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej,

niewyegzekwowaniu od Rady Społecznej szpitala wypełniania obowiązków określonych w art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o działalności leczniczej, dotyczących przedstawiania powiatowi opinii w sprawach zbycia aktywów trwałych, zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz  w sprawie związanej z ograniczeniem działalności szpitala,

zatrudnienia zastępcy dyrektora szpitala bez wymaganego konkursu, co było niezgodne z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,

zawierania umów na zakup usług prawnych na czas nieokreślony, z naruszeniem art. 142 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 600 tys. zł przez osobę nieposiadającą stosownego upoważnienia (główny księgowy) do działania w tym zakresie w imieniu Szpitala,

niewyodrębniania w planach finansowych elementów, o których mowa w art. 31 pkt 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Źródło: NIK

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.