Nieprawidłowości w funkcjonowaniu aptek [WYNIKI KONTROLI NFZ]

MJM
opublikowano: 15-06-2021, 09:27

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonych w aptekach w I kwartale 2021 roku. Wśród nieprawidłowości wskazał m.in. na realizację recept przez osobę bez kwalifikacji i uprawnień, przekazywanie nieprawidłowych danych w komunikatach elektronicznych xml do NFZ czy prowadzenie sprzedaży leków w aptece przez podmiot nieposiadający właściwego zezwolenia na prowadzenie apteki.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W I kwartale 2021 r. terenowe wydziały kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 57 postępowań kontrolnych w aptekach. W 2 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji recept refundowanych. Pozostałe kontrole zakończyły się negatywną oceną (18 przypadków) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem nieprawidłowości (37 przypadków) - wynika z raportu NFZ.

NFZ przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonych w aptekach w I kwartale 2021 roku.
iStock

Kontrola aptek przez NFZ - wśród nieprawidłowości realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: realizacji recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji. NFZ zwrócił też uwagę na:

 • brak pieczątki i podpisu osoby przyjmującej receptę i sporządzającej lek,
 • brak podpisu osoby wystawiającej receptę,
 • brak podpisu i pieczęci przy dokonanej poprawce przez osobę wystawiającą receptę;
 • w przypadku leków z grupy I-N lub II-P brak potwierdzenia przekroczonej dawki maksymalnej (dobowej lub jednorazowej) poprzez postawienie wykrzyknika, zapisania dawki słownie, umieszczenia pieczęci, czytelnego podpisu;
 • brak potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK).

Kontrola aptek przez NFZ - inne nieprawidłowości dotyczące recept

Kontrolerzy NFZ wykazali także inne nieprawidłowości dotyczące recept, m.in.

 • dwukrotne sprawozdanie recepty;
 • zrealizowanie recepty, na której wypisano i wydano ilość leku refundowanego przekraczającą 120-dniowy okres stosowania;
 • wydawanie leku w ilości większej niż zapisano na recepcie;
 • wydanie leku jako refundowany pomimo zapisu 100%;
 • zrealizowanie recepty, na podstawie której wydano jako refundowany lek wypisany poza zakresem wskazań refundacyjnych;

Farmaceuci popełnili także inne błędy: wydawali inny lek niż zaordynowany na recepcie, realizowali recepty refundowane po upływie terminu jej ważności lub realizowali recepty pomimo niepełnego adresu/braku nr PESEL pacjenta lub braku wymaganych danych podmiotu udzielającego świadczeń (nazwa, adres, telefon, regon).

Kontrola aptek przez NFZ - nieprawidłowe dane w komunikatach elektronicznych przekazywanych do Funduszu

Kontrolerzy NFZ wykazali także, że apteki przekazywały nieprawidłowe dane w komunikatach elektronicznych xml do Funduszu. Błędy dotyczyły m.in.:

 • uprawnień dodatkowych („S”, „DN”),
 • adnotacji „nie zamieniać”,
 • braku znacznika informującego o wydaniu zamiennika,
 • typu i numeru identyfikatora osoby realizującej recepty,
 • numeru PESEL technika farmacji realizującego recepty / pacjenta,
 • okresu zatrudnienia pracownika,
 • daty wystawienia recepty, daty i godziny realizacji recepty,
 • kodu EAN/GTIN leku/składnika; innej lub niewłaściwej jednostki miary dla składnika leku.

Kontrola aptek przez NFZ - prowadzenie sprzedaży leków w aptece przez podmiot nieposiadający właściwego zezwolenia

Wśród innych naruszeń stwierdzono:

 • niepoinformowanie w terminie OW NFZ o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami;
 • prowadzenie sprzedaży leków w aptece przez podmiot nieposiadający właściwego zezwolenia na prowadzenie apteki.

Kontrola aptek przez NFZ - nieprawidłowości dotyczące leków recepturowych

NFZ wśród nieprawidłowości wymienił także te dotyczące leków recepturowych. Dochodziło m.in. do nieprawidłowej wyceny leku recepturowego:

 • zawyżano cenę surowca,
 • wyceniano lek sporządzony w warunkach jałowych pomimo braku wskazań do sporządzenia leku w takich warunkach,
 • pobierano 2 opłaty ryczałtowe od pacjenta,
 • nie przestrzegano ograniczeń ilościowych wynikających z zapisanej na recepcie na lek recepturowy ilości spirytusu;

Fundusz wskazał także na błędne wykonanie leku recepturowego, a konkretnie na brak warunków jałowych, mimo obecności w składzie leku antybiotyku, czy wykonanie go niezgodnie z treścią recepty. Poza tym kontrola wykazała, że w niektórych przypadkach nie zmniejszano ilości substancji recepturowej w leku recepturowym w przypadku przekroczenia dawki maksymalnej.

Wśród błędów wskazano także na wykonanie postaci leku metodą niezgodną z wymogami FP, sporządzanie leku recepturowego niezgodnie z ordynacją lekarską czy w terminie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta.

Fundusz zwrócił także uwagę na przypadki przekazania do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczących zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept, np. inny kod postaci leku recepturowego niż ten, który wynikał z zamieszczenia przepisanej postaci leku na receptach, inny identyfikator kosztu wykonania leku recepturowego (taksy laborum) niż ten, który wynikał z zapisu dotyczącego wykonania leków recepturowych zamieszczonego w otaksowaniach recept.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nie można nakazać farmaceucie sprzedaży konkretnych leków czy suplementów diety - stanowisko ZAPPA

Liczba aptek w Polsce coraz niższa [RAPORT]

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.