Nieprawidłowości przy wypłacie podwyżek dla medyków: ile skarg wpłynęło do PIP?

KM, EG
opublikowano: 23-09-2022, 16:21

Redakcja “Pulsu Medycyny” zapytała Główny Inspektorat Pracy o liczbę skarg dotyczących nieprawidłowości przy wypłacie zagwarantowanych ustawowo podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W trakcie kontroli inspektor pracy bada m.in., czy w wymaganym ustawą terminie ustalono sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego grup pracowników objętych ustawą w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a w przypadku niezawarcia porozumienia ze związkami - czy wydano zarządzenie ustalające sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego.
W trakcie kontroli inspektor pracy bada m.in., czy w wymaganym ustawą terminie ustalono sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego grup pracowników objętych ustawą w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a w przypadku niezawarcia porozumienia ze związkami - czy wydano zarządzenie ustalające sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego.
iStock
  • Do 2 września do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 400 skarg w związku z nowelizacją ustawy o najniższych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych.
  • Skargi zawierały zarzuty dot. m.in. niewłaściwego zakwalifikowania zajmowanych przez pracowników stanowisk pracy do grup zawodowych określonych w załączniku do ustawy.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektor pracy będzie uprawniony do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym wypłaconym a ustawowym minimum.

Nie cichną dyskusje związane z ustalaniem najniższego wynagrodzenia zasadniczego medyków, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, która weszła w życie 29 czerwca 2022 r. O wypłacie zaniżonych wynagrodzeń, niezgodnych z posiadanymi kwalifikacjami, informowały m.in. pielęgniarki i położne. Ich samorząd apelował, aby wszystkie przypadki niestosowania się pracodawców do obowiązujących przepisów zgłaszać do właściwej ze względu na miejsce wykonywania pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

Redakcja “Pulsu Medycyny” zapytała Główny Inspektorat Pracy (GIP), ile sygnałów o nieprawidłowościach przy wypłacie podwyżek spływa do inspektoratu, czego one dotyczą oraz ile kontroli wszczęto w tej sprawie. Zapytaliśmy też o to, z jakimi konsekwencjami dla dyrektora danej placówki wiąże się stwierdzenie nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń zagwarantowanych ustawowo.

Ile skarg od medyków wpłynęło do PIP w sprawie podwyżek

Jak poinformowało nas Biuro Informacji Głównego Inspektoratu Pracy, w okresie od 1 lipca do 2 września 2022 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło łącznie 412 skarg związanych z nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przy czym:

  • 390 skarg zostało zgłoszonych przez osoby zatrudnione,
  • 42 skierowały związki zawodowe,
  • 4 skargi były anonimowe.

Jak informuje nas rzecznik prasowy GIP Juliusz Głuski-Schimmer, zgłoszone skargi zawierały zarzuty nieprawidłowej realizacji przepisów znowelizowanej 26 maja 2022 r. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w tym, m.in. dotyczące:

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.
  • niewypłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia podwyższonego na mocy znowelizowanej ustawy
  • oraz niewłaściwego, w opinii skarżących, zakwalifikowania zajmowanych przez pracowników stanowisk pracy do grup zawodowych określonych w załączniku do ustawy, w tym w wyniku nieuznania przez pracodawcę kwalifikacji posiadanych przez pracowników.

Obecnie skargi te są w trakcie realizacji - czynności kontrolne są w toku lub został zaplanowany termin ich podjęcia.

Zgłoszenia dot. nieprzestrzegania ustawy podwyżkowej - jak przebiegają kontrole inspekcji pracy

Jak informuje GIP, kontrole wykonywania przepisów art. 3, art. 3a i art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przeprowadzane są na zasadach określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie kontroli inspektor pracy bada m.in., czy w wymaganym ustawą terminie:

  • ustalono sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego grup pracowników objętych ustawą w porozumieniu ze związkami zawodowymi (w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy nowelizującej, tj. do dnia 13 lipca 2022 r.),
  • wydano zarządzenie ustalające sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego ww. pracowników w przypadku niezawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi (do dnia 20 lipca 2022 r.).

Co grozi pracodawcy w razie potwierdzenia nieprawidłowości w wypłacaniu podwyżek

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektor pracy będzie mógł zastosować środek prawny przewidziany ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. skierować wystąpienie lub wydać polecenie w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych.

Dodatkowo w razie stwierdzenia w trakcie kontroli przypadku niepodwyższenia i wypłacenia uprawnionemu pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego w kwocie niższej niż przysługujące danemu pracownikowi najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z ustawą na dzień 1 lipca 2022 r., inspektor pracy będzie uprawniony do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym wypłaconym a ustawowym minimum – o ile zostaną spełnione warunki dla zastosowania środka prawnego przewidzianego w art. 11 pkt 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Podwyżki w ochronie zdrowia: co zrobić, gdy pracodawca nie chce podnieść najniższego wynagrodzenia

Kontrowersje wokół ustawy o minimalnych wynagrodzeniach. Pielęgniarki i położne zgłaszają liczne problemy

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.