Niemedyczni rosną w siłę, w zarządzie reprezentanci różnych zawodów

opublikowano: 31-01-2023, 13:34

28 stycznia w trybie zdalnym odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia (OMZZPPOZ). Zdecydowano o rozszerzeniu zarządu z trzech do pięciu osób.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zmienił się skład zarządu Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia.
Zmienił się skład zarządu Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia.
Fot. Adobe Stock

Prezesem nadal będzie Krystian Karol Krasowski (salowy), wiceprezeską została Monika Broda (sekretarka medyczna), a sekretarzem zarządu Anna Koguc (zatrudniona jako pracownik serwisowy).

Pracownicy niemedyczni wybrali swoich przedstawicieli

Powołano także dwóch członków zarządu. Stanowska te piastować będą: Krzysztof Raszkiewicz (sanitariusz) oraz Małgorzata Śnieżek (sprzątaczka).

Na cztery miejsca (z wyłączeniem prezesa - red.) zgłosiło się sześcioro kandydatów - poinformował “Puls Medycyny” Krystian Krasowski. Wybory uzupełniające przeprowadzono w związku z rezygnacją wiceprezesa oraz sekretarza zarządu.

Zmiany nastąpiły także w Komisji Rewizyjnej. Swoje rezygnacje złożyły Marta Sasin oraz Katarzyna Zawitowska; z kolei Alina Anioł (salowa) pozostała jako członkini KR. Zgłosiło się czworo kandydatów; wybrani zostali: Anna Skóra (sanitariuszka) i Iwona Szypulska (salowa).

Walne Zebranie zdecydowało również o zatwierdzeniu nowego statutu. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie delegatów na Walne Zebranie oraz powołanie nowego organu, tj. trzyosobowej Komisji Odwoławczej. Na trzy miejsca zgłosiły się trzy kandydatki, które zostały wybrane. To Izabela Kalata (sprzątaczka), Agnieszka Romańczuk (salowa) oraz Bogumiła Grzymała (pracownik gospodarczy). Członkinie nie wybrały jeszcze przewodniczącej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Powstanie parlamentarny zespół ds. pracowników niemedycznych. Wiemy, czym się najpierw zajmie

– W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu udział wzięło blisko 400 osób, co stanowiło 25 proc. wszystkich uprawnionych - informuje Krystian Krasowski.

Władze Związku deklarują, że utrzymają kierunek dotychczasowych działań.

Jakie są postulaty pracowników niemedycznych?

Uregulowanie kwestii grup zawodowych

 • Umowy o pracę zgodne z faktycznym wykonywaniem czynności służbowych
 • Jasne i czytelne zakresy obowiązków zgodne z kodyfikacją zawodową
 • Uniemożliwienie zmiany grupy zawodowej (jako “oszczędność” pracodawcy)
 • Podległość pod pielęgniarki/pielęgniarzy/oddziałowych/ koordynujących
 • Włączenie personelu pomocniczego do zespołu

Uregulowanie kwestii płacowych

 • Zagwarantowane wynagrodzenie minimalne: dość dodatków wyrównawczych
 • Zagwarantowane dodatki stażowe (5-20%) oraz za pracę w porze nocnej (65%) i dni świąteczne (45%)
 • Zagwarantowane dodatki za starszego pracownika w każdej grupie zawodowej pracowników pomocniczych (5 lat pracy - 10%)
 • Wprowadzenie dodatku (15/25%) dla pracowników pomocniczych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach psychiatrycznych i detoksykacyjnych oraz w transporcie sanitarnym

Uregulowanie norm zatrudnienia, podwyższanie kwalifikacji

 • Wprowadzenie norm zatrudnienia. Dość pracy na dwa, trzy oddziały. Dość liczenia nas na “metry kwadratowe”
 • Przywrócenie przypisywania pracownika do danej kliniki/oddziału - z możliwością oddelegowania w inne miejsce (oddziału, kliniki) na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku
 • Umożliwienie pracownikowi podwyższenia kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia (np. KPP, sanitariusza szpitalnego i inne, które pozwolą na bezpieczniejszą i efektywniejszą pracę), a co za tym idzie możliwość uzyskania dodatku.

Bezpieczeństwo pracy

 • Umożliwienie wykupienia przez pracownika ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - szczególnie w tych grupach zawodowych, gdzie pracownik ma faktyczny kontakt z pacjentem oraz ponosi za niego odpowiedzialność (pomoc pielęgniarce, transport wewnątrzszpitalny, transport sanitarny)
 • Ograniczenia dążące do całkowitego wyeliminowania zatrudniania pracowników pomocniczych przez firmy zewnętrzne
 • Dość „wyrabiania” grup inwalidzkich i zatrudniania niepełnosprawnych pracujących jako pełnosprawni
 • Objęcie pracowników niemedycznych - pomocniczych, mających kontakt z pacjentem, ochroną prawną jak medyków
 • Zagwarantowanie pracownikom przerw na posiłki oraz miejsc do ich spożywania. Dość jedzenia w brudownikach!

Czas pandemii

 • Zaopatrzenie pracowników w ubrania ochronne - nieodbiegające jakością i normą, jak w przypadku medyków - w czasie zdarzeń, czasów wyjątkowych - choćby pandemii
 • Zagwarantowanie pracownikom niemedycznym - pomocniczym odpoczynku regeneracyjnego poza strefą tzw. brudną
 • Zagwarantowanie co miesiąc dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego pracownikom niemedycznym za czas pracy w pandemii. Dotyczy to tych grup, które pracują bezpośrednio przy pacjencie podejrzanym lub zakażonym SARS-CoV-2. Objęcie kontrolą wypłat tych dodatków przez NFZ. Dość przyznawania pieniędzy na zasadzie dobrego „humoru przełożonych”

“Niemedyczni” domagają się także wypłaty dodatku na zasadzie “tam gdzie medyk, tam niemedyczny”.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.