Niejasny wpływ ACEI na ryzyko rozwoju cukrzycy

dr n. biol. Marta Koton-Czarnecka
opublikowano: 28-02-2007, 00:00

Ocena skuteczności inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI) w prewencji pierwotnej cukrzycy była celem prospektywnego badania klinicznego DREAM (Diabetes Reduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication). Końcowe wyniki badania zostały upublicznione we wrześniu ubiegłego roku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Ocena skuteczności inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI) w prewencji pierwotnej cukrzycy była celem prospektywnego badania klinicznego DREAM (Diabetes Reduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication). Końcowe wyniki badania zostały upublicznione we wrześniu ubiegłego roku.
Zmniejszenie częstości zachorowań na cukrzycę typu 2 wśród pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego leczonych inhibitorami ACE obserwowano wcześniej m.in. w badaniu HOPE. Badaniem DREAM, które miało zweryfikować tę hipotezę, objęto 5269 osób z 21 krajów. Najważniejszymi kryteriami zakwalifikowania do badania był wiek co najmniej 30 lat oraz stwierdzony stan przedcukrzycowy (stężenie glukozy na czczo podwyższone do 110-126 mg/dl i/lub upośledzona tolerancja glukozy, tj. stężenie w granicach 140-200 mg/dl po 2 godzinach od doustnego obciążenia). redni wiek badanych pacjentów wyniósł 54,7 roku, a średni wskaźnik masy ciała BMI - 30,9 kg/m2.
Chorzy zostali przydzieleni do dwóch grup, z których pierwsza przyjmowała inhibitor ACE ramipril w dawce początkowej 5 mg dziennie, zwiększonej po 2 miesiącach do 10 mg dziennie, a po roku do 15 mg dziennie, natomiast druga przyjmowała placebo. Uczestnicy badania zostali poddani też drugiej, niezależnej randomizacji, dotyczącej stosowania pochodnych tiazolidinodionu, tj. rosiglitazonu (w dawce 8 g dziennie) oraz odpowiadającego mu placebo. Wszyscy pacjenci otrzymali zalecenia dotyczące normalizacji glikemii metodami niefarmakologicznymi.
Obserwację zaplanowano na 3 lata. Ze względu na bardzo dobre wyniki terapii stwierdzone w grupie leczonej rosiglitazonem, badanie przerwano 5 miesięcy wcześniej.
Pierwszorzędowy punkt końcowy badania, którym było rozwinięcie cukrzycy oraz zgon z jakiejkolwiek przyczyny, wystąpił u 18,1 proc. pacjentów z grupy przyjmującej inhibitor ACE oraz u 19,5 proc. chorych z grupy placebo. W grupie otrzymującej inhibitor konwertazy angiotensyny stwierdzono 31 zgonów i 449 przypadki cukrzycy (17,1 proc.), natomiast w grupie placebo 32 osoby zmarły, a u 489 rozwinęła się pełnoobjawowa cukrzyca typu 2 (18,5 proc.).
Różnice w glikemii pacjentów leczonych ramiprilem i placebo nie były duże. rednie stężenie glukozy na czczo wynosiło 102,7 mg/dl w grupie ACEI
i 103,4 mg/dl w grupie placebo, natomiast średnie stężenie glukozy po 2 godzinach od obciążenia doustnego 135,1 mg/dl i 140,5 mg/dl odpowiednio w grupach ACEI i placebo.
Bardzo korzystne rezultaty odnotowano natomiast w części badania dotyczącej leczenia rosiglitazonem. Stwierdzono, że terapia pochodnymi tiazolidinodionu wiązała się z 60-procentową redukcją częstości występowania cukrzycy. Do prawidłowych wartości glikemii powróciło 50,5 proc. pacjentów z grupy rosiglitazonu, w porównaniu z 30,3 proc. z grupy placebo. Podawanie pochodnej tiazolidinodionu nie miało wpływu na wyniki leczenia ramiprilem.
Badanie DREAM nie przyniosło jednoznacznych rozstrzygnięć dotyczących zasadności podawania inhibitorów ACE pacjentom w stanie przedcukrzycowym. Leczenie ramiprilem nie zredukowało w sposób statystycznie istotny ryzyka wystąpienia cukrzycy, zmniejszyło jednak średnią glikemię w doustnym teście tolerancji glukozy, a tym samym zwiększyło szansę na normalizację zaburzeń gospodarki węglowodanami. Dodatkowych danych na temat wpływu leków przeciwnadciśnieniowych na prawdopodobieństwo rozwinięcia cukrzycy dostarczyć mają wyniki badań NAVIGATOR i ONTARGET.

Źródło: NEJM 2006, 355: 1551-1562; Lancet 2006, 368: 1096-1105.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: dr n. biol. Marta Koton-Czarnecka

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.