NIA wzywa farmaceutów szpitalnych do wycofania się z protestu. “To niepotrzebne zamieszanie”

MS/NIA
opublikowano: 27-09-2021, 16:57

Postulaty kierowane do ministra zdrowia przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych są kopią postulatów przedstawionych Ministrowi Zdrowia przez NRA - pisze Izba i apeluje do farmaceutów szpitalnych o wycofanie się z protestu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Naczelna Izba Aptekarska zamieściła na swojej stronie internetowej stanowisko w sprawie zaangażowania się Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych w ogólnopolski protest zawodów medycznych.

Jak podkreśla Izba, inicjatywa ta nie rozwiązuje problemów farmaceutów szpitalnych a jedynie wprowadza niepotrzebne zamieszanie, dwugłos i szum informacyjny. Jednocześnie utrudnia prowadzenie dalszych rozmów przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej z ministrem zdrowia.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
FOT. NIA/Krzysztof Jarczewski

Izba popiera postulaty płacowe

Naczelna Izba Aptekarska wyjaśnia, że popiera wszelkie konstruktywne działania zmierzające do poprawy sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia, w tym postulaty płacowe zawodów medycznych.

“NRA stoi na stanowisku, że wszystkie zawody medyczne powinny być godnie wynagradzane za swoją ciężką pracę na rzecz Pacjentów” - czytamy w stanowisku NIA.

Jednocześnie Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że nie popiera inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych dotyczącej dołączenia do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

NRA posiada legitymację do reprezentowania farmaceutów

Naczelna Rada Aptekarska przypomina, że jest jedynym ustawowym organem posiadającym legitymację ustawową do reprezentowania interesów farmaceutów.

“W swoim stanowisku z 3 września br. NRA wyraźnie podkreśliła, iż jest zwolennikiem prowadzenia dialogu z Ministrem Zdrowia, którego celem jest opracowanie systemowych rozwiązań korzystnych dla farmaceutów pracujących w podmiotach leczniczych” - przypomina Izba.

Podkreśla też, że postulaty kierowane do ministra zdrowia przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych są kopią postulatów przedstawionych Ministrowi Zdrowia przez NRA - zarówno w ramach uczestnictwa w pracach Komisji Trójstronnej, jak i bezpośrednio podczas rozmów z Panem Ministrem Adamem Niedzielskim.

O co zabiega NRA?

Naczelna Rada Aptekarzy przedstawiła Ministrowi Zdrowia następujące postulaty:

 • Urealnienie poziomu minimalnego wynagrodzenia farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia do poziomu pozwalającego na budowanie w szpitalach odpowiednio wyspecjalizowanej, stałej kadry oraz zatrudnianie nowych pracowników o wysokim poziomie umiejętności zawodowych
 • Umożliwienie pacjentom rzeczywistego dostępu do pełnego zakresu usług farmaceutycznych w podmiotach leczniczych, których efektem będzie zwiększenie jakości i bezpieczeństwa prowadzonej farmakoterapii oraz przeniesienie apteki szpitalnej ze strony kosztowej na stronę przychodową podmiotów leczniczych – dzięki:
 1. wprowadzeniu taxa laborum na leki jałowe sporządzane w aptekach szpitalnych
 2. wprowadzeniu możliwości rozliczania z NFZ nadmiarów leków finansowanych w sposób bezpośredni (chemioterapia, programy lekowe)
 3. uruchomieniu usług farmacji klinicznej, których część – jako świadczenie zdrowotne – stałaby się świadczeniem gwarantowanym i byłaby finansowana w sposób bezpośredni z NFZ, m.in. koncyliacja lekowa, przegląd lekowy
 4. włączeniu farmaceutów w proces opieki nad pacjentem, np. w obszarze onkologii klinicznej – umożliwienie farmaceutom nabycia kompetencji asystenta onkologa klinicznego, który uprawniony byłby do kontynuowania zlecenia lekarskiego w zakresie stosowania leków przeciwnowotworowych i w programach lekowych.
 • Rzeczywiste egzekwowanie ustawowego wymogu spełnienia minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów szpitalnych w podmiotach leczniczych
 • Wprowadzenie systemowego mechanizmu finansowania procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów – analogicznie do rozwiązań funkcjonujących dla zawodu lekarza
 • Uruchomienie celowanych na apteki szpitalne programów wsparcia finansowego dla podmiotów leczniczych i zmiany legislacyjne – w celu dostosowania pomieszczeń i wyposażenia aptek szpitalnych do standardów europejskich.

Działania farmaceutów szpitalnych utrudniają rozmowy z MZ

Jak wyjaśnia NRA postulaty te od wielu lat były formułowane i przedstawiane w ramach prowadzonego dialogu społecznego.

W chwili obecnej NRA podtrzymuje stanowisko o konieczności konstruktywnych działań zmierzających do uwzględnienia postulatów samorządu zawodu farmaceuty w zakresie farmacji szpitalnej.

“Decyzja o dołączeniu do protestu przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych wprowadza niepotrzebne zamieszanie, dwugłos i szum informacyjny. Jednocześnie utrudnia prowadzenie dalszych rozmów przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej z Ministrem Zdrowia” - podkreśla w swoim stanowisku NRA.

NRA krytycznie o inicjatywie farmaceutów szpitalnych

Jednocześnie Izba podkreśla, że działania podjęte przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych:

 • nakierowane są głównie na zapewnienie jej władzom chwilowego rozgłosu i zainteresowania ze strony opinii publicznej - zainteresowania, którego do tej pory brakowało, z uwagi na nieliczne i praktycznie nienagłaśniane inicjatywy
 • nie rozwiążą prawdziwych problemów farmaceutów szpitalnych, które nie powinny być rozwiązywane na ulicy, lecz przy negocjacyjnym stole, w atmosferze dialogu, partnerstwa i wzajemnego poszanowania stron.

W tej sytuacji Naczelna Rada Aptekarska apeluje do Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych o niezwłoczne wycofanie się z akcji protestacyjnej, co umożliwi przedstawicielom NRA kontynuację podjętego już dialogu z Ministerstwem Zdrowia, w celu wypracowania modelowych rozwiązań dla farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Farmaceuci szpitalni w sporze z własnym samorządem. Chcą protestować z medykami. NIA: “Naprawdę?”

NIA odżegnuje się od udziału w proteście medyków, chociaż szpitalni farmaceuci byli na niego gotowi

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.