NIA: 6-13 proc. hospitalizacji z powodu nieprawidłowego zażywania leków

EG/PAP
opublikowano: 21-10-2019, 10:14

Szacuje się, że 6-13 proc. hospitalizacji wynika z nieprawidłowego zażywania leków. Może to skutkować interakcjami czy polekowymi powikłaniami, które są zagrożeniem dla zdrowia lub nawet życia pacjenta. Problem mogłyby rozwiązać systemowe zmiany, przede wszystkim przyjęcie ustawy o zawodzie farmaceuty.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Środowisko farmaceutów od dawna czeka na długo zapowiadaną przez resort ustawę o zawodzie farmaceutów. W nowych przepisach widzi szansę na systemowe zmiany, których konieczność argumentuje m.in. częstymi przypadkami niewłaściwego zażywania leków.

27 tysięcy farmaceutów czeka na swoją ustawę

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty trafił w połowie października do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej, zaznacza, że NIA zapoznała się z projektem na etapie konsultacji publicznych i oceniła go pozytywnie, choć w kilku miejscach wymaga on korekty.

Dzięki nowym przepisom farmaceuci będą mogli prowadzić dodatkowe usługi na rzecz pacjentów: przeglądy lekowe czy obsługę urządzeń medycznych, a za zgodą lekarza, kontynuować realizację recept dla tzw. pacjentów stabilnych, a więc tych, którzy od lat leczą się tymi samymi lekami. W ten sposób można będzie wykorzystać potencjał farmaceutów i aptek, które w przyszłości mają stać się lokalnymi centrami zdrowotnymi.

"Jest to szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo malejącą liczbę lekarzy i pielęgniarek" - wyjaśnił Tomasz Leleno.

Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach. Przykładowo we Włoszech, Danii, Belgi, Wielkiej Brytanii i Kanadzie w ramach przeglądów lekowych skierowanych do pacjentów z przewlekłymi chorobami np. astmą, to właśnie farmaceuci przyczyniają się do znacznej poprawy zaleceń lekarskich i podnoszą efektywność kosztownych farmakoterapii.

Francja np. wprowadzając w 2013 r. wsparcie terapeutyczne dla pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe zrealizowała w ciągu pierwszego roku funkcjonowania opieki ponad 161 tys. konsultacji farmaceutycznych w 63 proc. aptek. Podobnie jest w Portugalii, gdzie wiele świadczeń zdrowotnych - pomiar ciśnienia tętniczego czy sezonowe szczepienia przeciwko grypie pacjent może wykonać w autoryzowanych aptekach. Jak podkreślił Tomasz Leleno nie bez znaczenia są również czas i koszty podróży, jakie oszczędzają chorzy mogący odwiedzić najbliższą aptekę, aby skorzystać z dodatkowych świadczeń.

Z raportu Deloitte z czerwca 2018 r. wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzając dodatkową usługę porady farmaceutycznej mógłby zaoszczędzić blisko 470 mln.

Ponadto proponowane zapisy gwarantują farmaceutom większą niezależność.

"Farmaceuci będą mogli odmówić wykonania poleceń służbowych, które – w ich przekonaniu – mogą naruszać obowiązujące przepisy np. polecanie pacjentom preparatów wątpliwej jakości czy zamknięcie apteki, która nie dysponuje wymaganą obsadą fachowego personelu” - uważa przedstawiciel samorządu.

Dodatkowo Naczelna Izba Aptekarska uważa, że samorząd aptekarski nadal powinien opiniować kandydata na kierownika apteki. Taka opinia jest składową wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie nowej placówki. Sporządza ją okręgowa izba aptekarska na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

"Zawiera ona informacje o przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej farmaceuty- czy był karany dyscyplinarnie, czy brał udział w nielegalnym wywozie leków, czy regularnie uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach uzupełniających jego wiedzę" - wyjaśnił Tomasz Leleno.

Wydanie opinii nie jest wiążące dla organu nadzorczego. Na utrzymaniu tej regulacji powinno zależeć również pracodawcom, którzy będą mieć pewność, że zatrudniony przez nich farmaceuta – kierownik apteki posiada niezbędne kompetencje oraz spełnia najwyższe standardy etyczne.

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty wymaga uzupełnień

Obszarem wymagającym doprecyzowania jest kwestia sprawowania przez apteki opieki farmaceutycznej. Projekt nie określa warunków lokalowych, procedur wyboru przez pacjenta farmaceuty sprawującego taką usługę, czy zasad przetwarzania danych zawartych w indywidualnej dokumentacji.

Środowisko dostrzega również potrzebę uszczegółowienia kwestii wykonywania przez farmaceutów testów diagnostycznych.

"Powinny one obejmować np. wykonywanie gotowych testów diagnostycznych, dostępnych praktycznie w każdej aptece np. na obecność narkotyków” – zauważył rzecznik NIA.

Dodatkowo aptekarz powinien móc rekomendować inne metody i badania diagnostyczne przeprowadzane przez osoby przygotowane do tego profesjonalnie, czyli diagnostów laboratoryjnych. Tym bardziej, że w wielu europejskich krajach farmaceuci wykonują testy diagnostyczne w znacznie szerszym zakresie.

W Wielkiej Brytanii na przykład są włączeni w krajowe programy badań przesiewowych dotyczące wybranych chorób bakteryjnych. Dzięki temu, jak podkreślił Leleno, przyczyniają się oni do wzrostu wykrywalności chorób w społeczeństwie.

"Pomiar glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego, bilirubiny, enzymów wątrobowych, hemoglobiny czy kreatyniny w prosty i małoinwazyjny sposób umożliwia wstępną ocenę stanu zdrowia pacjenta i rekomendację kolejnych kroków diagnostycznych. Szybkie testy diagnostyczne wykonywane są również w niektórych aptekach ogólnodostępnych w Hiszpanii już od ponad 20 lat. Podobne rozwiązania wprowadzone są także we Włoszech" - wskazał Tomasz Leleno.

W Polsce jest 14 tys. aptek i punktów aptecznych.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG/PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.