NFZ wprowadza zmiany w finansowaniu szpitali tymczasowych i transportu sanitarnego

KM/PAP
opublikowano: 02-12-2021, 13:12

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił stawki opłat za hospitalizacje i utrzymywanie łóżek w szpitali tymczasowych oraz opłat za gotowość transportu sanitarnego w związku ze zwalczaniem COVID-19.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Szpital Narodowy w Warszawie
Fot. Krystian Maj/KPRM

Zmiana wynika ze znowelizowanego 1 grudnia zarządzenia prezesa NFZ w sprawie zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowelizacja wprowadza aktualizację wycen transportu sanitarnego wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jak również niektórych produktów rozliczeniowych w szpitalach tymczasowych.

Zmiana w finansowaniu transportu sanitarnego

Zgodnie z wprowadzoną zmianą od 1 grudnia 2021 r. opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego wynosi:

Od 1 grudnia 2021 r. wysokość stawek wynosi:

  • opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez 1 osobę - 1434 zł,
  • opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez zespół co najmniej dwuosobowy - 2373 zł,
  • opłata za transport sanitarny realizowany przez 1 osobę - 191 zł,
  • opłata za transport sanitarny realizowany przez zespół co najmniej dwuosobowy - 324 zł

Zmiana w finansowaniu szpitali tymczasowych

Finansowanie szpitali tymczasowych od 1 listopada 2021 r. odbywa się z wykorzystaniem nowopowstałych produktów rozliczeniowych. Są to:

  • opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym w wysokości 1667,79 zł,
  • hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 w szpitalu tymczasowym – 2428 zł.

Podstawą do rozliczeń są moduły łóżek

Fundusz wskazał, że nowe zasady rozliczeniowe opierają się na dwóch podstawowych produktach rozliczeniowych: za gotowość (za dostępne moduły) i za hospitalizacje z pobytem dobowym pacjenta, przyjmując założenie uruchomienia od razu dwóch modułów 28-łóżkowych z wymaganą liczbą personelu medycznego. Powstanie kolejnego modułu uzależnione jest od zajętości liczby łóżek.

Jeśli chodzi o finansowanie szpitala tymczasowego, który pozostaje w gotowości, to opłata ryczałtowa naliczona jest za moduł obejmujący nie więcej niż 56 łóżek, a gdy co najmniej 48 z tych łóżek jest już zajętych, to opłata ryczałtowa jest naliczana za moduł kolejnych nie więcej niż 28 łóżek, o ile tyle jest dostępnych.

Natomiast w przypadku spadku obłożenia liczby łóżek w uruchomionych modułach ich finansowanie odbywa się jeszcze przez 14 dni gotowości, pod warunkiem zapewnienia pełnej wymaganej obsady kadrowej.

“Przyjęcie takiego rozwiązania spełnia założenia analizy dokonanej przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, z której wynika, że szacowany miesięczny koszt funkcjonowania 28-łóżkowego modułu szpitala tymczasowego, przy założeniu efektywnego 85-proc. obłożenia, tj. zajętych 24 łóżkach szacuje się na 1,8 mln zł” - wskazał NFZ.

Zmiana wyceny hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii

W nowelizacji zarządzenia zmieniono też wartość produktu rozliczeniowego: Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 w OAiIT na 1,16 zł.

Dla produktu rozliczeniowego: Świadczenia dializoterapii w trakcie hospitalizacji związanej z leczeniem COVID-19 dopuszczono możliwość wykazywania przy sprawozdawaniu produktu: Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta, w tym wymagającego wentylacji mechanicznej, w szpitalu tymczasowym oraz produktu: Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej poza OAiIT.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.