NFZ uruchamia ponad miliard złotych z rezerwy ogólnej. Na co?

JW/NFZ
opublikowano: 30-11-2022, 12:54

W środę (30 listopada) na stronie Centrali NFZ opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok. 2022. Także 30 listopada zarządzenie wchodzi w życie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Prezes NFZ wystąpił do ministra zdrowia oraz ministra finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 1 075 926 tys. zł w planie finansowym Funduszu na 2022 r.
Prezes NFZ wystąpił do ministra zdrowia oraz ministra finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 1 075 926 tys. zł w planie finansowym Funduszu na 2022 r.
Fot. Pixabay
  • W planie finansowanym NFZ na rok 2022 zmniejsza się kwotę określoną jako obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną z 1 075 926 tys. zł do 0 zł.
  • Wspomniane środki mają zostać przeznaczone na koszty finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
  • Chodzi także o zabezpieczenie środków na finansowanie m.in. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 1 075 926 tys. zł do 0 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w pozycji B2 w planach finansowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe pieniądze z rezerwy ogólnej NFZ. Na co zostaną przeznaczone?

Jak dowiadujemy się z uzasadnienia, prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 18 listopada 2022 r. do ministra zdrowia oraz ministra finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 1 075 926 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r. z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach, w związku z przepisem art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 oraz na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wnioskowane przez Fundusz zwiększenie planowanych na 2022 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie:

  • kosztów finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach w kwocie 448 546 tys. zł, która odpowiada różnicy prognozowanej przez poszczególne OW NFZ wartości realizacji kosztów ww. zadania w roku 2022 (898 522 tys. zł) oraz wartości środków, jakie na ten cel zostały już przeznaczone w zmianie planu finansowego z dnia 14 lipca 2022 r. (449 976 tys. Podział środków pomiędzy poszczególne OW NFZ uwzględnia prognozowaną wartość kosztów realizacji tego zadania w roku 2022;
  • kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych OW NFZ w kwocie 627 380 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie skutków finansowych zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzającego regulacje w zakresie tzw. opieki koordynowanej - w kwocie 301 303 tys. zł. Zgodnie z OSR do zarządzenia szacowany roczny skutek finansowy wynosi 1 205 213 tys. zł. Uwzględniając czas obowiązywania w roku 2022 tego zarządzenia (od 1 października 2022 r.), szacowane na IV kwartał 2022 r. skutki zarządzenia wynoszą 301 303 tys. zł,
  • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w kwocie 326 077 tys. zł,

Podział środków w kwocie 627 380 tys. zł pomiędzy poszczególne OW NFZ został dokonany algorytmem podziału na rok 2022, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem ministra zdrowia.

Pozytywna opinia dotycząca ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2022 została wydana zarówno przez ministra zdrowia, jak i ministra finansów.

Pieniądze dla POZ i AOS

Z załącznika do rozporządzenia wynika, że do POZ ma trafić dodatkowo 301,3 mln zł - wydatki będą więc o 1,8 proc. wyższe w skali roku niż planowano. To efekt porozumienia z lekarzami rodzinnymi.

PRZECZYTAJ TAKŻE: MZ dogadało się z lekarzami rodzinnymi. Będzie dodatkowe 140 mln zł na POZ

Na AOS - w celi zwiększenia dostępności świadczeń - NFZ "dorzuci“ 326 mln zł (blisko 3-proc. wzrost).

Całkowite wydatki na refundację leków spadną (tak w wynika z załączonej tabeli).

Zobacz: Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.