NFZ: projekt zmian w POZ. Wyższe stawki dla lekarzy wystawiających e-recepty

opublikowano: 02-08-2019, 17:13

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt zmieniający warunki zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie stawek kapitacyjnych dla lekarzy POZ wystawiających e-recepty i zmianę finansowania świadczeń w przypadku pacjentów chorych przewlekle.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

2 sierpnia 2019 NFZ zgłosił do opiniowania projekt zarządzenia zmieniającego warunki zawarcia i realizacji umów w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej. 

Narodowy Fundusz Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia
Marek Wiśniewski

Proponowane przez NFZ zmiany w POZ dotyczą:

1) wzrostu stawek kapitacyjnych, które stosuje się do lekarzy POZ, pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych w przypadku posiadania przez podmioty lecznicze certyfikatów akredytacyjnych wydanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJwOZ). Stawki kapitacyjne mają wtedy wynosić:

  • lekarze POZ: 160,56 zł
  • pielęgniarki POZ: 42,12 zł
  • położne POZ: 27,84 zł
  • pielęgniarka szkolna: 91,08 zł

2)  wprowadzenia współczynnika 3,2 korygującego bazową stawkę roczną dla lekarzy POZ w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę, choroby układu krążenia i tarczycy. Szczegółowy wykaz chorób kwalifikujących do stosowania takiego współczynnika podano w załączniku. 

3) wzrostu stawek kapitacyjnych stosowanych do lekarzy POZ w przypadku wystawiania e-recept. Stawki mają być uzależnione od procentowego udziału e-recept w ogólnej liczbie porad, w czasie których wystawiono recepty, mają też być zróżnicowane miesięcznie. Przykładowo - w październiku mają wynosić od 162,12 zł w przypadku lekarzy wystawiających 5-30 proc. e-recept do 166,92 zł w przypadku lekarzy wystawiających powyżej 80 proc. e-recept. Jeszcze wyższe stawki kapitacyjne mają obowiązywać lekarzy mających certyfikaty CMJwOZ i wystawiających e-recepty - od 163,80 zł (5-30 proc. wystawionych e-recept) do 168,54 zł (powyżej 80 proc.) w październiku.

4) wprowadzenia finansowania realizacji świadczeń przez dodatkowych lekarzy, którzy nie posiadają specjalizacji i nie są w trakcie specjalizacji na terenach wiejskich o małej gęstości zaludnienia (do 50 mieszkańców na kilometr kwadratowy, według danych GUS) - przewidziano ryczał miesięczny 5 tys. zł

Uzasadnienie zmian

Jak czytamy w uzasadnieniu, zarządzenie ma na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez:

a) dopuszczenie do udzielania świadczeń na obszarach wiejskich o małej gęstości zaludnienia, na których występuje deficyt zatrudnionych lekarzy w POZ, lekarzy, którzy po zdaniu LEP nie rozpoczęli kształcenia specjalistycznego w ramach rezydentury,

b) zwiększenie poziomu finansowania placówek POZ, które uzyskały certyfikaty jakości po zakończeniu procesy akredytacji przez CMJwOZ,

c) poprawę opieki nad pacjentami chorymi przewlekle na choroby układu krążenia, cukrzycę i choroby tarczycy.

d) motywacyjne zwiększenie poziomu finansowania wystawiania e-recept.

Zarządzenie wchodzi w życie od 1 września 2019 roku, z możliwością rozliczania świadczeń udzielonych w zakresie pktt. a), b) i d) od 1 września 2019 roku, a w zakresie pkt. c) od 1 stycznia 2020 roku z zastosowaniem do rozliczania świadczeń od 1 kwietnia 2020 roku.

Przewidywane maksymalne skutki finansowe wyniosą  w zakresie pkt a), b) i c):

  • w 2019 r. około 41,5 mln zł
  • w 2020 r. około 863 mln zł

W zakresie pkt. d) brak możliwości oszacowania skutków finansowych.

Link do projektu wraz z załącznikami na stronie: www.nfz.gov.pl

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.