NFZ opublikował zarządzenie w sprawie rozliczania testów antygenowych i szpitali tymczasowych

opublikowano: 05-11-2020, 14:26

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie, w którym uregulowano m.in. rozliczanie wykonania testu antygenowego na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 i finansowanie szpitali tymczasowych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Chodzi o opublikowane 4 listopada zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szpital na Stadionie Narodowym został otwarty 29 października 2020 r.
KPRM

Zrządzenie wprowadza nowe produkty rozliczeniowe, m.in. wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zapisano w nim także produkty związane z działaniem szpitali tymczasowych.

Jak NFZ wyceniło testy antygenowe na obecność koronawirusa SARS-CoV-2

W załączniku do zarządzenia znalazły się dwa produkty możliwe do rozliczenia w leczeniu szpitalnym:

  • wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 - wartość
  • wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu testu) - wartość

W uzasadnieniu dołączonym do rozporządzenia NFZ wyjaśnia, że wprowadzona zmiana umożliwia wykonywanie badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą szybkich testów antygenowych, bez konieczności potwierdzania ich wyniku testem RT-PCR. Jest zgodna z definicją przypadku COVID‐19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020), w której jako kryteria laboratoryjne wskazano: wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego oraz wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2 z materiału klinicznego.

W rozporządzeniu wskazano, że testy antygenowe muszą spełniać minimalne kryteria: czułość – 97%, swoistość – 90%, które muszą być potwierdzone w niezależnych opublikowanych badaniach lub w badaniach zrealizowanych na polskiej populacji w podmiocie leczniczym, zatwierdzonych przez ministra zdrowia.

Oszacowania kosztów testów antygenowych dokonano na podstawie opracowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 2 listopada 2020 r.

Rozliczenie świadczeń w szpitalach tymczasowych

Zarządzenie wprowadza też produkty umożliwiające rozliczanie świadczeń udzielanych w szpitalach tymczasowych uruchamianych sukcesywnie, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w poszczególnych województwach, zgodnie ze strategią walki z pandemią COVID-19 - jesień 2020 wersja 3.0.

Nowe produkty to:

  • opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym – wartość
  • hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta w szpitalu tymczasowym – wartość
  • opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej w szpitalu tymczasowym - wartość
  • hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej w szpitalu tymczasowym - wartość
  • opłata ryczałtowa za gotowość punktu przyjęć w szpitalu tymczasowym wartość -

Oszacowanie kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego nastąpiło na podstawie opracowania nr WT.541.12.2020 Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Taryfikacji z 3 listopada 2020 r.

NFZ zaznacza, że zgodnie z konkluzją AOTMiT zawartą w ww. opracowaniu - „powyższe oszacowania mogą być podstawą do określenia pierwszego ryczałtu, rozliczanego po miesiącu w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty, na postawie sprawozdań i faktur. Dane o faktycznie poniesionych kosztach za okres jednego, dwóch czy trzech miesięcy pozwolą na aktualizację oszacowań i ostateczne dostosowanie wysokości ryczałtu".

Wycena łóżek covidowych w szpitalach bez umów z NFZ

Kolejna wprowadzona w zarządzeniu zmiana wynika z faktu powiększenia bazy łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19 o łóżka będące w szpitalach, które nie mają umów z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego zarządzenie wprowadza nowy produkt rozliczeniowy:

  • opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń w podmiocie leczniczym nieposiadającym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wartość

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, czyli 5 listopada, z wyjątkiem przepisów dotyczących szpitali tymczasowych, które mają zastosowanie do sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielanych od 26 października 2020 r. Jak wyjaśnia NFZ, termin ten jest zbieżny z terminem wynikającym z decyzji ministra zdrowia, wydanej na wniosek wojewody małopolskiego, na podstawie której od 26 października 2020 r. świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w lokalizacji tymczasowej udziela Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

ZOBACZ TAKŻE:

NFZ: wycena za pacjentów covidowych na podstawie saturacji

Budżet na refundację w 2021 r. Opublikowano projekt rozporządzenia

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.