NFZ: O kontrolach w aptekach w I kw. 2016 roku

MAR
opublikowano: 06-06-2016, 11:36

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia podsumowała kontrole, jakie jej wojewódzkie oddziały przeprowadziły w aptekach w pierwszym kwartale 2016 roku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku oddziały wojewódzkie przeprowadziły 284 postępowań kontrolnych w placówkach aptecznych. Aż 243 kontrole zakończyły się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Aż w 62 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych.

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (147 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (75 postępowań).

W komunikacie NFZ czytamy, że w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

- w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

- realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach; brak lub błędna data wystawienia recepty; brak identyfikatora płatnika lub błędny wpis; brak pieczęci świadczeniodawcy, nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, a w tym: niepełna nazwa leku, postać, dawka, wielkość opakowania i ilość leku oraz sposób dawkowania - niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed datą wystawienia lub po upływie terminu ich ważności; wydanie leku ze zniżką poza wskazaniami refundacyjnymi; brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci bądź brak podpisu osoby wydającej; dzielenie opakowań leków refundowanych; wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia; brak kwalifikacji i uprawnień pracownika apteki do realizacji recepty (np. w przypadku wydawania leków psychotropowych); wydanie leków nieprzepisanych na recepcie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można wydać, gdy lekarz określił sposób dawkowania i czas kuracji, a także gdy lekarz nie określił, poprawił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku; recepta wypisana jako 100% zrealizowana jako refundowana; wydanie leku zawierającego w swoim składzie środek odurzający z grupy I-N w większej ilości niż wynika to z dawkowania na miesięczną kurację; błędna wycena recepty, polegająca na wliczeniu w koszt sporządzenia leku recepturowego  mieszadła; wydawanie leków niespełniających wymogów zamiennika; realizacja recepty, na której przepisano więcej niż 5 leków".

Dodatkowo stwierdzono realizację recept: wypisanych przez lekarzy nieuprawnionych, tj. których druki lub zakresy liczb nie zostały im przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu lub świadczeniodawcę, wystawionych na nieaktualnych drukach, wypisanych na blankiecie lekarza innego niż wystawiający; w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

- niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp.); przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (data wystawienia recepty, data realizacji recepty, PESEL pacjenta, kod uprawnień dodatkowych pacjenta, kod odpłatności za lek, REGON świadczeniodawcy, numer recepty, EAN leku, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator OW NFZ, itp.); podanie w danych o obrocie błędnej informacji czy wydano odpowiednik (T - dla leku wydanego zamiennie; N - dla leku wydanego zgodnie z preskrypcją) bądź niesprawozdanie odpowiednika; brak recept w zbiorze recept apteki/nieprzedstawienie recept do kontroli; brak przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego („aktualizacja kart zakupów”) w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód;

- brak informacji lub nieterminowe informowanie w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece (a w tym realizacja recept przez osobę niefigurującą w ewidencji personelu); brak farmaceuty w godzinach czynności apteki, brak informacji o zawarciu umowy na realizację recept.

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MAR

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.