NADĄŻAJ ZA WIEKIEM

Artykuł Sponsorowany
opublikowano: 24-02-2014, 00:00

Lekarze, pielęgniarki i przedstawiciele innych zawodów medycznych w codziennej pracy spotykają się z coraz większą liczbą pacjentów w podeszłym wieku. Zmiany demograficzne powodują, że doskonalenie zawodowe w zakresie opieki geriatrycznej staje się wymogiem naszych czasów. Już teraz kadry medyczne mogą korzystać z nowego programu szkoleń, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Polskie społeczeństwo się starzeje. Eksperci oceniają, że w naszym kraju ten proces postępuje szybciej niż w innych państwach zachodnich. Spadek liczby urodzeń szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Z danych GUS wynika, że około 2 mln Polaków, głównie młodych, wyemigrowało z kraju. Według Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. odsetek osób w wieku 65 lat i więcej sięgał 14% ogółu ludności, a w roku 2030 ma osiągnąć − według najnowszych prognoz − niemal 30%. Statystyczny Polak żyje więc coraz dłużej i jest coraz starszy.  Zmiany demograficzne będą miały znaczący wpływ na sytuację zdrowotną ludności, zwiększy się liczba osób potrzebujących podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.

Pacjenci w podeszłym wieku są objęci opieką medyczną przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), którzy współpracują z lekarzami różnych specjalności. Jeśli pacjenci ze względu  na stan zdrowia wymagają hospitalizacji, są leczeni na oddziałach szpitalnych (m.in. geriatrycznych). Liczba pracowników ochrony zdrowia przygotowanych do specjalistycznej opieki geriatrycznej jest jednak niewystarczająca. Lekarze POZ, którzy kontynuują i koordynują leczenie specjalistyczne swoich długowiecznych pacjentów, często stają przed skomplikowanymi dylematami terapeutycznymi. Pracownicy POZ powinni być przygotowani do leczenia, opieki i rehabilitacji pacjentów w ramach całościowej opieki geriatrycznej, do której podstawowych zadań należą wczesne rozpoznawanie, leczenie oraz prewencja chorób wieku starszego. 

Szkolenia – w odpowiedzi na zmiany

W latach 2012 – 2015 Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, realizuje projekt systemowy Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia podstaw nowej jakości opieki geriatrycznej w Polsce. Programy kształcenia, opracowane w tym zakresie dla poszczególnych grup zawodowych, to nowość na rynku ofert szkoleniowych.

Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz opiekunowie medyczni i terapeuci środowiskowi, którzy wezmą udział w szkoleniach, zdobędą wiedzę i umiejętności coraz bardziej potrzebne w codziennej pracy. Będą mieli szansę stać się liderami w zakresie opieki geriatrycznej w swoich miejscach pracy i środowiskach. Uczestnicy kursów zapoznają się z zasadami całościowej oceny geriatrycznej i interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem w starszym wieku, poznają algorytmy postępowania w konkretnych sytuacjach klinicznych, a także zakres świadczeń dla pacjentów w starszym wieku z uwzględnieniem obowiązujących rozwiązań prawnych. Szkolenia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z kompetencjami wszystkich członków zespołu terapeutycznego i wypracowanie wspólnego języka, który jest koniecznym warunkiem współpracy w zespole. Szkolenia poszczególnych grup zawodowych są realizowane na podstawie programów kształcenia opracowanych przez ekspertów powołanych w ramach Zespołu do spraw gerontologii przy ministrze zdrowia.

Ewaluacja

Istotnym celem projektu jest poprawa jakości opieki nad osobami starszymi. W ramach projektu zostanie opracowany raport ewaluacyjny, poświęcony opiece geriatrycznej. Raport posłuży do przygotowania założeń kompleksowej opieki nad osobami starszymi na poziomie POZ, obejmującej również system kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej. 

Uczestnicy szkoleń

Szkolenia adresowane do pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych obejmują 40 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych realizowanych podczas dwóch zjazdów (każdy zjazd trwa trzy dni). Natomiast program szkoleń dla lekarzy POZ  przewiduje 21 godzin zajęć, realizowanych podczas jednego zjazdu. W ramach projektu Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej do szkoleń może przystąpić 2000 lekarzy POZ, 2000 pielęgniarek POZ, 1000 fizjoterapeutów, 200 opiekunów medycznych i 200 terapeutów środowiskowych. 

Szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymują zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie. 

Oceniając przydatność w dotychczas zorganizowanych szkoleniach, aż 92,2% ankietowanych uczestników uznało, że szkolenie w zakresie opieki geriatrycznej jest potrzebne w ich pracy, a 98,1% stwierdziło, że wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia przyczynią się do poprawy współpracy z pacjentami w starszym wieku.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsc szkoleń są dostępne pod adresem www.geriatria.mz.gov.pl

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Artykuł Sponsorowany

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.