MZ: Zmiana sposobu finansowania rezydentur nie zakłóci procesu realizacji szkoleń specjalizacyjnych

MJM
opublikowano: 10-02-2021, 16:46

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie problemów, jakie pojawiły się w związku ze zmianą organizacji sposobu finansowania rezydentur. W odpowiedzi zaznaczono, że zmiana ta nie zakłóci procesu realizacji szkoleń specjalizacyjnych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana w sposobie finansowania rezydentur. Środki na ten cel są przekazywane na podstawie wniosków podmiotów prowadzących rezydentury, składanych w Systemie Informatycznym Rezydentur.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie jednoznacznych informacji co do sposobu organizacji i finansowania specjalizacji w trybie rezydenckim w związku z ww. zmianami.

Prof. Matyja poprosił także o wyjaśnienie, na jakich zasadach mają realizować staż podyplomowy lekarze cudzoziemcy oraz wskazanie źródła finansowania ich stażu, gdyż - jak zauważył - wprowadzone zmiany oznaczają, że brak jest podstaw do finansowania stażu odbywanego przez obywateli spoza Unii Europejskiej.

MZ zapewnia, że zmiana sposobu finansowania rezydentur nie zakłóci procesu realizacji szkoleń specjalizacyjnych.
iStock

Zmiany sposobu finansowania rezydentur nie zakłócają procesu realizacji szkoleń specjalizacyjnych

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski w odpowiedzi zaznaczył, że zmiana sposobu finansowania rezydentur wprowadzona nowelizacją z 10 grudnia 2020 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nie powoduje zakłócenia procesu realizacji szkoleń specjalizacyjnych.

“Dzięki tej zmianie znacznie uproszczony i przyspieszony zostanie proces pozyskania przez podmioty szkolące rezydentów środków na ich finansowanie, gdyż nie będzie już konieczności podpisywania umów cywilnoprawnych, które z uwagi na liczne błędy popełniane przy ich kompletowaniu i wypełnianiu, niejednokrotnie przez wiele miesięcy były poprawiane i uzupełniane. Dodatkowo, przejście na system płatności za rzeczywiście poniesione koszty szkolenia rezydentów spowoduje poprawienie racjonalizacji wydatków budżetowych i wyeliminuje konieczność corocznego składania rozliczeń” - czytamy w odpowiedzi wiceministra Sławomira Gadomskiego skierowanej do prezesa NRL.

“Zdajemy sobie sprawę, że w krótkim horyzoncie czasowym zmiany te mogą przejściowo powodować obawy, jednak jesteśmy przekonani, że niebawem będą dostrzeżone również korzyści płynące z ich wprowadzenia (choćby zredukowany czas, pracochłonność i koszt przekazywania informacji mających wpływ na wysokość zobowiązań w stosunku do lekarzy rezydentów w celu aneksowania umów zawartych z ministrem zdrowia)” - przekonuje wiceszef resortu zdrowia.

Finansowanie stażu lekarzy i lekarzy dentystów niebędących obywatelami polskimi

Wiceminister Sławomir Gadomski odniósł się także do kwestii finansowania staży lekarzy i lekarzy dentystów niebędących lekarzami obywatelami polskimi. Zaznaczył, że “wszyscy lekarze niebędący obywatelami polskimi (cudzoziemcy) odbywają staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 8 sierpnia 2020 r. (art. 15 ust. 2)”.

Dodał, że cudzoziemcy, którzy rozpoczęli odbywanie stażu podyplomowego przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. przed 8 sierpnia 2020 r., odbywają ten staż na zasadach dotychczasowych - albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie umowy cywilno-prawnej o staż podyplomowy.

“Ponadto należy wskazać, że celem ustawodawcy w zakresie wprowadzonych zmian było umożliwienie odbywania staży podyplomowych cudzoziemcom spoza UE począwszy od 8 sierpnia 2020 r., (nie zaś od 1 stycznia 2022 r.), na zasadach obowiązujących obywateli polskich” - czytamy w oświadczeniu.

Wiceminister Sławomir Gadomski dodał również, że do 1 stycznia 2022 r. “organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarskodentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej”.

Koszt obsługi tego zadania wynosi 123 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę - doprecyzował.

ZOBACZ TAKŻE: MZ ogłosiło liczbę rezydentur w postępowaniu wiosennym 2021

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.