MZ wprowadza zmiany w raportowaniu o chorobach zakaźnych. Dotyczą grypy i RSV

KM/RCL
opublikowano: 07-02-2023, 12:14

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić obowiązek sprawozdawania zachorowań wywołanych wirusami grypy sezonowej oraz RSV, w przypadku gdy ich rozpoznanie zostało potwierdzone dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Objęte rozporządzeniem wirusy stanowią istotny problem kliniczny orazepidemiologiczny. Wirus RSV stanowi istotną przyczynę zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym zapaleń płuc i hospitalizacji dzieci do 5. roku życia - podnosi resort zdrowia.
Objęte rozporządzeniem wirusy stanowią istotny problem kliniczny orazepidemiologiczny. Wirus RSV stanowi istotną przyczynę zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym zapaleń płuc i hospitalizacji dzieci do 5. roku życia - podnosi resort zdrowia.
Fot. Adobe Stock

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, który 7 lutego został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji.

Zgłoszenia zakażeń wirusem grypy i RSV - wystarczy potwierdzenie szybkim testem

W katalogu zakażeń i chorób podlegających zgłoszeniu w postaci papierowej lub elektronicznej wprowadzono dwie zmiany:

1) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) grypa (sezonowa) – w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy;”;

2) po pkt 44 dodaje się pkt 44a w brzmieniu:

„44a) zakażenia wirusem RSV – w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa RSV lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa RSV.”.

Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem, obowiązek zgłaszania w przypadku grypy dotyczy jedynie zakażeń potwierdzonych w badaniach laboratoryjnych.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, projektowana zmiana jest spowodowana obecną sytuacją epidemiologiczną, w której obserwuje się wysoką liczbę przypadków infekcji górnych dróg oddechowych spowodowanych wirusem grypy sezonowej, wirusem RSV oraz innymi wirusami powodującymi infekcje górnych dróg oddechowych. Obecnie są dostępne metody szybkiej diagnostyki umożliwiającej ustalenie etiologii wybranych chorób infekcyjnych układu oddechowego poprzez zastosowanie szybkich testów antygenowych, którą pozwalają na równoczesną diagnostykę różnicową zakażeń spowodowanych wirusami grypy sezonowej, RSV oraz SARS-CoV-2.

MZ przypomina, że zgłoszenia mogą być obecnie dokonywane w sposób elektroniczny, z wykorzystaniem formularza „ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej”, udostępnionego w aplikacji gabinet.gov.pl.

Ze względu na pilną konieczność aktualizacji wykazu zakażeń i chorób, w przypadku których lekarzy dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przewiduje się wejście w życie projektowanej regulacji z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozszerzenie sprawozdawczości w zakresie chorób zakaźnych pozwoli ma na bardziej efektywne zwalczania i przeciwdziałanie chorobom zakaźnym oraz na zwiększenie czułości nadzoru nad zakażeniami wywołanymi wirusami grypy sezonowej czy RSV w kontekście weryfikacji równoległej rozpoznań SARS-CoV-2 testami np. tzw. COMBO - przekonuje resort zdrowia w uzasadnieniu regulacji.

Zakażenia RSV objęte przepisami ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych

Równolegle resort zdrowia opublikował projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który przewiduje, że zakażenia wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV) zostaną objęte przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

“Zakażenia RSV obok zakażeń grypą i SARS-CoV-2 są główną przyczyną infekcji górnych dróg oddechowych obserwowanych w sezonie 2022/2023. Ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego oraz wykonywania badań i raportowania potwierdzonych zakażeń górnych dróg oddechowych projektowane rozporządzenie wprowadza zakażenia wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV) do przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” - czytamy w uzasadnieniu zmiany.

Źródło:

  • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369150
  • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369151

PRZECZYTAJ TAKŻE: Andrusiewicz: testy combo używane w POZ mają skuteczność powyżej 90 proc.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.