Rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń SARS-CoV-2

KM, PAP
opublikowano: 06-08-2020, 09:40
aktualizacja: 08-08-2020, 11:39

Rząd przywraca obostrzenia w powiatach i miastach najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19. Gdzie będą obowiązywać zaostrzone rygory epidemiczne i na czym będą polegać? Jakie jeszcze zmiany wprowadza rozporządzenie rady ministrów?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

8 sierpnia 2020 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie rady ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw w piątek wieczorem. Wprowadzono w nim istotne zmiany w stosunku do ogłoszonego wcześniej projektu.

Zobacz więcej

https://pixabay.com/pl/users/Tumisu-148124/

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza rozporządzenie, jest wydzielenie na terytorium Polski dwóch stref - czerwonej i żółtej - z największym przyrostem zakażeń koronawirusem, na których od 8 sierpnia zaczynają obowiązywać dodatkowe obostrzenia.

Strefa "czerwona" - które powiaty obejmuje, jakie obostrzenia obowiązują?

Zgodnie z rozporządzeniem, strefa czerwona to miejsca, gdzie w ostatnich 14 dniach wskaźnik zapadalności na COVID-19 zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynosił powyżej 12. 

Aktualnie strefa czerwona obejmuje powiaty:

 • pszczyński, miasto na prawach powiatu Ruda Śląska, rybnicki, miasto na prawach powiatu Rybnik i wodzisławski w województwie śląskim,
 • ostrzeszowski w województwie wielkopolskim,
 • nowosądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz w województwie małopolskim,
 • wieluński w województwie łódzkim.

Obostrzenia w strefie czerwonej:

 1. obowiązuje zakaz prowadzenia działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej;
 2. w wydarzeniach sportowych, gdzie w chwili obecnej jest dopuszczony udział publiczności w liczbie do 50 proc. liczby miejsc – udział publiczności jest zakazany;
 3. prowadzenie działalności w kinach, klubów filmowych jest dopuszczalne w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
 4. w lokalach gastronomicznych poza obowiązkiem zakrywania ust i nosa obowiązuje limit gości – 1 osoba na 4 m2;
 5. obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania);
 6. na siłowniach, w klubach i centrach fitness może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi;
 7. obowiązuje zakaz prowadzenia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym i leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz wszelkich innych form rehabilitacji i ich turnusów;
 8. liczba osób biorących udział w zgromadzeniach, a także spotkaniach innego rodzaju, w tym imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 50 osób z wyłączeniem obsługi;
 9. w przypadku wydarzeń religijnych liczba osób w budynkach i innych obiektach kultu religijnego nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. obłożenia budynku lub obiektu;
 10. będzie wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od kwestii tzw. dystansu społecznego).

Strefa "żółta" - które powiaty obejmuje, jakie obostrzenia obowiązują?

Zgodnie z rozporządzeniem strefa żółta to miejsca, gdzie w ostatnich 14 dniach wskaźnik zapadalności na COVID-19 zgodnie z danymi ECDC wynosił od 6 do 12.

Aktualnie strefa żółta obejmuje powiaty:

 • cieszyński, miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój i Żory w województwie śląskim,
 • jarosławski, miasto na prawach powiatu Przemyśl i przemyski w województwie podkarpackim,
 • kępiński w województwie wielkopolskim,
 • oświęcimski w województwie małopolskim,
 • pińczowski w województwie świętokrzyskim, wieruszowski w województwie łódzkim.

Obostrzenia w strefie żółtej:

 1. obowiązuje limit 1 osoby na 4 m2 powierzchni w przypadku imprez takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania;
 2. w wydarzeniach sportowych, gdzie w chwili obecnej jest dopuszczony udział publiczności w liczbie do 50 proc. liczby miejsc – udział publiczności jest zmniejszony do 25 proc.;
 3. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych jest dopuszczalne:
  - w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
  - w obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) pod warunkiem udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
 4. w lokalach gastronomicznych poza obowiązkiem zakrywania ust i nosa obowiązuje limit gości – 4 osoby na m2;
 5. w przypadku działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) będzie obowiązywał nowy limit osób – 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego;
 6. w siłowniach oraz klubach fitness obowiązuje nowy limit osób – 1 osoba na 7 m2 powierzchni;
 7. liczba osób biorących udział w zgromadzeniach, a także spotkaniach innego rodzaju, w tym imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 100 osób z wyłączeniem obsługi.

Zmiany dotyczące kwarantanny

Rozporządzenie wprowadza również zmianę polegającą na dodaniu Służby Ochrony Państwa do podmiotów, którym udostępniane są dane o osobach na kwarantannie.

Zmienia się też lista państw, po przylocie z których nie ma obowiązku odbycia kwarantanny. Wykreślono z niej Czarnogórę, a dodano Maroko, Tajlandię, Tunezję i Australię.

Zwolnieni z kwarantanny będą też marynarze i rybacy. Rząd chce im zapewnić możliwość powrotu, po zakończeniu zatrudnienia na statku, do miejsca zamieszkania, również poza terytorium Polski. "Praca, którą świadczą, jest bardzo ważna z uwagi na konieczność zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania łańcuchów dostaw. Dlatego ważne jest, by marynarze, którzy są uznawani za kluczowych pracowników transportu, mieli faktyczną możliwość przemieszczania się między poszczególnymi państwami co najmniej w celu podjęcia pracy i podmiany załogi, jak i repatriacji" - napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Zwolnienie z obowiązku zakrywania nosa i ust jedynie w ściśle określonych sytuacjach

Początkowo planowano przepis, że od 1 września 2020 r. zostanie wprowadzony obowiązek przedstawiania zaświadczenia potwierdzającego niemożność zakrywania ust i nosa ze względów zdrowotnych, jednak w rozporządzeniu, które zaczęło obowiązywać od soboty, dokonano zmian w porównaniu z pierwotnym brzmieniem projektu.

"Z uwagi na fakt, że obserwujemy coraz częstsze lekceważenie obowiązku zasłaniania nosa i ust, co może skutkować nowymi zakażeniami, oraz biorąc pod uwagę opinie lekarzy, którzy nie widzą istotnych przeciwwskazań do noszenia masek, zdecydowaliśmy się, że od soboty z obowiązku zakrywania nosa i ust w sklepach, urzędach czy transporcie zwalniają ściśle określone w rozporządzeniu wskazania. Poza nimi obowiązek zasłaniania twarzy jest powszechny" – powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Obecnie, w ostatecznej wersji rozporządzenia – jak wskazał Cieszyński – jest przepis gwarantujący, że od 8 sierpnia obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa, jeśli nie za pomocą maseczki, to przy użyciu przyłbicy (w tym tylko takiej zakrywającej ust i nos) lub części odzieży.

Wyłączenia od tej zasady obejmą – jak podał wiceminister – m.in. osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, a także osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

SPRAWDŹ: COVID-19 w Polsce: liczba zakażeń koronawirusem i zgonów [AKTUALIZACJA]

ZOBACZ TAKŻE: Ogniska SARS-CoV-2 w pięciu krakowskich szpitalach

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM, PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.