MZ szykuje zmiany w kształceniu podyplomowym zawodów medycznych. CKPPiP do likwidacji

EG
opublikowano: 15-03-2022, 15:24

Ministerstwo Zdrowia planuje likwidację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i przeniesienie realizowanych przez tą jednostkę zadań do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Dzięki projektowanym zmianom pielęgniarki i położne mają uzyskać dostęp do kształcenia podyplomowego na lepszym niż dotychczas poziomie.
iStock

Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany w kształceniu podyplomowym zawodów medycznych. Resort zlikwiduje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, a jego zadania przekaże Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 15 marca do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw.

Kształceniu zawodów medycznych dobrze zrobi centralizacja

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia istnienie dwóch instytucji odpowiedzialnych za kształcenie podyplomowe zawodów medycznych nie ma racji bytu.

“Odrębne funkcjonowanie dwóch jednostek zajmujących się kształceniem podyplomowym zawodów medycznych, wydaje się być problematyczne wobec konieczności konsolidacji wszystkich zawodów medycznych. Dotychczasowy podział tych jednostek utrudnia grupie zawodowej pielęgniarek i położnych dostęp do osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wymianę doświadczeń i integrację przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, a tym samym ogranicza możliwość rozwoju zawodowego” - uważa MZ.

Co więcej, jak wskazuje resort, zmiana ta ma na celu skuteczniejszy monitoring nad jakością kształcenia i zachowaniem jego ciągłości. Obecnie rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe jest prowadzony przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, co - w ocenie MZ - powoduje niejednolitą realizację tego zadania.

Lepsza kontrola nad podmiotami prowadzącymi szkolenia

W ocenie skutków regulacji MZ wskazuje, że CMKP prowadzi wieloprofilową działalność, dzięki czemu pielęgniarki i położne uzyskają dostęp do kształcenia podyplomowego na lepszym niż dotychczas poziomie. Ponadto ograniczona zostanie liczba podmiotów, które będą mogły taką działalność szkoleniową prowadzić do:

  • uczelni posiadających akredytację,
  • instytutów badawczych
  • okręgowych izb pielęgniarek i położnych,
  • podmiotów leczniczych
  • CMKP

“Zmiana umożliwi rozwój zawodowy pielęgniarkom i położnym, w takim zakresie i na takim poziomie jaki jest dostępny dla innych zawodów medycznych. (...) Dodatkowo, nastąpi ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, co pozwoli na wypracowanie jednolitych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych, w tym przekazanie od 2026 r. zadań związanych z organizacją PES do Centrum Egzaminów Medycznych” - wskazuje MZ.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń podyplomowych będzie prowadziła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

“Dzięki takiemu rozwiązaniu ujednolicona zostanie procedura wpisu do rejestru i monitorowanie realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Istotnym czynnikiem przemawiającym za dokonaniem powyższych zmian jest również ujednolicenie procedury kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego zgodnie z wpisem do rejestru” - uzasadnia resort zdrowia.

Subwencja zamiast dotacji na działalność naukową CMKP

Kolejna zmiana związana jest z przyznawaniem środków finansowych na realizację zadań CMKP. Zgodnie z projektem, CMKP na zadania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału badawczego, tj. prowadzenie działalności naukowej, realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej oraz na komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami ma otrzymywać środki w postaci subwencji, a nie jak dotychczas dotacji.

Zmiana ta wynika z faktu, iż obecne brzmienie przepisów wyklucza otrzymanie przez CMKP środków finansowych na zakupy o charakterze inwestycyjnym (czyli o wartości jednostkowej pow. 10 tys. zł, a poniżej 500 tys.), a CMKP może na ten cel przeznaczać środki wyłącznie już samodzielnie wypracowane.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Zmiany w kształceniu kadr medycznych to konieczność. Medycy: ale nie kosztem jakości

Zofia Małas: wiele pielęgniarek i położnych straciło na Polskim Ładzie

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.