MZ: szybsza wypłata należności za ratunkowy dostęp do technologii lekowej

MS/RCL
opublikowano: 12-10-2021, 14:55

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Projekt wprowadza m.in. zmianę zasad wypłacania należności podmiotowi leczniczemu za leczenie w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej (RDTL).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
FOT. Pixabay

Jak czytamy w projekcie, zmiany dotyczą trzech paragrafów: 16, 24 i 29. Z uwagi na fakt, że znowelizowany par. 16 ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r., projektodawca skrócił czas konsultacji do siedmiu dni. Jak najszybsze wprowadzenie zmian służy uwzględnieniu już od 1 lipca br. wszystkich świadczeniodawców w docelowym modelu finansowania.

§ 16 wskazuje wszystkie przypadki wzrostu wyceny

Zmiana przepisu § 16 dotyczy wzrostu zobowiązań wobec świadczeniodawców.

Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia zmiana przepisu § 16 ust. 4f załącznika do OWU polega na zastąpieniu wyrazów „cena punktu” wyrazami „cena jednostkowa”. Obowiązujące brzmienie tego przepisu nie obejmowało takich jednostek rozliczeniowych jak osobodzień czy porada.

Zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu stosowania przepisu § 16 ust. 4f załącznika do OWU. Wątpliwości budził fakt, czy przepis ten należy stosować tylko do świadczeń opieki zdrowotnej rozliczanych punktem czy również rozliczanych innymi jednostkami rozliczeniowymi.

Ponadto w przepisie określono wszystkie przypadki wzrostu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej przez dodanie pozostałych sposobów rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej określone w załączniku do OWU, tj.:

  1. wyceny świadczeń dokonanej przez Prezesa Funduszu w trybie § 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia
  2. ryczałtu
  3. ryczałtu systemu zabezpieczenia (tylko w przypadku gdy wzrost będzie wynikał ze zwiększenia ceny jednostki sprawozdawczej lub wartości taryfy świadczeń).

Szybsza wypłata należności za RDTL

Dodany w § 24 załącznika do OWU ust. 3a ma na celu wprowadzenie nowych zasad rozliczania leków stosowanych w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej (RDTL), które będą analogiczne do zasad obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń wysokospecjalistycznych.

Zgodnie z tym przepisem dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dnia 7 grudnia i na podstawie prognozy wydatków na te świadczenia, ustalonej przez Fundusz w oparciu o harmonogram realizacji umowy świadczeniodawcy.

Zobowiązuje się Fundusz do dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie do 10 stycznie kolejnego roku.

Stosownie do przepisu art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) świadczenia z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej są finansowane ze środków zgromadzonych w Funduszu Medycznym.

Zmiany w naliczaniu odsetek ustawowych

Zmiana § 29 ust. 6 załącznika do OWU polega na ujednoliceniu regulacji dotyczących naliczania odsetek ustawowych w OWU.

Z przepisu wynika, że z ust .6 zostanie usunięte zdanie: “W przypadku zakończenia procedury kontrolnej o której mowa w art. 61s, art. 61t, art. 61x albo art. 160 i art. 161 ustawy oraz niedokonania wpłaty środków przez świadczeniodawcę, prezes Funduszu lub dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu dokonuje potrącenia należności z tytułu kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi z należności przysługującej świadczeniodawcy”.

Paragraf ten będzie ograniczał się tylko do drugiego zdania zgodnie z którym odsetki ustawowe nie przysługują Funduszowi za okres od dnia, w którym upłynął termin określony w ustawie do rozpatrzenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego lub zażalenia na czynności Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, do dnia jego rozpatrzenia. Zmiany te mają wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NIK o wycenie świadczeń opieki zdrowotnej: niespełna 17 proc. było objętych taryfą

NFZ: najwięcej środków z refundacji w miesiącach I-VIII 2021 r. trafiło do aptek. Na RDTL wydano niecałe 25 proc.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.