MZ: rozporządzenie ws. pilotażu przeglądów lekowych opublikowane

MS/Dz.U
opublikowano: 21-12-2021, 08:17

Przeglądy lekowe to jeden z elementów opieki farmaceutycznej, której realizację zapewnia ustawa o zawodzie farmaceuty. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w piątek (17 grudnia) w Dzienniku Ustaw.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
FOT. iStock

Przypomnijmy, pilotaż miał ruszyć 20 września. Niestety po skierowaniu tekstu projektu rozporządzenia 16 sierpnia do konsultacji publicznych, napłynęło do niego tak wiele uwag, że Ministerstwo Zdrowia nie było w stanie wywiązać się z założonych terminów.

15 września resort zdrowia poinformował, że nie zdąży z uruchomieniem pilotażu w terminie i jako proponowany termin podał październik - listopad. Okazało się jednak, że i ten termin był na wyrost. Rozporządzenie w Dzienniku Urzędowym znalazło się dopiero w piątek, 17 grudnia, z terminem wejścia w życie przepisów o przeglądach lekowych za 14 dni od publikacji..

Pilotaż lekowy zapoczątkuje opiekę farmaceutyczną

W uzasadnieniu projektu wskazano, że instytucja przeglądów lekowych oraz wynikających z nich indywidualnych planów opieki farmaceutycznej to pierwsze elementy docelowego modelu funkcjonowania aptek.

Model ten - jak wskazano - ma objąć przede wszystkim pacjentów w grupie wiekowej powyżej 60. roku życia, stosujących równocześnie powyżej 10 leków, w tym przyjmujących głównie leki kardiologiczne.

Pilotaż obejmie nie mniej niż 750 i nie więcej niż 1000 pacjentów. Będzie w nim uczestniczyć maksymalnie 75 farmaceutów.

Dla kogo pilotaż?

Pilotażem może zostać objęta osoba:

  • w wieku pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, przyjmująca na stałe nie mniej niż 5 leków wydawanych z przepisu lekarza, w tym co najmniej 2 leki należące do kategorii C zgodnie z aktualną klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną produktów leczniczych (ATC) sporządzoną przez Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków, które podlega pod Światową Organizację Zdrowia lub która ukończyła 60 rok życia, przyjmująca na stałe nie mniej niż 10 leków, w tym co najmniej 2 leki należące do kategorii C zgodnie z tą klasyfikacją; w przypadku gdy w skład leku wydawanego z przepisu lekarza wchodzi więcej niż jedna substancja czynna, każda z tych substancji liczona jest jako jeden lek
  • u której farmaceuta zidentyfikował nadmierną liczbę stosowanych jednocześnie leków
  • która wyraziła pisemną zgodę na objęcie jej pilotażem prowadzonym w danej aptece, w tym stosowanie się do ustalonych z farmaceutą zaleceń będących wynikiem dokonanego przez niego przeglądu lekowego
  • która wyraziła gotowość osobistego kontaktowania się z farmaceutą w sprawach związanych z pilotażem, a w szczególnych przypadkach za pośrednictwem urządzeń do komunikacji na odległość
  • która wyraziła gotowość do współdziałania z farmaceutą i lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie dokonania optymalizacji farmakoterapii i suplementacji.

Koszt pilotażu to maksymalnie 150 tys. zł

Przeprowadzenie pilotażu będzie finansowane ze środków budżetu państwa. Na ten cel przeznaczona jest kwota do 150 tys. zł.

Koszt realizacji pilotażu przez podmiot leczniczy, w tym wynagrodzenia koordynatorów, nie może przekroczyć 50 tys. zł.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NRL o przeglądach lekowych: zaniżone koszty pilotażu wobec zakresu zadań farmaceutów

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.