MZ przypomina, jakie recepty mogą wystawiać farmaceuci. To leki gotowe o kategorii Rp

  • Marzena Sygut
opublikowano: 18-10-2021, 18:30

Farmaceuci są uprawnieni do wystawiania recept wyłącznie na produkty lecznicze o statusie Rp - wynika ze stanowiska Ministerstwa Zdrowia odnoszącego się do wystawiania recept przez farmaceutów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Ministerstwo Zdrowia przypomina, że farmaceuci mogą wystawiać recepty w ograniczonym zakresie
FOT. iStock

Departament Polityki Lekowej i Farmacji resortu zdrowia skierował pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym rozwiewa wątpliwości dotyczące wystawiania recept przez farmaceutów.

Jego treść opublikowała OIA w Częstochowie. Wynika z niej, że farmaceuci są uprawnieni do wystawiania recept wyłącznie na produkty lecznicze o statusie Rp.

“Uprawnienia nie obejmują leków o kategorii dostępności Rpw, Rpz, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i leków recepturowych” - podkreśla Izba.

Farmaceuta może wystawiać recepty w wąskim zakresie

Jak podkreśla resort w piśmie adresowanym do NFZ, “intencją ustawodawcy przy projektowaniu przepisu art. 96 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 975 i 981) było przyznanie farmaceutom uprawnienia polegającego na możliwości wystawiania recept wyłącznie w wąskim zakresie przedmiotowym.

“Zgodnie z ust. 4 pkt 2 tego artykułu zakres przedmiotowy omawianego uprawnienia obejmuje wyłącznie leki gotowe o nadanej im kategorii dostępności „Rp”, tj. wydawane z przepisu lekarza, przy czym bez leków zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 i 1655), choćby posiadały one kategorie „Rp”. Nie obejmuje nadto leków gotowych o innej niż „Rp” kategorii dostępności, a wydawanych na podstawie recepty (np. „Rpz” „Rpw”) - wyjaśnia dyrektor departamentu, Łukasz Szmulski.

Uprawnienia dot. wystawiania recept przez farmaceutów nie obejmują leków “robionych”

Dodatkowo wskazuje, że “art. 96 ust. 4 pkt 2 u.p.f. nie obejmuje swym zakresem przedmiotowym również leków innych niż gotowe, tj. tzw. „leków robionych” (recepturowych), gdyż w ich przypadku nie można mówić w ogóle o nadanej kategorii dostępności, nie podlegają one bowiem - ze swej natury - procesowi dopuszczania do obrotu“.

Uprawnienia nie dotyczą leków o kategorii dostępności Rpw, Rpz, wyrobów medycznych

“Odnosząc się natomiast do relacji zakresów przedmiotowych art. 96 ust. 4 pkt 2 orazust. 4b u.p.f., istotnie, są one nieco różne (ust. 4b odnosi się również do wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy produktów leczniczych recepturowych). Niemniej - jak już podniesiono - zgodnie z wolą ustawodawcy zakres rodzajów produktów leczniczych, na które farmaceuta może wystawiać recepty należy interpretować zawężająco - kategorię takich produktów determinuje brzmienie art. 96 ust. 4 pkt 2 u.p.f.” - podkreśla resort zdrowia.

Tym samym - w ocenie autorów pisma - należy przyjąć, że przepis art. 96 ust. 4b u.p.f. w zakresie, w jakim odnosi się do wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy produktów leczniczych recepturowych, jest przepisem martwym.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NFZ: w blisko 94 proc. kontrolowanych aptek stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept

Jest rozporządzenie MZ regulujące rozwój zawodowy farmaceutów

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.