MZ precyzuje zasady obliczania i dokumentowania średniej ocen z egzaminów

KL/KM/MZ
opublikowano: 21-09-2022, 13:14
aktualizacja: 27-09-2022, 15:18

Resort zdrowia wydał komunikat w sprawie obliczania i dokumentowania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego. Te ruszają w październiku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Fot. iStock
 • 20 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy wskazać średnią arytmetyczną, która uwzględnia wyłącznie oceny z egzaminów, w tym również oceny negatywne (bez ocen z zaliczeń itp.).
 • Do wniosku należy również załączyć dokument poświadczający średnią ocen z egzaminów uzyskaną w czasie studiów oraz oceny z egzaminów uzyskane w czasie studiów i skalę ocen, jaka obowiązywała na uczelni. Dokumentem takim jest suplement dyplomu wraz z kartą osiągnięć studenta.
 • Z kolei 26 września, w kolejnym komunikacie resort zdrowia przekazał, że przeprowadził konsultacje z władzami uczelni w tej sprawie i ustalono, że zamiast karty osiągnięć studenta można załączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w trakcie studiów.
 • Jeśli zaświadczenie zawiera także wskazanie skali ocen, można załączyć samo zaświadczenie bez suplementu do dyplomu.

Jak wyjaśnia MZ, zgodnie z art. 16c ust. 10a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733), w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku postępowania, uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni.

W przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza krajem, oblicza się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym roku.

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego - do średniej wliczane są tylko oceny z egzaminów, również te negatywne

Jak przekazuje MZ, na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy wskazać średnią arytmetyczną, która uwzględnia wyłącznie oceny z egzaminów (bez ocen z zaliczeń itp.). “Do średniej wliczane są wszystkie oceny z egzaminów, a co za tym idzie również oceny negatywne. Do wniosku należy również załączyć dokument poświadczający średnią ocen z egzaminów uzyskaną w czasie studiów oraz oceny z egzaminów uzyskane w czasie studiów i skalę ocen, jaka obowiązywała na uczelni” - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia resort, dokumentem takim jest suplement dyplomu wraz z kartą osiągnięć studenta, konieczne jest załączenie obydwu tych dokumentów ze względu na to, że w suplemencie nie wyszczególnia się ocen negatywnych z egzaminów. W przypadku braku suplementu lub karty osiągnięć studenta należy załączyć zaświadczenia z uczelni o ocenach z egzaminów uzyskanych w czasie studiów oraz średniej ocen z egzaminów uzyskanej w czasie studiów i skali ocen obowiązującej na uczelni, zaświadczenie powinno zawierać również negatywne oceny uzyskane z egzaminów i informację, że przy wyliczaniu średniej ocen z egzaminów wzięto pod uwagę również oceny negatywne.

W przypadku kiedy średnia widniejąca na suplemencie i karcie osiągnięć studenta uwzględnia również inne oceny niż oceny z egzaminów, należy samodzielnie obliczyć średnią ocen z egzaminów, wliczając również oceny negatywne z egzaminów i wpisać ją w odpowiednim oknie na wniosku. W takiej sytuacji urząd wojewódzki zweryfikuje prawidłowość wyliczenia średniej, a w przypadku błędnego jej wyliczenia zwróci wniosek do poprawy.

Średnia ocen musi być zaokrąglona do dwóch cyfr po przecinku

Należy pamiętać, że średnią należy zaokrąglić do dwóch cyfr po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku ma wartość od 0 do 4, wtedy zaokrąglamy do dołu, jeżeli wartości od 5 do 9 wtedy zaokrąglamy do góry.

Przykład:

 • przy średniej 4,751 wpisujemy średnią 4,75 (cyfra części tysięcznych jest równa 1, więc zaokrąglamy w dół),
 • przy średniej 4,758 wpisujemy średnią 4,76 (cyfra części tysięcznych jest równa 8, więc zaokrąglamy w górę).

Ważne: zamiast karty osiągnięć studenta można załączyć zaświadczenie z uczelni

W komunikacie z 26 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że po konsultacjach z władzami uczelni kształcących na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym ustalono, że zamiast karty osiągnięć studenta można załączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w trakcie studiów, jeżeli przy jej obliczaniu wzięto pod uwagę wyłącznie oceny z egzaminów (bez ocen z zaliczeń itp.), w tym również oceny negatywne. Jeśli zaświadczenie zawiera także wskazanie skali ocen, można załączyć samo zaświadczenie bez suplementu do dyplomu. Natomiast w przypadku kiedy zaświadczenie nie zawiera skali ocen, należy załączyć również suplement.

Jednocześnie wskazano, że poniższe uczelnie wydają na bieżąco karty osiągnięć studenta:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część uczelni wydaje zaś zaświadczenia zgodne z założeniami postępowania kwalifikacyjnego (zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen z egzaminów wydane przez te uczelnie na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego do tej pory spełniają wymogi). Są to:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Collegium Medicum Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

W przypadku dwóch uczelni: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Collegium Medicum Uniwersytetu Rzeszowskiego - można załączyć wyłącznie suplement dyplomu (zgodnie z informacją uzyskaną z uczelni, średnia wyliczona na suplemencie spełnia wymogi postępowania kwalifikacyjnego).

Resort przypomina także, że średnia ocen ze studiów stanowi drugie kryterium weryfikacji pierwszeństwa na listach rankingowych i w przypadku postępowania kwalifikacyjnego centralnego może stanowić ważny wyznacznik kolejności na listach. Natomiast kryterium czasu jest kryterium dodatkowym. Wydaje się, że kryterium to nie będzie mieć istotnego znaczenia w procesie weryfikacji wyników postępowania kwalifikacyjnego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kredyty na studia medyczne. Do Pekao S.A. wpłynęło już ponad 150 wniosków

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.