MZ odpowiada ratownikom: praca w samorządzie nie będzie wynagradzana i wliczana do stażu pracy

Oprac. Monika Majewska
opublikowano: 23-01-2023, 16:43

Do końca stycznia trwa nabór do Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych. Czy jej członkowie będą otrzymywali wynagrodzenia i czy praca w Komitecie będzie zaliczona do stażu pracy w przypadku ewentualnego oddelegowania? To jedno z pytań, z którymi OZRRM zwrócił się do resortu zdrowia. Ten jednoznacznie odpowiada: dodatkowej pensji nie będzie. Nie będzie też wliczania czasu pracy na rzecz Komitetu do staży pracy danego pracownika.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Ustawa nie przewiduje obowiązku pracodawcy zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia osób wybranych do prac w Komitecie ani wliczania czasu pracy na rzecz Komitetu do staży pracy danego pracownika.
Ustawa nie przewiduje obowiązku pracodawcy zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia osób wybranych do prac w Komitecie ani wliczania czasu pracy na rzecz Komitetu do staży pracy danego pracownika.
Pixabay
 • Przypomnijmy, że w połowie stycznia Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór kandydatur do składu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych. Ma to związek z ogłoszoną w grudniu 2022 roku ustawą o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.
 • Do 31 stycznia kandydatów na członków mogą zgłaszać właściwe organy ogólnopolskich związków zawodowych i stowarzyszeń zrzeszających minimum 500 ratowników medycznych, działających co najmniej przez 3 lata.
 • W związku z tym 17 stycznia Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych zwrócił się do wiceministra Waldemara Kraski z licznymi pytaniami dotyczącymi Komitetu.
 • Zapytano m.in. o to, czy praca w Komitecie będzie wynagradzana i zaliczona do stażu pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych zwrócił się w sumie z 8 pytaniami do Ministerstwa Zdrowia.

 1. Czy praca członków Komitetu będzie pracą wynagradzaną? Jeżeli tak, kto jest zobowiązany ponieść koszty wynagrodzenia członków Komitetu?
 2. Czy pracodawca będzie obligowany do oddelegowania wybranych osób do prac w Komitecie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
 3. Czy praca w Komitecie będzie uznawana jako wykonywanie zawodu ratownika medycznego i czy będzie zaliczona do stażu pracy w sytuacji ewentualnego oddelegowania?
 4. Czy Ministerstwo Zdrowia zapewni zgodnie z art. 230 ust. 2 całkowite finansowanie działalności, tj. koszty związane z organizacją zgromadzeń wojewódzkich zebrań rejonowych, koszty dojazdów, diety, noclegi oraz ewentualnego wynagrodzenia członków Komitetu?
 5. Czy Ministerstwo Zdrowia zapewni członkom Komitetu narzędzia niezbędne do przeprowadzenia spisu ratowników medycznych?
 6. Czy zgodnie z art. 230 ust. 1 obsługa organizacyjna Komitetu obejmuje obsługę prawną?
 7. Jakie kryteria naboru kandydatur do prac w Komitecie będą przyjęte w sytuacji, kiedy uprawniona organizacja zgłosi więcej niż 25 osób lub kiedy kandydatów do prac w Komitecie zgłosi więcej niż jedna uprawniona organizacja i nastąpi podział miejsc w Komitecie?
 8. Czy osoba wybrana do Komitetu będzie mogła kandydować w wyborach delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych?

PRZECZYTAJ TAKŻE: Trwa nabór do Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych. MZ podało termin i kryteria

MZ: nie będzie wynagrodzeń za pracę w samorządzie ratowników medycznych. Nie będzie też wliczana do stażu

Na pismo odpowiedział Jakub Bydłoń, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w resorcie zdrowia. Wyjaśnił, na jakich zasadach działa Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych. Odniósł się także do pytań, czy ratownicy mogą liczyć na wynagrodzenie za pracę w samorządzie:

"Odnosząc się do pytań nr 1-3 należy poinformować, że co do zasady nie przewiduje się wynagradzania członków Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych z tytułu pracy w Komitecie. Ustawa nie przewiduje również obowiązku pracodawcy zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia osób wybranych do prac w Komitecie ani wliczania czasu pracy na rzecz Komitetu do stażu pracy danego pracownika“ – czytamy w piśmie.

Jakub Bydłoń wyjaśnił także, że “szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu zostaną unormowane w zarządzeniu ministra zdrowia [...], które będzie mogło określać tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Komitetu oraz ewentualne zasady zwrotu kosztów podróży służbowych osób wchodzących w skład Komitetu”.

W dalszej części pisma dodał - odpowiadając na pytania 4-6 - że “obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Ministerstwo Zdrowia. W ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel w związku z art. 230 ust. 2 ustawy, będą pokrywane koszty działania Komitetu w tym związane z organizacją zgromadzeń wojewódzkich i zebrań rejonowych”.

Odnosząc się do kryteriów wyboru kandydatur do prac w Komitecie, odpowiedział, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami ustawy “w skład Komitetu wchodzi nie więcej niż 25 osób, a ustawa nie określa kryteriów wyboru osób do Komitetu spośród kandydatów wybranych przez właściwe organy ogólnopolskich związków zawodowych oraz stowarzyszeń”.

Nawiązując do ostatniego pytania wyjaśnił, że „ustawa nie przewiduje ograniczeń w zakresie biernego prawa wyborczego osób będących członkami Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szef OZZRM o priorytetach w ratownictwie. Kto powinien otrzymać podwyżki?

Czy czeka nas odpływ ratowników medycznych z systemu? [WYWIAD]

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.