MZ: nowa lista leków, niepodlegających finansowaniu w ramach ratunkowego dostępu. Ponownie zamyka ją Zoolgensma

MS/MZ
opublikowano: 01-06-2022, 08:21

Zolgensma stosowana w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA) ponownie znalazła się na ministerialnej liście leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Lista w porównaniu do publikowanej trzy miesiące wcześniej jest krótsza o sześć produktów leczniczych i liczy 120 leków.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
leki, lek
leki, lek
Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejną listę leków, które nie mogą być sprowadzane w ramach RDTL.
FOT. Pixabay

W poniedziałek, 30 maja Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach RDTL. Lista weszła w życie następnego dnia tj. 31 maja.

Lista została ogłoszona na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875).

120 produktów leczniczych na nowej liście leków niepodlegających finansowaniu w ramach RDTL

Na nowej liście znalazło się 120 produktów leczniczych, w różnych postaciach, opakowaniach, dawkach. Poprzednia lista opublikowana trzy miesiące wcześniej, 24 lutego liczyła 126 pozycji.

Z listy zniknęły:

 • Avastin (nazwa międzynarodowa Bevacizumab), postać: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25mg/ml fiolka 4 ml. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: leczenia raka wątrobowokomórkowego terapia w skojarzeniu z atezolizumabem
 • Avastin (nazwa międzynarodowa Bevacizumab), postać: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25mg/ml fiolka 16 ml. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: leczenia raka wątrobowokomórkowego terapia w skojarzeniu z atezolizumabem
 • Erleada (Apalutamidum), tabletki powlekane, 60mg, 120 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego
 • Kadcyla (Trastuzumab emtansine), proszek do sporządzania koncentratu, roztworu do infuzji, 100mg, 1 fiolka. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Rak piersi
 • Kadcyla (Trastuzumab emtansine), proszek do sporządzania koncentratu, roztworu do infuzji, 160mg, 1 fiolka. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Rak piersi
 • Kaftrio (Ivacaftor +, tezacaftor +, elexacaftor), tabletki powlekane: 75mg +, 50mg+, 100mg. 56 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu iwakaftoru w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksakaftorem
 • Kalydeco (Ivacaftor), tabletki powlekane 150mg, 28 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu iwakaftoru w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksakaftorem
 • Kalydeco (Ivacaftor), tabletki powlekane 75mg, 28 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Mukowiscydoza
 • Kalydeco (Ivacaftor), tabletki powlekane 75mg, 28 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Mukowiscydoza
 • Kalydeco (Ivacaftor), tabletki powlekane 150 mg, 28 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Mukowiscydoza
 • Kymriah (Tisagenlecleucel), dyspersja do infuzji,1,2x106, 6x108 komórek, worek infuzyjny. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie tisagenlecleucelem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B
 • Opdivo (Nivolumabum), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10mg/ml, 1 fiolka 4 ml. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Rak nerki
 • Opdivo (Nivolumabum), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10mg/ml, 1 fiolka 10 ml. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Rak nerki
 • Revlimid (Lenalidomidum), kapsułki twarde 5mg, 21 kapsułek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Szpiczak plazmocytowy
 • Revlimid (Lenalidomidum), kapsułki twarde 10mg, 21 kapsułek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Szpiczak plazmocytowy
 • Revlimid (Lenalidomidum), kapsułki twarde 15mg, 21 kapsułek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Szpiczak plazmocytowy
 • Revlimid (Lenalidomidum), kapsułki twarde 20 mg, 21 kapsułek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Szpiczak plazmocytowy
 • Revlimid (Lenalidomidum), kapsułki twarde 20 mg, 7 kapsułek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Szpiczak plazmocytowy
 • Symkevi (ezacaftor + ivacaftor), tabletki powlekane 50mg + 75mg, 28 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Mukowiscydoza
 • Symkevi (ezacaftor + ivacaftor), tabletki powlekane 100mg + 150 mg, 28 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Mukowiscydoza
 • Translarna (Atalurenum), granulki doprzygotowywania zawiesiny doustnej, 125mg, 30 saszetek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Dystrofia mięśniowa Duchenne'a
 • Translarna (Atalurenum), granulki doprzygotowywania zawiesiny doustnej, 250mg, 30 saszetek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Dystrofia mięśniowa Duchenne'a
 • Yescarta (Axicabtagene ciloleucel), dyspersja do infuzji 0,4 - 2x10 do 8 komórek, 1 worek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Chłoniaki z dużych komórek B

Te leki pojawiły się na liście:

 • Cresemba (Isavukonazolum), kapsułki twarde 100mg, 14 kapsułek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza
 • Cresemba (Isavukonazolum), kapsułki twarde 200mg, 1 fiolka po 10ml. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza
 • Exviera (Dasabuvirum) tabletki powlekane 250 mg, 56 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • Fotivda (Tivozanib hydrochloride monohydrate), kapsułki twarde 890µg, 21 kapsułek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie raka nerki
 • Fotivda (Tivozanib hydrochloride monohydrate), kapsułki twarde 1340µg, 21 kapsułek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie raka nerki
 • Keytruda (Pembrolizumabum), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25mg/ml, 1 fiolka 4 ml. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie raka nerki
 • Lamzede (Velmanase alfa), proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg, 1 fiolka. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfamannozydozy
 • Lamzede (Velmanase alfa), proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg, 5 fiolek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfamannozydozy
 • Lamzede (Velmanase alfa), proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg, 10 fiolek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfamannozydozy
 • Lenvima (Lenvatinib), kapsułki twarde 4mg, 30 kapsułek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie raka wątrobowokomórkowego
 • MabThera (Rituximabum), roztwór do wstrzykiwań 1400mg, fiolka 11,7 ml. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Chłoniaki złośliwe
 • Rinvoq (Upadacitinib), tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15mg, 28 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Atopowe zapalenie skóry
 • Spravato (Esketaminum), aerozol do nosa 28mg, 1 fiolka. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Depresja
 • Tysabri (Natalizumab), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20mg/ml, 1 fiolka po 15ml. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Stwardnienie rozsiane
 • Tysabri (Natalizumab), roztwór do wstrzykiwań 150mg, 2 ampułkostrzykawki po 1ml. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Stwardnienie rozsiane
 • Viekirax (Ombitasivirum +Paritaprevirum +Ritonavirum), tabletki powlekane 12,5 mg, 56 tabletek. Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

Ponadto na liście nadal znajdują się leki: Yervoy (Ipilimumabum) stosowany w leczeniu czerniaka skóry, Zolgensma (Onasemnogene abeparvovecum) w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA),

MZ: pacjenci leczeni danym lekiem mogą kontynuować terapię

Minister Zdrowia jednocześnie poinformował, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia.

Kontynuacja jest możliwa pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czym jest ratunkowy dostęp do leków

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) funkcjonuje od 23 lipca 2017 roku. Dla wielu pacjentów oznacza szansę na indywidualną refundację leczenia. Jest to mechanizm finansowania leków w sytuacjach, w którym możliwe jest wydłużenie życia pacjenta lub znacząca poprawa jego zdrowia i wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe.

Pacjent może otrzymać indywidualną zgodę na pokrycie kosztów takich leków, jeśli:

 • leczenie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia chorego
 • zastosowanie terapii jest uzasadnione i poparte aktualną wiedzą medyczną
 • lek jest dopuszczony do obrotu w Polsce
 • u chorego zostały wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania dostępne technologie medyczne finansowane przez NFZ.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Nowa lista refundacyjna od 1 maja 2022: zmiany na rynku aptecznym

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.