MZ nie zgadza się z oceną NIK o nieefektywności taryfikacji. “Opinia o charakterze względnym”

PAP/MJM
opublikowano: 24-08-2021, 15:33

Tego typu podejście, które nie zostało przedyskutowane i uzasadnione w dokumencie przedstawionym przez NIK, może dawać wrażenie subiektywnego jednopunktowego spojrzenia na proces taryfikacji - napisało MZ w odpowiedzi na raport Izby dotyczący wyceny świadczeń opieki zdrowotnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Wspominany raport Najwyższej Izby Kontroli ukazał się 24 sierpnia. NIK stwierdziła, że w kontrolowanym okresie system wyceny świadczeń opieki zdrowotnej był nieefektywny, pomimo - na ogół - prawidłowej realizacji zadań przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Izba wskazała m.in., że niejednolity sposób prowadzenia rachunku kosztów w podmiotach leczniczych znacząco utrudniał Agencji uzyskanie danych niezbędnych do opracowania taryf. Przekładało się to na długotrwały proces wyceny świadczeń, a co za tym idzie - na niski stopień (33 proc.) realizacji planów taryfikacji. NIK zauważa też m.in., że taryfą objęto niespełna 17 proc. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (ujęcie wartościowe).

Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się z oceną NIK o nieefektywności procesu taryfikacji.
Fot. Pixabay

MZ o raporcie NIK: “opinia o charakterze względnym”

Resort w wyjaśnieniach przekazanych PAP wskazał, że projekt aktu prawnego nakładającego na Agencję zadania związane z taryfikacją świadczeń w ocenie skutków regulacji nie określał liczby taryf, które Agencja jest zobowiązana wydać w ciągu roku, nie określał też kryteriów, które wskazywałyby w jakikolwiek sposób brak efektywności również w odniesieniu do kwestii realizacji planu taryfikacji na dany rok.

“Tym samym opinia NIK w odniesieniu do efektywności procesu jest opinią o charakterze względnym (wyrażoną w odniesieniu do jednego wybranego parametru, który nie jest odgórnie przyjęty i nie był wymagany przez ustawodawcę przy projektowaniu procesu), tzn. odsetka realizacji planu taryfikacji” - podnosi Ministerstwo Zdrowia.

Resort ocenia, że tego typu podejście, które nie zostało przedyskutowane i uzasadnione w dokumencie przedstawionym przez NIK, może dawać wrażenie subiektywnego jednopunktowego spojrzenia na proces taryfikacji.

Zdaniem MZ, sugestia NIK o długotrwałości procesu jest również subiektywnym stwierdzeniem, które może sugerować przewlekłość procesu. Doświadczenie pokazuje, że realizacja procesu taryfikacji w horyzoncie czasowym powyżej roku jest efektem niezależnych czynników np. trudności w pozyskaniu danych niezbędnych do oszacowania taryfy.

MZ: jest problem z brakiem jednolicie przekazywanych danych kosztowych

Ministerstwo przyznaje, że w trakcie prac nad taryfikacją i wyceną nowych świadczeń gwarantowanych czy też aktualizacją już istniejących, dostrzeżono problem związany z brakiem jednolicie przekazywanych danych kosztowych przez podmioty lecznicze, co w rezultacie skutkuje wydłużającym się procesem wyceny świadczeń.

Przekazywane koszty są bowiem różnie gromadzone, prezentowane, identyfikowane, przetwarzane oraz interpretowane przez świadczeniodawców. Ich wyjaśnienie jak również ujednolicenie, w celu wyeliminowania błędów, są - jak przyznaje resort - czasochłonne, jak również wymagają dużego nakładu pracy.

"Dlatego też minister zdrowia, między innymi w celu ujednolicenia oraz usprawnienia procesu wyceny świadczeń gwarantowanych, określił w drodze rozporządzenia standard rachunku kosztów u świadczeniodawców (rozporządzenie ws. zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2020 r. poz. 2045)" - podkreśliło MZ.

Proces wyceny świadczeń ma być usprawniony

Ministerstwo zaznacza, że spodziewanym efektem stosowania przez podmioty lecznicze przedmiotowego standardu rachunku kosztów, będzie usprawnienie procesu wyceny świadczeń gwarantowanych.

"Czas, oraz nakład, który dotychczas był przeznaczony przez pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wyjaśnienia przekazywanych danych, zostanie wykorzystany na realizację kolejnych zadań wiązanych z wyceną świadczeń gwarantowanych bądź aktualizację wycen kolejnych świadczeń bądź grup świadczeń gwarantowanych. Dzięki czemu polepszy się poziom realizacji zadań określonych w planie taryfikacji i będzie można objąć taryfikacją więcej świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku" - podkreśliło MZ.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Standard opieki diabetologicznej w legislacyjnej zamrażarce. “To grzech zaniechania”

Dodatki covidowe dla medyków - NIK zbada, czy są prawidłowo wypłacane

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej [CAŁY PROJEKT, LISTA ZMIAN]

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.