MZ apeluje: niech osoby uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciw grypie nie kupują szczepionek w aptekach

 • Marzena Sygut
opublikowano: 17-09-2021, 11:56

Osoby, które uzyskały prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie, nie powinny kupować szczepionek w aptekach i szczepić się na własną rękę w POZ - zaznacza MZ. - Dla nich zarezerwowana jest osobna pula szczepionek i wyznaczone punkty szczepień.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w sezonie 2021/2022 do Polski trafi ok. 5 mln dawek szczepionek przeciwko grypie, z czego blisko 3 mln dawek zostanie dostarczonych do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

To z tej puli szczepionek będę korzystały osoby z grup uprawnionych do bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Pierwsze dostawy szczepionek przeciwko grypie przeznaczone dla grup uprawnionych mają być dostarczone do końca września. Proces wyszczepiania ruszy z początkiem października.

- Chcemy zaznaczyć, żeby osoby, które będą miały możliwość zaszczepienia się bezpłatnie szczepionkami zabezpieczonymi w ramach tej akcji, nie kupowały szczepionek w aptekach lub nie szczepiły się w POZ, ponieważ dla nich została zarezerwowana dodatkowa pula produktu – podkreślił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Osoby uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie nie powinny kupować szczepionek samodzielnie. Będą szczepione w wybranych punktach szczepień.
iStock

Grupy uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022

Przypominamy, od 1 września 2021 r. na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z bezpłatnych szczepień realizowanych na terenie placówek medycznych będą mogły skorzystać bardzo liczne grupy. Należą do nich:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczące, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy
 • pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Szczepienia dla uprawnionych w wybranych punktach szczepień

Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego - PZH podkreśla, że bezpłatne szczepionki dla wyżej wymienionych grup dostępne będą w placówkach i punktach szczepień, które poprzez platformę internetową Ministerstwa Zdrowia zgłoszą się do realizacji programu szczepień przeciw grypie.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla z kolei, że informacja o zapisach na szczepienie w uprzywilejowanych grupach zawodowych będzie dostępna u pracodawcy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Sezon 2021/22: jakie szczepionki przeciw grypie trafią na polski rynek?

MZ ogranicza sprzedaż szczepionek przeciw grypie w aptece. Pacjent kupi tylko jedną dawkę

Sezon grypowy 2020/2021: liczba zachorowań na grypę i zgonów

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.