MNiSW przedstawia rekomendacje dotyczące organizacji kształcenia w nowym roku akademickim

 • PAP
opublikowano: 04-09-2020, 12:31

Prowadzenie mieszanego modelu kształcenia, w którym część zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - takie są zalecenia resortu nauki w rekomendacjach dotyczących organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego - podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w rekomendacjach dla władz uczelni opublikowanych 2 września 2020 r. na stronie internetowej resortu.

Zalecanym sposobem organizacji kształcenia na uczelniach jest model mieszany.
iStock

Koronawirus SARS-CoV-2 a organizacja zajęć na uczelniach: zalecany jest model mieszany

MNiSW podkreśliło jednak, że zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia. To władze uczelni mają najlepsze rozeznanie w zakresie możliwości zorganizowania kształcenia zdalnego, a także wiedzę o specyfice kierunków, na których kształcenie musi odbywać się w formie tradycyjnej. Przygotowane przez MNiSW zalecenia i wskazówki "mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur" - czytamy w komunikacie.

Resort nauki poinformował, że zalecanym sposobem organizacji kształcenia jest model mieszany, w którym duża część zajęć wykładowych, konwersatoryjnych i seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia odbywają się natomiast w formie stacjonarnej.

"W sytuacji, kiedy uczelnia będzie realizowała zajęcia w formie bezpośredniej, należy pamiętać o takiej organizacji, która zminimalizuje ryzyko zarażenia, np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na jednoczesną kumulację zbyt dużej liczby osób" - zalecił resort nauki.

MNiSW zwraca też uwagę, że planując inaugurację roku akademickiego, uczelnie powinny pamiętać o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie – w tym obowiązujących strefach: żółtych i czerwonych.

"Najlepiej byłoby znacząco ograniczyć liczbę osób, które będą brały udział w uroczystości. Można tę ważną dla społeczności akademickiej uroczystość zorganizować w formie hybrydowej" - czytamy w rekomendacjach.

CZYTAJ TEŻ: Nowa lista powiatów "czerwonych" i "żółtych", objętych obostrzeniami

Koronawirus SARS-CoV-2 a organizacja zajęć na uczelniach: w jakich sytuacjach można wybrać tryb stacjonarny?

W trybie stacjonarnym, w zmniejszonym składzie i z zachowaniem reguł sanitarnych, mogą się odbyć uroczyste posiedzenia uczelnianych senatów. W posiedzeniu stacjonarnym powinni wziąć udział przedstawiciele organów uczelni oraz immatrykulowanych studentów (za ich zgodą) - czytamy w komunikacie. Przy czym liczba uczestników posiedzenia powinna być ograniczona w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Studenci, doktoranci, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście powinni, w miarę możliwości technicznych, mieć możliwość uczestniczenia w inauguracji on-line - zaznaczyło MNiSW.

Koronawirus SARS-CoV-2 a organizacja zajęć laboratoryjnych i klinicznych na uczelniach medycznych

Z kolei organizacja zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych powinna być realizowana zgodnie z opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaleceniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach - przypomniał resort nauki.

Wśród wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów, znalazły się m.in.:

 • możliwość uczestnictwa w zajęciach tylko osób zdrowych posiadających zakryte usta i nos,
 • zakaz przynoszenia na zajęcia zbędnych rzeczy,
 • konieczność korzystania tylko ze swoich przyborów (np. stetoskopów),i
 • konieczność dezynfekcji przedmiotów wspólnych.

Koronawirus SARS-CoV-2 a odbywanie praktyk zawodowych

Ministerstwo nauki odniosło się także do kwestii prowadzenia praktyk zawodowych. Decyzję o ich formie podejmują również władze uczelni, ale w porozumieniu z pracodawcami, mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną. Ostateczna decyzja o wprowadzeniu zajęć on-line powinna być uzależniona od specyfiki kierunku studiów i praktyk.

Nie wszystkie praktyki zawodowe mogą być prowadzone w sposób zdalny. W tej sytuacji uczelnia może zaproponować inny sposób realizacji efektów uczenia się (np. zajęcia symulowane prowadzone przez kadrę akademicką) lub przeprowadzenie tych praktyk w późniejszym terminie. Niedopuszczalne jest wymaganie od studentów opłaty za powtarzanie praktyk lub wprowadzanie innych konsekwencji, np. warunkowego wpisu na kolejny rok akademicki - podkreślono w komunikacie.

Koronawirus SARS-CoV-2 a funkcjonowanie domów studenckich

Również sposób funkcjonowania domów studenckich powinien być dostosowany do sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz do sytuacji epidemiologicznej regionu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować możliwość zarażenia studentów, a także pracowników domów studenckich, resort nauki rekomenduje m.in.:

 • ograniczyć kontakt między osobami korzystającymi z domów studenckich;
 • w miarę możliwości zakwaterować studentów w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego;
 • wprowadzić zakaz przebywania w domach studenckich osób z zewnątrz;
 • zapewnić środki do dezynfekcji;
 • wyznaczyć pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Koronawirus SARS-CoV-2 a funkcjonowanie bibliotek uczelnianych

MNiSW przypomina także, że funkcjonowanie bibliotek uczelnianych w trakcie epidemii COVID-19 regulują szczegółowe wytyczne opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju. Zgodnie z nimi, aby korzystanie z bibliotek było bezpieczne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad takich jak:

 • zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikami (min. 1,5 m);
 • zapewnienie pracownikom w razie potrzeby środków ochrony osobistej;
 • przygotowanie pomieszczenia do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19;
 • ograniczenie liczby pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych.

Szczegółowe rekomendacje są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Lekarze zwolnieni z ustnej części PES w sesji wiosennej 2020 r.

Zmiany dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: PAP

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.