Ministerstwo Zdrowia: szpital, przychodnia lub apteka mogą zwolnić niezaszczepionego pracownika

KL/MZ
opublikowano: 21-02-2022, 12:23

Kierujący lecznicami od dawna wskazywali na brak jasnych wytycznych w kwestii egzekwowania obowiązku szczepienia przeciw COVID-19. Resort zdrowia odpowiada: Kodeks pracy upoważnia pracodawcę do weryfikacji szczepienia i w przypadku jego braku daje prawo nawet do rozwiązania stosunku pracy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Resort zdrowia przekonuje, że Kodeks pracy daje prawo pracodawcy do rozwiązanie stosunku pracy z niezaszczepionym pracownikiem.
FOT. pixabay

Jak informuje MZ, brak poddania się szczepieniu przeciw COVID-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu.

Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może także uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z takim pracownikiem - podaje w wytycznych opublikowanych w poniedziałek (21 lutego) resort zdrowia.

Jak czytamy w komunikacie, działania podejmowane przez pracodawcę w związku z brakiem realizacji przez jego pracowników obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 winny być realizowane w taki sposób, by pozostawały w zgodności z zasadą równego traktowania pracowników.

Dla kogo obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19?

Przypomnijmy. Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 podlegają w szczególności:

  • osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym.

Powyższe osoby zobowiązane są poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19 w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.

Co mówi Kodeks pracy?

Na podstawie art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca uprawniony jest do żądania podania mu przez pracownika danych osobowych innych niż określone w § 1 i 3 tej jednostki redakcyjnej Kodeksu pracy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Zgodnie zaś z art. 221 § 5 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, udostępnienie pracodawcy danych osobowych pracownika następuje w formie oświadczenia składanego przez tę osobę.

“Mając na względzie fakt, że obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 dla określonych (powyżej wskazanych) grup pracowników wynika z powszechnie obowiązującego przepisu prawa, a tym samym realizacja tego obowiązku stanowi przesłankę legalnego świadczenia przez tych pracowników pracy w normatywnie określonych miejscach (podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz aptekach ogólnodostępnych lub punktach aptecznych), pracodawca uprawniony jest do żądania złożenia przez pracownika zobowiązanego do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 oświadczenia o spełnieniu tego obowiązku” – zaznacza MZ.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Jaka “kara” za brak szczepień?

Niezłożenie przez pracownika takiego oświadczenia albo złożenie oświadczenia o braku poddaniu się szczepieniu przeciw COVID-19, skutkuje uznaniem, że osoba taka nie realizuje obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa.

W powyższej sytuacji pracodawcy (jako stronie stosunku pracy) przysługują uprawnienia określone przepisami Kodeksu pracy.

W zależności od okoliczności faktycznych w danym zakładzie pracy, pracodawca może zorganizować pracę tak, by osoba niezaszczepiona wykonywała pracę w sposób nie stwarzający zagrożenia ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 innych osób (innych pracowników lub osób, w odniesieniu do których prowadzona jest działalność pracodawcy) albo rozwiązać stosunek pracy z niezaszczepionym pracownikiem.

Działania, o których mowa powyżej, winny być podejmowane w taki sposób, by nie narazić pracodawcy na zarzut niedozwolonej dyskryminacji.

Opublikowanie informacji ws. szczepień rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz zapowiedział w piątek (18 lutego). Na konferencji prasowej w Warszawie był wtedy pytany o wątpliwości dyrektorów szpitali odnośnie tego, jak od początku marca mają traktować niezaszczepiony personel.

Andrusiewicz przekazał wówczas, że w poniedziałek na stronie MZ pojawi się jasna interpretacja resortu w tej sprawie. - Choć nie rozumiem, przyznam, dyrektorów, kierowników placówek medycznych, którzy mają już do czynienia z drugim obowiązkowym szczepieniem, chociażby po szczepieniu na żółtaczkę i przy szczepieniu na żółtaczkę wiedzą, jak postępować z pracownikami, którzy nie są zaszczepieni. Otóż, ci pracownicy są niedopuszczani do opieki nad pacjentem - zaznaczył.

Cały komentarz TUTAJ.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Obowiązek szczepień dla medyków tylko teoretyczny? Prawnicy o martwych przepisach

Niedzielski: to pracodawca zdecyduje, czy niezaszczepieni medycy będą odsunięci od pracy

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.