Ministerstwo Zdrowia odpowiada na temat szkolenia podyplomowego lekarzy

MAT
22-10-2015, 18:05

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Łukasik odpowiedziała na pismo Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza. Resort podtrzymuje i wyjaśnia zasadność obowiązującego systemu.

List prezesa NRL można przeczytać online

Zwierał on m.in. postulat przywrócenia stażu podyplomowego, jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. W odpowiedzi możemy m.in. przeczytać, że wprowadzone w 2011 r. zmiany były oparte na szerokich konsultacjach, a w procedowaniu ww. ustawy uczestniczyło wiele podmiotów, przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, organizacji studenckich itp. Anna Łukasik wyjaśnia też, że w trakcie prac korzystano z różnego rodzaju dostępnych materiałów, dokumentów, opracowań, opinii i analiz, zapoznano się także ze zbiorczymi ocenami stażu podyplomowego dokonanymi przez okręgowe rady lekarskie. Staż podyplomowy został więc zastąpiony poprzez praktyczne nauczanie studentów ostatnich lat studiów na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.

Inną poruszaną sprawą była możliwość wprowadzenia systemu wynagradzania kierowników specjalizacji z tytułu pełnionej funkcji. Ministerstwo wyjaśnia, że "[...]wysokość środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia przeznaczonych na szkolenie specjalizacyjne nie pozwala na uwzględnienie powyższego postulatu". W odpowiedzi czytamy też, że "[...]szkolenie specjalizacyjne w Polsce zawsze było oparte na relacji mistrz-uczeń, która umożliwiała przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym kolegom, bez pobierania wynagrodzenia za prowadzenie tego szkolenia. Według ministerstwa uczestnictwo w szkoleniu młodszych kolegów jest spłaceniem pewnego rodzaju „długu pokoleniowego" przez lekarzy, którzy wcześniej byli w ten sam sposób szkoleni przez swoich starszych kolegów".

Kolejna sprawa dotyczyła przyznawania punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Ministerstwo wyjaśnia, że przepisy były dwukrotnie nowelizowane, co miało doprowadzić do optymalnego dostosowania określonych w nich wymogów do potrzeb systemu ochrony zdrowia i jednocześnie do poprawy możliwości uzyskiwania przez lekarzy punktów edukacyjnych. Ponadto, jak tłumaczy Anna Łukasik, wprowadzono przepis, który pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów edukacyjnych przez kierownika specjalizacji w przypadku kierowania specjalizacją lekarza lub lekarza dentysty, który po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego uzyska tytuł specjalisty.

Ostatnią kwestią było wydanie rozporządzenia w sprawie nowego wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty". Ministerstwo podtrzymało informację przekazaną przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z którą określenie ww. wzorów jest ściśle powiązane z prowadzonymi obecnie pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

<< Pełna odpowiedź ministerstwa

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MAT

Puls Medycyny

Prawo / Ministerstwo Zdrowia odpowiada na temat szkolenia podyplomowego lekarzy
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.