Lubuskie inwestuje w zdrowie

MAR
11-07-2016, 09:28

Zarząd województwa lubuskiego przyjął plan inwestycji priorytetowych - wśród nich znalazły się również wydatki na zdrowie.

"Wskazaliśmy dwa najważniejsze priorytety: budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze i budowa Radioterapii w Gorzowie Wlkp. Naszym celem jest także przystosowanie jednostek do standardów europejskich poprzez poprawę warunków hospitalizacji"– podkreśla lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak. Jednocześnie przyznaje, że proces wyłaniania priorytetów trwał dość długo - a główną przyczyną była konieczność zaspokojenia wielu potrzeb. Według władz województwa wśród priorytetowych zadań potwierdzonych analizami i dokumentami zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, znalazły się:

- rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o Ośrodek Radioterapii w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych,

- utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.,

- modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

- Lubuskie e-Zdrowie realizowane przez Biuro Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na potrzeby jednostek podległych.

"Wskazaliśmy dwa najważniejsze priorytety: Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze i budowa Radioterapii w Gorzowie Wlkp. Zarząd województwa podjął także decyzje w sprawie wystąpienia do Ministra Rozwoju o wpisanie tych zadań do Kontraktu Terytorialnego. Nie chcemy aby te projekty biły się w konkursach o dofinansowanie"– wyjaśnia marszałek Polak. "Zakładamy finansowanie Centrum Matki i Dziecka z Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast jeżeli powstanie szpital kliniczny uniwersytecki otworzy się dostęp do programów krajowych. W związku z tym jeżeli uwolnią nam się środki z RPO, które pochłonęłoby centrum, będziemy inwestować w inne jednostki ochrony zdrowia"– dodaje.

Na etapy została natomiast podzielona inwestycja w budowę Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wielkopolskim.

Zobacz więcej

CC0 Public Domain Krooxy

"Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie można uzyskać na część związaną z infrastrukturą, a druga część – czyli zakup akceleratorów wpisana jest na listę warunkowa kontraktu terytorialnego. Czynimy starania, aby znalazło się to na liście priorytetowej. Szpital przygotowuje dokumentację projektową, znane są szacunkowe koszty projektu zabezpieczone są środki na wkład własny w budżecie województwa. Liczymy także na wsparcie Ministra Zdrowia, ponieważ akceleratory zostały wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych"– wyjaśnia Mirosława Dulat, zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia UMWL. Zaznacza również, że Docelowo w województwie powinno pojawić się łącznie sześć takich urządzeń: 4 akceleratory w Zielonej Górze, a 2 w Gorzowie Wlkp.. W tym ostatnim obecnie pacjenci nie mają dostępu do tego typu świadczeń.

Zarząd województwa potwierdził również, że finansowanie znalazła inwestycja związana z modernizacją i doposażeniem Centrum Urazowego w Zielonej Górze. 

"Na ostatnim posiedzeniu komitetu sterującego EFSI przyjęto m.in. fiszki projektów pozakonkursowych, które będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"– wyjaśnia Mirosława Dulat. Łączna wartość projektu wynosi 2 mln zł, natomiast dofinansowanie sięga 1,7 mln zł. Inwestycja powinna się rozpocząć już w tym roku.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała także, że celem wszystkich działań jest przystosowanie jednostek do standardów europejskich poprzez poprawę warunków hospitalizacji.

"Cel jest też taki, żeby pozyskać klientów komercyjnych do naszych jednostek. Chcemy wykorzystać nasze transgraniczne położenie. Będziemy organizować targi w zakresie zdrowia i jakości życia, gdzie będziemy prezentować nasze usługi medyczne oferowane przez nasze jednostki. Mamy 4 spółki na bardzo wysokim poziomie, które mogą wykonywać takie świadczenia – wyjaśniła.

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MAR

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

System ochrony zdrowia / Lubuskie inwestuje w zdrowie
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.