Lista zastrzeżeń do projektu ustawy o minimalnych płacach w ochronie zdrowia

MAR
opublikowano: 18-06-2018, 14:27
aktualizacja: 18-06-2018, 14:35

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne w placówkach ochrony zdrowia wzbudził wiele kontrowersji. W ocenie samorządu przyjęte przez rząd współczynniki ustalania wynagrodzeń są dalekie od tych, które byłyby oczekiwane przez środowisko.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W swoim stanowisku samorząd lekarski przypomniał, że współczynniki pracy przyjęte w ustawie o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne istotnie odbiegają od poziomu wynagrodzeń lekarzy, którego domagali się delegaci podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy. Zdaniem samorządu resort zdrowia ustalając współczynniki powinien sięgnąć do stanowisk przyjętych przez samorząd (wydanych odpowiednio w 2016 i 2018 roku). Według nich lekarze powinni otrzymywać wynagrodzenie w wysokości:

iStock
  • jednej średniej krajowej – dla lekarza stażysty,
  • dwukrotnej średniej krajowej – dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji,
  • dwuipółkrotnej średniej krajowej – dla lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji,
  • trzykrotnej średniej krajowej – dla lekarza posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty.

"Współczynniki pracy przyjęte w ustawie, z których najwyższy – dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia określono na poziomie 1,27, są bardzo odległe od oczekiwań środowiska lekarzy. Projektowana nowelizacja ustawy niestety tego stanu rzeczy nie poprawia" – czytamy w stanowisku przyjętym w miniony piątek przez Naczelną Radę Lekarską.

Sprzeciw samorządu wzbudził również projektowany art. 3a ustawy, który wyklucza z jurysdykcji ustawy m.in. lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż, których zasadnicze wynagrodzenie jest określane na podstawie odrębnych przepisów. W ocenie NRL wykluczenie lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury i lekarzy odbywających staż podyplomowy z zaplanowanych regulacją corocznych podwyżek opisanych w ustawie jest niedopuszczalne.

"Nie ma żadnego powodu, aby gwarancje wynagrodzenia minimalnego dla tych grup pracowników nie były określone w akcie prawnym rangi ustawowej. (...) Rada wskazuje, że skoro ustawa chce wyłączyć z niej lekarzy stażystów, to niezrozumiałe jest, dlaczego załącznik do ustawy po nowelizacji będzie nadal w pkt. 4 przewidywał wysokość współczynnika pracy (0,73) dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów" – czytamy w stanowisku NRL.

Wątpliwości Naczelnej Rady Lekarskiej wzbudził również art. 7 ustawy, zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto. W ocenie środowiska lekarzy przepis ten wymaga nowelizacji – tak by podstawą do obliczania minimalnego wynagrodzenia było przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez prezesa GUS (NRL przypomniało jednocześnie, że w grudniu 2017 roku wynosiło ono 4972,92 zł). Zdaniem NRL posługiwanie się w ustawie kwotą 3900 złotych brutto nie daje pracownikom podmiotów leczniczych prawa do realnego wzrostu wynagrodzenia nadążającego za podwyżkami średniej krajowej w innych sektorach rynku pracy.

Samorząd nie krył również zaskoczenia faktem, że w uzasadnieniu do projektu ustawy zabrakło informacji o przekazaniu do podmiotów leczniczych dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem NRL wskazuje to, że po raz kolejny wzrośnie obciążenie podmiotów leczniczych. "Naczelna Rada Lekarska domaga się wprowadzenia do ustawy mechanizmu zwiększającego finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z podwyżkami przewidzianymi w ustawie" – podkreślają członkowie NRL.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.