LISTA STU 2022: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

  • Redakcja
opublikowano: 28-02-2023, 20:33

Na Liście Stu 2022 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem awansowało 36 osób, 32 zadebiutowały lub powróciły po nieobecności, 30 osób zajęło niższe pozycje, a 2 zachowały pozycję z poprzedniego rankingu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zobacz także

1. Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny m.in. za Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Departament Budżetu i Finansów, Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień, Departament Lecznictwa w zakresie taryfikacji świadczeń oraz nadzór nad działalnością Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Instytutu Leków.

2. Bartłomiej Chmielowiec, prawnik, radca prawny, Rzecznik Praw Pacjenta od 2017 r.

3. Agnieszka Mastalerz-Migas, dr hab. n. med., prof. UM we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Do końca czerwca 2022 r. kierowała zespołem ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, powołanym przez ministra zdrowia. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika ministra zdrowia ds. wdrożenia opieki koordynowanej w POZ. Członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”.

4. Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia od 2021 r.

5. Adam Niedzielski, dr n. ekon., minister zdrowia od sierpnia 2020 r. W latach 2018-2020 związany zawodowo z Narodowym Funduszem Zdrowia jako dyrektor ds. operacyjnych, a następnie prezes. Wcześniej był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów.

6. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. ekon., dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pełni też funkcje: wiceprzewodniczącej Rady NFZ, doradcy prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. Jest także dyrektorem programu „MBA w Ochronie Zdrowia” Uczelni Łazarskiego i propagatorką koncepcji ochrony zdrowia nakierowanej na wartość (Value Based Healthcare).

7. Łukasz Jankowski, lekarz, specjalista w dziedzinie nefrologii, doktorant I Wydziału Lekarskiego WUM związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od maja 2022 r. jest prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, wcześniej (od 2018 r.) był prezesem ORL w Warszawie.

8. Radosław Sierpiński, dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie kardiologii, prezes Agencji Badań Medycznych, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych

9. Grzegorz Cessak, dr n. o zdr., prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL, od 2009 r.), członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA, od 2010 r.), członek Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w EMA (od 2021 r.), mentor Emacolex – Grupy Roboczej Prawników Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, członek Międzynarodowej Koalicji Organów Regulacyjnych ds. Leków (ICMRA, od 2016 r.), członek działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Radzie ds. COVID-19.

10. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, prezes Związku Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

11. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, mgr farm., spec. farmacji aptecznej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

12. Waldemar Kraska, lek., spec. chirurgii ogólnej oraz medycyny ratunkowej, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, senator RP, przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy ministrze zdrowia, Pełnomocnik Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego.

13. Adam Maciejczyk, dr hab. n. med., spec. radioterapii onkologicznej, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii.

14. Beata Małecka-Libera, dr n. med., spec. otolaryngologii i zdrowia publicznego, senator RP, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia oraz Senackiego Zespołu – Zdrowie Polaków.

15. Grzegorz Gielerak, gen. dyw., prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, konsultant krajowy ds. obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych, członek Rady ds. Zdrowia Publicznego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób wewnętrznych.

16. Adam Antczak, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii, prorektor ds. klinicznych i organizacji nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej oraz kierownik Katedry Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, redaktor naczelny 12-tomowej „Wielkiej Interny”.

17. Paweł. Grzesiowski, dr. n. med., spec. pediatrii i immunologii, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19, założyciel i dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

18. Tomasz Zieliński, spec. medycyny rodzinnej, wiceprezes i ekspert ds. informatyzacji Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, członek Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum e-Zdrowia, wiceprzewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

19. Roman Topór-Mądry, dr n. med., spec. w zakresie zdrowia publicznego i epidemiologii, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w woj. małopolskim.

20. Marcin Czech, prof. dr hab. n. med., dr hab. n. ekon., spec. epidemiologii i zdrowia publicznego, kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji, Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki oraz Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka, członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

21. Tomasz Hryniewiecki, prof. dr hab. n. med., spec. kardiologii, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik ministra zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032, członek Rady Eksperckiej projektu „Zdrowe Życie”.

22. Ewa Błaszczyk, aktorka, założycielka Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

23. Michał Sutkowski, spec. medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, rzecznik prasowy KLRwP, prezes Oddziału Warszawskiego KLRwP, dyrektor NZOZ „Medycyna Rodzinna”, członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Ochrony Zdrowia, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

24. Potr Bromber, mgr politologii, dr nauk ekonomicznych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

25. Ewa Lech-Marańda, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii i immunologii klinicznej, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, kierownik Kliniki Hematologii IHiT, kierownik Katedry Hematologii i Transfuzjologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, wiceprezes Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych.

26. Andrzej Mądrala, dr n. przyr., prezes zarządu oraz współwłaściciel Centrum Medycznego MAVIT, prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP, przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, przewodniczący ds. Akredytacji Podmiotów Leczniczych Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

27. Robert Gałązkowski, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., spec. zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

28. Paweł Kikosicki, mgr administracji, MBA, ekspert ds. zdrowia publicznego i zarządzania w ochronie zdrowia, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

29. Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowych Producentów Leków, wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan, współtwórca i członek Rady Fundacji Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków.

30. Michał Byliniak, mgr farmacji, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma.

31. Ryszard Gellert, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, nefrologii, medycyny rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Kliniki Nefrologii, Chorób Wewnętrznych CMKP, prezes Federacji Polskich Towarzystw Medycznych.

32. Tomasz Grodzki, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, transplantologii klinicznej, polityk, marszałek Senatu RP.

33. Ewa Krajewska, mgr farmacji, spec. farmacji szpitalnej, Główny Inspektor Farmaceutyczny, przedstawicielka Polski w Komitecie Organizacji Schematu Inspekcji Farmaceutycznych (PIC/S).

34. Artur Prusaczyk, lek., spec. ginekologii i położnictwa w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej, wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach, wiceprezes Związku Pracodawców SPOIWO.

35. Bernard Waśko, dr n. med., zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych (do października 2022 r.).

36. Jarosław Pinkas, dr hab. n. med, prof. CMKP, spec. chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, członek Rady ds. Ochrony Zdrowia, przewodniczący Rady Projektu „Zdrowe Życie”.

37. Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, członek Zespołu ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej i Zespołu ds. kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego.

38. Zofia Małas, mgr zdrowia publicznego, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

39. Arkadiusz Nowak, ks. dr, adiunkt w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów, przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu strategii współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pacjentów.

40. Jarosław Fedorowski, prof. dr med. (USA), dr n. med., MBA, FACP, FESC, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia, prezes Polskiej Federacji Szpitali, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, gubernator i gubernator i członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

41. Rajmund Miller, lek., poseł, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia, przewodniczący parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego, członek Podkomisji stałej ds. onkologii.

42. Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, członek Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia.

43. Tomasz Latos, lek., spec. radiodiagnostyki, poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

44. Stanisław Maćkowiak, prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN, prezes Federacji Pacjentów Polskich.

45. Piotr Czauderna, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii dziecięcej, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

46. Łukasz Szumowski, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i elektrofizjologii; dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

47. Maria Ochman, mgr socjologii, przewodnicząca Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

48. Jakub Bydłoń, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

49. Barbara Dziuk, mgr ekonomii, poseł na Sejm RP, przewodnicząca m.in. Podkomisji ds. onkologii, parlamentarnych Zespołów: ds. Chorób Rzadkich, ds. Podiatrii, Podologii i Kosmetologii, ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Śląskiego Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia, wiceprzewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Pediatrii.

50. Dorota Korycińska, psycholog społeczny, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, prezes zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska, członek Rady Organizacji Pacjentów przy MZ, członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

51. Jan Walewski, prof. dr hab. n. med., spec. onkologii klinicznej, hematologii, transplantologii klinicznej, chorób wewnętrznych, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego NIO-PIB.

52. Krystyna Chrzanowska, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii i genetyki klinicznej; kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, konsultant wojewódzka w dziedzinie genetyki klinicznej dla woj. mazowieckiego, przewodnicząca Rady Naukowej ds. Rejestrów Chorób Rzadkich przy MZ, członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, krajowy koordynator projektu Orphanet, członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Wspólnego Programu dla Chorób Rzadkich.

53. Artur Drobniak, dr n. med., spec. ginekologii i położnictwa, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej.

54. Ligia Kornowska, lek., dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, prezes Fundacji Podaruj Dane, liderka Koalicji AI w zdrowiu.

55. Andrzej Matyja, prof. dr hab. n. med., spec. chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej dla woj. małopolskiego, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (2018-2022).

56. Marcelina Zawisza, mgr nauk społecznych, poseł na Sejm RP, członek parlamentarnej Komisji Zdrowia.

57. Piotr Jankowski, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, z-ca dyr. ds. medycznych Szpitala im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

58. Jacek Krajewski, lek., spec. medycyny rodzinnej, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

59. Urszula Szybowicz, mgr zdrowia publicznego, prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, dyrektor operacyjna Polskiej Federacji Szpitali.

60. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, wiceprzewodniczący Rady ds. Cyfryzacji.

61. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. n. med, spec. chorób wewnętrznych i reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii.

62. Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, założycielka i prezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, członek Krajowej Rady ds. Onkologii i Zespołu ds. Narodowej Strategii w Onkologii.

63. Tomasz Połeć, przewodniczący Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, redaktor naczelny dwumiesięcznika „SM Express”.

64. Marek Hok, lek., spec. ginekologii i położnictwa, poseł na Sejm RP, członek sejmowych Komisji ds. Petycji, Komisji ds. Zdrowia oraz Podkomisji ds. Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Publicznego.

65. Krzysztof Składowski, prof. dr hab. n. med., spec. radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii NIO-PIB Oddział Gliwice, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

66. Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy, fundator Naukowej Fundacji Polpharmy.

67. Anna Kostera-Pruszczyk, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii, neurologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, wiceprzewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich i Rady Naukowej Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”.

68. Grzegorz Rychwalski, ekspert w dziedzinie sektora farmaceutycznego oraz europejskiego prawa regulującego produkcję leków w UE, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, wiceprzewodniczący obszaru Zdrowe Społeczeństwo Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy ministrze rozwoju.

69. Karina Jahnz-Różyk, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii, immunologii klinicznej, ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki i badań klinicznych, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, konsultant krajowa w dziedzinie alergologii.

70. Anna Kupiecka, założycielka i prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, członek Rady Programowej Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.

71. Marek Rutka, dr nauk ekonomicznych, poseł na Sejm RP, członek Komisji Zdrowia, Podkomisji ds. Zdrowia Psychicznego, Podkomisji ds. Funduszu Medycznego.

72. Marcin Wiącek, dr hab. nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich.

73. Marek Tomków, mgr farm., wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu.

74. Bolesław Samoliński, prof. dr hab. n. med., spec. laryngologii i alergologii, spec. zdrowia publicznego, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii Uczelnianego Centrum Klinicznego, przewodniczący Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, wiceprzewodniczący Narodowej Rady Seniora.

75. Jacek Różański, prof. dr hab. n. med., spec. chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, krajowy konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych, zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

76. Alicja Chybicka, prof. dr hab. n. med., spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej, medycyny paliatywnej, senator RP, przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji, przewodnicząca parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, zastępca przewodniczącej senackiej Komisji Zdrowia.

77. Jarosław Madowicz, dr n. o zdr., dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

78. Arkadiusz Grądkowski, mgr prawa, ekspert ds. zdrowia i rynku medycznego, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed.

79. Marek Tombarkiewicz, dr n. med., spec. anestezjologii, intensywnej terapii oraz ratownictwa medycznego, dyrektor naczelny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

80. Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, partner w kancelarii prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, współzałożycielka Fundacji Lege Pharmaciae.

81. Marek Rękas, płk., prof. dr hab. n. med., spec. okulistyki, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, zastępca dyrektora ds. nauki WIM.

82. Malina Wieczorek, fundatorka i prezes Fundacji SM – walcz o siebie, założycielka Szkoły Motywacji, właścicielka agencji marketingu społecznego Telescope., członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjentam i Forum Organizacji Pacjenckich przy NFZ, Rady Programowej projektu Pacjenci.pro Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów.

83. Krystyna Ptok, mgr socjologii, pielęgniarka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych.

84. Marcin Stajszczyk, dr n. med., spec. chorób wewnętrznych i reumatologii, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR, członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

85. Janusz Meder, dr n. med., spec. onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prezes Polskiej Unii Onkologii.

86. Oleg Nowak, rezydent radiologii i diagnostyki obrazowej SPSK w Otwocku, lekarz w Doppler Instytut – Warszawskim Instytucie Naczyniowym, pełnomocnik NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami.

87. Stanisław Góźdź, prof. dr hab. n. med., spec. neurologii, onkologii klinicznej i radioterapii, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, twórca i dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, kierownik Katedry Onkologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wiceprezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, członek Krajowej Rady ds. Onkologii, współtwórca Krajowej Sieci Onkologicznej.

88. Bolesław Piecha, lek., spec. ginekologii i położnictwa oraz zarządzania w ochronie zdrowia, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia, członek Podkomisji Stałej ds. Onkologii.

89. Jerzy Gryglewicz, dr n. med., MBA, spec. anestezjologii i intensywnej terapii, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, przewodniczący Zespołu ds. Dostępności powołanego przez Rzecznika Praw Pacjenta.

90. Bartosz Poliński, prezes zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia.

91. Maria Libura, ekspert ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, ekspert Rady Naukowej Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”.

92. Piotr Gałecki, prof. dr hab. n. med., spec. psychiatrii i seksuologii, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępca dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych w Łodzi, przewodniczący Rady ds. Zdrowia Psychicznego, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychiatrii i psychoseksuologii, członek Zespołu ds. opracowania projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

93. Krzysztof Łanda, lek., ekspert ds. farmakoekonomiki i zdrowia publicznego, prezes firmy MedInvest Scanner, przewodniczący Komisji Zdrowia BCC.

94. Andrzej Horban, prof. dr hab. n. med., spec. chorób zakaźnych, ordynator Oddziału VII Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziału Fizjoterapii WUM, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, główny doradca Prezesa Rady Ministrów ds. COVID-19, przewodniczący Rady Medycznej ds. COVID-19.

95. Michał Bulsa, dr hab. n. med., specjalista ginekologii i położnictwa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, członek Krajowej Komisji Wyborczej NRL, członek Komisji Organizacyjnej NRL, członek Komisji Finansowo-Budżetowej NRL, do 2022 r. członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL, przewodniczący Komisji Młodego Lekarza ORL w Szczecinie.

96. Jakub Gierczyński, dr n. med., MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

97. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, lek., spec. medycyny rodzinnej, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

98. Damian Patecki, lek., rezydent anestezjologii i intensywnej terapii, szef Komisji Kształcenia, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, współzałożyciel Porozumienia Rezydentów OZZL.

99. Beata Jagielska, dr hab. n. med., spec. onkologii klinicznej, konsultant wojewódzka w dziedzinie onkologii klinicznej woj. mazowieckiego, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, prezes zarządu Szpitala Grochowskiego.

100. Roman Kolek, lek., spec. anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.