LISTA STU 2021: MEDYCYNA

opublikowano: 23-03-2022, 19:52

Na Liście Stu 2021 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie odnotowaliśmy w stosunku do poprzedniego roku: 36 wzrostów, 35 spadków, 4 pozycje bez zmian, a 25 osób znalazło się w rankingu po raz pierwszy lub wróciło po nieobecności.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych (szczególnie w hepatologii, zakażeń HIV, endoskopii przewodu pokarmowego), kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego, członek wielu towarzystw naukowych i grup eksperckich, były członek Rady Medycznej ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów.

2. Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, prezydent Central European Hepatologic Collaboration, były członek Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów oraz zespołu doradców Komisji Zdrowia Senatu, inicjator i koordynator projektu SARSTer, tworzącego bazę danych pacjentów leczonych z powodu zakażenia SARS-CoV-2.

3. Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, specjalista w dziedzinie kardiologii, hipertensjologii, lipidologii, sekretarzem generalnym Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS; 2021-2024), założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, grupy Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (ILEP). Profesor wizytujący University of Alabama w Birmingham (UAB), University of California at Irvine (UCI) oraz University of Medicine and Pharmacy Victor Babes w Timisoarze w Rumunii. Doktor honoris causa 4 uczelni międzynarodowych.

4. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, specjalista w dziedzinie otochirurgii, otolaryngologii, audiologii i foniatrii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Klinicznych PAN, wiceprzewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii, członkiem rad naukowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Głównej Biblioteki Lekarskiej, członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy MRPiPS, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członek założyciel Światowej Sieci Hearring, członek Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Rady Fundacji „Po pierwsze Zdrowie” oraz „Pro Polonia”, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, redaktor naczelny „Journal of Hearing Science”, „Nowej Audiofonologii”, „Słyszę”.

5. Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) od 2016 r., przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024, kierownik I Katedry i Kliniki Kar-diologii GUMed, lekarz kierujący I Kliniką Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku; wchodzi w skład Krajowej Rady ds. Kardiologii.

6. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii i farmakologii klinicznej, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

7. Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, specjalista w dziedzinie wirusologii, mikrobiologii i diagnostyki laboratoryjnej, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

8. Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UM we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Przewodniczy zespołowi ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, powołanemu przez Ministra Zdrowia. Członek Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”. Do stycznia 2022 członek Rady Medycznej ds. COVID-19 przy Premierze RP.

9. Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Pyrć, specjalista w dziedzinie wirusologii i mikrobiologii, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologicznym UJ, zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, byłym członkiem Rady Medycznej ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów.

10. Prof. dr hab. med. Jacek Jassem, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes zarządu Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem, przewodniczący Central and East European Oncology Group.

11. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM w latach 1998-2021, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, wyróżniony nagrodą naukową prezesa PAN za badania dotyczące chorób serca w aspekcie pandemii COVID-19, odznaczony m.in. Medalem Gloria Medicinae.

12. Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, spec. onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

13. Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przewodniczący Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych.

14. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, konsultant krajowy ds. hipertensjologii.

15. Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, spec. chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ds. Współpracy Międzynarodowej, redaktor naczelny czasopisma „Clinical Diabetology”.

16. Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, współtwórca ośrodka transplantacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

17. Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej i opieki paliatywnej dziecięcej; kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach 2000-2020, senator RP, wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członek Polskiej Akademii Nauk, rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

18. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca, I Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

19. Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej i transplantologii klinicznej, przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, członek honorowy Wojskowej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego.

20. Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski, spec. chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego; członek American Society for Reconstructive Microsurgery.

21. Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii, konsultant Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.

22. Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii i hipertensjologii, prorektor ds. nauki i transferu technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Centrum Diagnostyki Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej UCK WUM, członek Krajowej Rady ds. Kardiologii, przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii, przewodniczący grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego „ESC Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function”, członek European Society of Cardiology.

23. Dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP, spec. neurochirurgii i neurotraumatologii, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, ekspert Agencji Badań Medycznych, odznaczony m.in. Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego.

24. Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ekspert elektroterapii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

25. Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, spec. pediatrii, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics.

26. Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii w Klinice Nadciśnienia Tętniczego, Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

27. Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka, spec. dermatologii i wenerologii, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej oraz ordynator Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, redaktor naczelna „Journal of Dermatological Case Reports”, członek zarządu wielu towarzystw naukowych, m.in.: American Academy of Dermatology, European Academy of Dermatology, International Dermoscopy Society, odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

28. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, spec. chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego UJCM oraz ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek wielu organizacji, m.in.: Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Kolegium Lekarzy Geriatrów w Polsce, Academic Board European Geriatric Medicine Society, Rady Fundacji MATIO, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii Umiejętności, odznaczony m.in. Medalem Gloria Medicinae.

29. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, spec. chirurgii ogólnej i kardiochirurgii dziecięcej, od ponad 40 lat związany z Centrum Zdrowia Dziecka, członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii; członek zarządu Światowego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych, członek Rady Naukowej przy ministrze zdrowia, współtwórca i były wieloletni prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

30. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Academia Europaea.

31. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, spec. pediatrii i chorób zakaźnych, kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, przewodniczący Rady Naukowej Kongresu Top Medical Trends, członek Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej, członek Zespołu Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

32. Prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, spec. chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego, ekonomista, kierownik w Klinice Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, przewodniczący Rady Nauka Przeciw Pandemii oraz „Zaszczep się – na zdrowie”, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradca ds. zdrowia publicznego Prezydenta Pracodawcy RP, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii.

33. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr H. Skarżyński, spec. laryngologii i audiologii, mgr zarządzania, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, asystent dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologii, członek Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej.

34. Prof. dr hab. n. med. Michał Zembala, spec. kardiochirurgii, kierownik i koordynator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca, Płuc i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wykładowca akademicki na uczelniach medycznych w Szczecinie, Opolu oraz Katowicach.

35. Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, spec. chorób wewnętrznych i chorób płuc, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dziekan Wydziału Lekarskiego WUM, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc dla woj. mazowieckiego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych i chorób płuc, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, członek Panelu Ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowujących zalecenia w zakresie diagnostyki i leczenia COVID-19.

36. Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, spec. neurologii, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych z Centrum Udarowym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, przewodniczący elekt Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych.

37. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

38. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, spec. chorób wewnętrznych, gastroenterologii, onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, koordynator Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego, członek Krajowej Rady ds. Onkologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

39. Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, spec. chorób zakaźnych, wirusolog, kierownik Kliniki PUM na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, prof. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, członek zarządu European Society for Translational Antiviral Research.

40. Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka, przewodnicząca Kapituły Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przedstawicielka Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Komitecie Naukowym World Heart Federation.

41. Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, spec. chorób wewnętrznych, chemioterapii nowotworów, hematologii, onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Onkologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórca Studium Medycyny Molekularnej WUM, przez 24 lata kierował Kliniką Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego.

42. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, spec. chirurgii, kardiochirurgii i transplantologii, kierownik Oddziału Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, nagrodzony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

43. Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, spec. patomorfologii i genetyki klinicznej, kierownik Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

44. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz W. Basak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współzałożyciel i członek zarządu spółek Saven.

45. Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc, laboratoryjnej immunologii klinicznej, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, członek medycznego Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych dla Rzadkich Chorób Płuc (ERN-LUNG) oraz Komitetu Sterującego Międzynarodowej Koalicji dla Chorób Płuc.

46. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, spec. chorób wewnętrznych i nefrologii, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego ds. toksyn mocznicowych (EUTox), nagrodzony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

47. Prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, spec. chirurgii i urologii, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, konsultant naukowy Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu.

48. Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. CMKP, spec. pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrii w Szpitalu Bielańskim, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, członek senackiego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia, członek Zespołu Ekspertów ds. Szczepień Ochronnych oraz Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów przy ministrze zdrowia, przewodnicząca Zespołu Komisji Egzaminacyjnych egzaminu z pediatrii, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek Rady Naukowej przy Instytucie Matki i Dziecka, redaktor naczelna czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”.

49. Dr hab. n. med. Michał F. Kamiński, prof. Narodowego Instytutu Onkologii i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, spec. gastroenterologii, kierownik Zakładu Profilaktyki Nowotworów oraz Pracowni Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, konsultant naukowy w Department of Health Management and Health Economics na Uniwersytecie w Oslo, kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Piersi, kierownik sekcji jakości Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek Krajowej Rady ds. Onkologii przy ministrze zdrowia.

50. Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, spec. kardiochirurgii i chirurgii dziecięcej, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

51. Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, spec. chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, twórca i były kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Anatomii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

52. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, odznaczony m.in. Orderem Odrodzenia Polski.

53. Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek European Association for the Study of Diabetes.

54. Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

55. Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii z Kliniki Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

56. Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, spec. chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

57. Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, spec. psychiatrii, kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodnicząca Komisji Bioetycznej UJ, ekspert w pracach komisji ds. kontynuacji reformy psychiatrii w Ministerstwie Zdrowia, redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”.

58. Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, spec. chorób wewnętrznych i diabetologii, prorektor ds. organizacji, promocji i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

59. Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, prezes Polskiego Klubu Trzustkowego i członek zarządu Światowego Klubu Trzustkowego, redaktor naczelna „Przeglądu Gastroenterologicznego”, odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

60. Dr hab. n. med. Wojciech Fendler, prof. UM w Łodzi, spec. diabetologii, kierownik Zakładu Biostatyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępca dyrektora ds. Naukowych Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UM w Łodzi, Visiting Professor w Departament of Radiation Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston (USA).

61. Prof. dr hab. n. med. Jacek Moll, spec. chirurgii ogólnej i kardiochirurgii, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, członek komisji egzaminacyjnej egzaminu specjalizacyjnego z kardiochirurgii.

62. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak, spec. transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej, pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” oraz kierownik Banku Komórek Krwiotwórczych tej kliniki, wiceprezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku, wiceprzewodniczący Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych.

63. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, spec. neurologii, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii.

64. Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii, kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, twórca Centrum Leczenia Chorób Rzadkich Wątroby WUM.

65. Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, spec. genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej.

66. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i elektrofizjologii klinicznej, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, koordynator I Oddziału Kardiologii i Angiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

67. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz, spec. psychiatrii, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej przy Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii.

68. Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział w Gliwicach, zastępca dyrektora ds. klinicznych, prezes Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.

69. Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Katedry i Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, członek europejskiej grupy roboczej Pulmonary Vascular Research Institute, współzałożyciel polskiego konsorcjum Zespołów Reagowania w Zatorowości Płucnej.

70. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, spec. pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

71. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas, spec. medycyny rodzinnej, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Centrum Badań nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych w UM w Łodzi.

72. Prof. dr hab n. med. Adam Witkowski, spec. kardiologii, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek European Society of Cardiology, członek Krajowej Rady ds. Kardiologii przy ministrze zdrowia.

73. Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht, spec. chorób wewnętrznych i diabetologii, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

74. Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, spec. chorób wewnętrznych, gastroenterologii i hepatologii, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

75. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, spec. neurochirurgii i neurotraumatologii, kierownik Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

76. Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz, spec. chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i zdrowia publicznego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej.

77. Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, spec. psychiatrii i seksuologii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, kierownik studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku: psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, kierownik Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych w Łodzi, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychiatrii i psychoseksuologii, członek zespołu do opracowania projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, redaktor naczelny „Psychiatrii po Dyplomie”.

78. Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, spec. neurologii i neurologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i zespołu ekspertów Europejskiej Akademii Neurologii ds. chorób nerwowo-mięśniowych.

79. Dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, spec. kardiochirurgii, transplantologii klinicznej i chirurgii ogólnej, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

80. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM, twórca i ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii i Transplantologii SPSK1, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej dla woj. zachodniopomorskiego, zastępca przewodniczącego Rady Agencji Badań Medycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

81. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski, spec. zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan ds. dietetyki, ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego WUM, członek Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu WUM, pełnomocnik ministra zdrowia ds. koordynacji systemu pozaustrojowego utlenowania krwi u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19.

82. Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst., spec. chorób wewnętrznych i kardiologii w Klinice Nadciśnienia Tętniczego, kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytucie Badawczym, sekretarz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

83. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer, spec. ginekologii i położnictwa, kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

84. Prof. dr hab. n. med. Marek Jutel, spec. chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i alergologii, prezydent European Academy of Allergy and Clinical Immunology EAACI, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

85. Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski, spec. ginekologii, położnictwa i perinatologii, kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa oraz Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, redaktor naczelny kwartalnika PTGiP „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna”.

86. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierownik Wojewódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, członek Zespołu ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

87. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, spec. chorób wewnętrznych, angiologii i hipertensjologii, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dyrektor Uczelnianego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

88. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, spec. położnictwa i ginekologii oraz perinatologii w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

89. Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, spec. onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

90. Prof. dr hab. n. biol. Agnieszka Szuster-Ciesielska, spec. wirusologii i immunologii w Katedrze Wirusologii i Immunologii Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

91. Prof. dr hab. n. med. Robert Gil, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prezes elekt PTK, członek European Society of Cardiology.

92. Dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. UM w Lublinie, spec. chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

93. Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński, spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii, kierownik II Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

94. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska, spec. pediatrii i genetyki klinicznej, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej dla województwa mazowieckiego, członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Wspólnego Programu dla Chorób Rzadkich (EJP RD).

95. Prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki, spec. chirurgii ogólnej i transplantologii, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, przewodniczący zespołu ds. transplantologii w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim.

96. Dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, spec. epidemiologii, kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień oraz zastępca kierownika Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, były członek Rady Medycznej ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komisji Zdrowia Publicznego PAN, sekretarz Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

97. Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, spec. psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pełnomocnik ministra zdrowia ds. psychiatrii sądowej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

98. Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, spec. chorób wewnętrznych i alergologii, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi, prezydent Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych, wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, członek m.in.: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich, American Academy of Allergology, Asthma and Immunology, American Academy of Allergology, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

99. Dr n. med. Aleksandra Gąsecka, spec. kardiologii z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, laureatka Nagrody Specjalnej dla Najwybitniejszych Młodych Lipidologów przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Lipidologiczne.

100. Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, spec. chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, nefrologii, diabetologii, geriatrii, zdrowia publicznego, diagnosta laboratoryjny, wiceprzewodniczący Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

ZOBACZ TAKŻE: LISTA STU 2021: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.