LISTA STU 2020: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Redakcja
opublikowano: 09-03-2021, 19:00
aktualizacja: 10-03-2021, 09:35

Na Liście Stu 2020 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem awansowało 39 osób, 25 zadebiutowało lub powróciło po nieobecności, 35 osób zajęło niższe pozycje, a 1 zachowała pozycję z poprzedniego rankingu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Dr n. ekon. Adam Niedzielski jest ministrem zdrowia od sierpnia 2020 r. W latach 2018-2020 związany zawodowo z Narodowym Funduszem Zdrowia jako dyrektor ds. operacyjnych, a następnie prezes. Wcześniej był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów.

2. Dr n. med. Paweł Grzesiowski jest pediatrą, immunologiem, ekspertem w dziedzinie profilaktyki zakażeń, doradcą do walki z COVID-19 Naczelnej Izby Lekarskiej, założycielem i prezesem zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej UJ CM, kierownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz działaczem samorządu lekarzy, a od 2018 r. prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.

4. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych, ordynatorem Oddziału VII Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie i kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii WUM, krajowym konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych, głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. COVID-19, przewodniczącym Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze.

5. Maciej Miłkowski jest wiceministrem zdrowia, m.in. odpowiedzialnym za Departament Polityki Lekowej i Farmacji oraz nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków.

6. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej i transplantologii klinicznej, kierownikiem Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, politykiem, marszałkiem Senatu.

7. Dr hab. n. prawn. Adam Bodnar jest rzecznikiem praw obywatelskich (kadencja 2015-2020), zgłoszonym na stanowisko dzięki poparciu 67 organizacji pozarządowych. Prawnik i nauczyciel akademicki, działacz na rzecz praw człowieka.

8. Bartłomiej Chmielowiec jest prawnikiem, rzecznikiem praw pacjenta.

9. Filip Nowak jest socjologiem, ekspertem zarządzania w ochronie zdrowia, pełniącym obowiązki dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia (od sierpnia 2020 r.), przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji działającej przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przewodniczącym Zespołu ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Centrali NFZ.

10. Waldemar Kraska jest lekarzem, specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz medycyny ratunkowej; od 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, senator od 2005 r., przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia, pełnomocnik rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego.

11. Dr n. o zdrowiu Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA), członek Komitetu Sterującego Komisji Europejskiej ds. zakupu szczepionek przeciw COVID-19, współautor Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

12. Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie Narodowej Strategii Onkologicznej, Krajowej Sieci Onkologicznej, wdrożenie Funduszu Medycznego.

13. Dr n. med. Grzegorz Juszczyk, spec. zdrowia publicznego, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, przewodniczący Zespołu ds. monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w RP.

14. Dr n. med. Beata Małecka-Libera, spec. otolaryngologii i zdrowia publicznego, senator, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia.

15. Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, spec. medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, członek Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze RP, członek Rady Ekspertów przy rzeczniku praw pacjenta, redaktor naczelna czasopisma „Lekarz POZ”.

16. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i elektrofizjologii, poseł, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii, od 2018 r. do sierpnia 2020 r. minister zdrowia.

17. Dr n. med. Marek Posobkiewicz, spec. chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny hiperbarycznej, organizacji ochrony zdrowia, główny inspektor sanitarny MSWiA (03.2019-06.2020), koordynator ds. oceny ryzyka COVID-19 największego szpitala jednoimiennego (CSK MSWiA), niekonwencjonalny edukator zdrowotny.

18. Dr n. med. Radosław Sierpiński, spec. kardiologii, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych.

19. Mgr zdr. publ. Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

20. Lek. Tomasz Latos, spec. radiodiagnostyki, poseł, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

21. Mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, spec. farmacji aptecznej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

22. Prof. dr hab. n. med., dr hab. n. ekon. Marcin Czech, spec. epidemiologii i zdrowia publicznego, kierownik Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

23. Marcin Jędrychowski, mgr zarządzania i rachunkowości, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

24. Józefa Szczurek-Żelazko, mgr pielęgniarstwa, poseł, od 2017 r. do listopada 2020 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

25. Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodnicząca Rady NFZ, lider Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

26. Mgr Alina Niewiadomska, spec. diagnostyki laboratoryjnej, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, przewodnicząca łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, kierownik laboratorium w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

27. Ewa Błaszczyk, aktorka, założycielka Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”, zajmującej się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce.

28. Janusz Cieszyński, wiceprezydent Chełma, od 2018 r. do sierpnia 2020 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiadający m.in. za wdrożenie systemu e-recepty.

29. Gen. dyw., prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, konsultant krajowy ds. obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych.

30. Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Gut, spec. mikrobiologii i wirusologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, ekspert wypowiadający się w sprawach związanych z pandemią COVID-19.

31. Dr n. med. Roman Topór-Mądry, spec. epidemiologii i zdrowia publicznego, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; adiunkt w Katedrze Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM.

32. Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, spec. chirurgii dziecięcej, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

33. Lek. Łukasz Jankowski, spec. nefrologii, doktorant I Wydziału Lekarskiego WUM, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.

34. Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, spec. fizjoterapii, mgr rehabilitacji ruchowej, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Katedra Fizjoterapii Klinicznej AWF w Warszawie.

35. Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP, specjalista chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, od 2018 r. do 20 listopada 2020 r. główny inspektor sanitarny.

36. Krystyna Ptok, mgr socjologii, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

37. Dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz, spec. chorób wewnętrznych, poseł, prezes PSL, członek sejmowej Komisji Zdrowia.

38. Anna Dymna, aktorka, prezes Fundacji „Mimo Wszystko”.

39. Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia (CeZ); pod kierownictwem dyrektor Kister w 2020 r. CeZ m.in. w pełni wdrożył system e-recepty, rozwinął Internetowe Konto Pacjenta (IKP), system Ewidencji Wjazdów do Polski (EWP), rozpoczął pilotaż e-skierowań oraz opracował i wdrożył rozwiązania IT na potrzeby procesu szczepień przeciw COVID-19 (w tym e-kartę szczepień).

40. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, spec. patomorfologii, zastępca dyrektora ds. lecznictwa oraz pełnomocnik ds. działalności naukowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów WCO, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii.

41. Dr n. med. Bernard Waśko, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych.

42. Lek. Krzysztof Bukiel, spec. chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

43. Bartłomiej Wnuk, ekspert ds. informatyzacji ochrony zdrowia, dyrektor Biura Informatyki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2018 r. do września 2020 r. dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (obecnie Centrum e-Zdrowia), gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów IT w ochronie zdrowia.

44. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, spec. radioterapii onkologicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, od maja 2020 r. p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Krakowie, kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii NIO-PIB w Gliwicach, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

45. Dr n. med. Andrzej Sośnierz, spec. neurologii, poseł, członek sejmowej Komisji Zdrowia.

46. Mgr farm. Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu.

47. Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

48. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii, medycyny rodzinnej, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP, przewodniczący Rady Naukowej Medicover SA.

49. Lek. Marek Balicki, spec. psychiatrii, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii, kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; przewodniczący rady Polskiej Ligi Walki z Rakiem, członek: Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy rzeczniku praw obywatelskich oraz Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN.

50. Lek. Jacek Krajewski, spec. medycyny rodzinnej, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, członek Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia; w 2020 m.in. współuczestniczył w akcji „Nauka przeciw pandemii”, współtworzył Kodeks Branżowy RODO w Ochronie Zdrowia.

51. Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich, członek Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy ministrze zdrowia.

52. Dr n. med. Marek Tombarkiewicz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz ratownictwa medycznego, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

53. Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii, prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej UM w Łodzi, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG), który rozszerzył zakres o propagowanie szczepień przeciw COVID-19; redaktor naczelny 12-tomowej „Wielkiej Interny” (nowe wydanie poprawione, 2020).

54. Mgr farm. Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezes ORA w Warszawie.

55. Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

56. Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

57. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, spec. neurologii, onkologii klinicznej, radioterapii, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, kierownik Katedry Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wojewódzki konsultant w zakresie onkologii klinicznej dla województwa świętokrzyskiego, członek Krajowej Rady ds. Onkologii.

58. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, spec. kardiologii, dyrektor Narodowego Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca NIK, członek rady Narodowego Kongresu Nauki, przewodniczący Zespołu ds. opiniowania zmian w ochronie zdrowia przy ministrze zdrowia.

59. Dr n. przyr. Andrzej Mądrala, prezes zarządu oraz współwłaściciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o., wiceprezydent Pracodawców RP, przewodniczący jej Platformy „Zdrowe Zdrowie”, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, członek Zespołu Trójstronnego ds. Rady Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia, przewodniczący ds. Akredytacji Podmiotów Leczniczych Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

60. Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

61. Dr n. med. Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

62. Prof. dr hab. n. przyr. Lidia Brydak, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego — Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, członek globalnego nadzoru nad grypą GISRS.

63. Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, członek Krajowej Rady Onkologii, członek Zespołu Pilotażu Sieci Onkologicznej przy Ministerstwie Zdrowia, redaktor naczelna “Głosu Pacjenta Onkologicznego”, współredaktor „Gazety Amazonki”.

64. Bartosz Poliński, prezes zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia, przewodniczący rady dyrektorów Alivia Foundation UK.

65. Agata Polińska, wiceprezes Fundacji Onkologicznej Alivia, członek komitetu Grupy Roboczej Rzeczników pacjentów w Europejskim Towarzystwie Onkologii Klinicznej (ESMO).

66. Dr n. med. Beata Jagielska, spec. onkologii klinicznej, zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia, kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej NIO-PIB, ekspert ds. badań klinicznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

67. Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, krajowa konsultant w dziedzinie hematologii.

68. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, prezes Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, wiceprezydent Pracodawców RP, współtwórca partnerstwa sektora publicznego i prywatnego w opiece nad pacjentami z COVID-19 (m.in. uczestniczenie w Narodowym Programie Szczepień).

69. Prof. dr med., dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, MBA, FACP, FESC, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i ochrony zdrowia, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

70. Lek. Damian Patecki, spec. rezydent anestezjologii i intensywnej terapii, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, współzałożyciel i rzecznik Porozumienia Rezydentów OZZL.

71. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, spec. neurologii, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii.

72. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, spec. anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2016-2020, kierownik Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SUM, Zakładu Medycyny Ratunkowej.

73. Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

74. Maria Ochman, mgr socjologii, przewodnicząca Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, członkini Narodowej Rady Rozwoju, członkini Rady NFZ (z ramienia Rady Dialogu Społecznego).

75. Anna Kupiecka, założycielka, fundator i prezes Fundacji Onkocafe-Razem Lepiej, przewodnicząca prezydium inicjatywy AllCan Polska, członek założyciel Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, członek Rady Pacjentów przy rzeczniku praw pacjenta oraz Rady Programowej Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO, organizatorka m.in. psychologicznego wsparcia dla pacjentów onkologicznych w dobie pandemii COVID-19.

76. Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, spec. patomorfologii, patologii onkologicznej, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

77. Dorota Korycińska, prezes zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.

78. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.

79. Justyna Marynowska, spec. diagnostyki laboratoryjnej, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, powołana do sztabu kryzysowego ministra zdrowia w zakresie doradztwa diagnostycznego w czasie pandemii, koordynator laboratorium COVID NZOZ Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.

80. Dr n. med. Konstanty Radziwiłł, spec. medycyny rodzinnej, wojewoda mazowiecki.

81. Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

82. Lek. Roman Kolek, samorządowiec, wicemarszałek województwa opolskiego.

83. Dr n. med. Janusz Meder, spec. onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, przewodniczący Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, prezes zarządu głównego Polskiej Unii Onkologii, członek Komitetu Bioetyki PAN.

84. Dr n. med. Zbigniew Król, spec. pediatrii, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

85. Lek. Stefan Bogusławski, główny specjalista w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

86. Dr n. farm. Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, członek grupy doradczej EDQM Advisory Group CAP oraz grupy roboczej EDQM Communication Working Group, ekspert Komisji Farmakopei Europejskiej (grupa 13B, Herbal drugs and Herbal drug products), członek rady naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz członek rady naukowej Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT, przewodnicząca grupy roboczej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

87. Paweł Piotrowski, od 2018 do stycznia 2021 r. główny inspektor farmaceutyczny; popiera koncepcję połączenia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz GIF w Urząd Nadzoru Farmaceutycznego.

88. Dr n. med. Andrzej Ryś, spec. radiologii i zdrowia publicznego (lekarz niewykonujący zawodu), dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej, dyrektor odpowiedzialny za te obszary w The Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE), zajmującej się implementacją europejskiego prawa dot. bezpieczeństwa żywności.

89. Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, spec. chorób wewnętrznych, angiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik Zakładu Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM, wiceprezes Fundacji Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM, przewodniczący Konfederacji Akredytacyjnej dla Ochrony Zdrowia, przewodniczący Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, członek zarządu Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

90. Lek. Bożena Janicka, spec. medycyny rodzinnej i pediatrii, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prezes Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP.

91. Lek. Jerzy Gryglewicz, spec. anestezjologii i intensywnej terapii, dr, MBA, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, lider projektu MBA w Ochronie Zdrowia tej uczelni, współ- autor wielu ekspertyz i raportów, m.in. Kompleksowej Opieki Specjalistycznej pacjentów z otyłością olbrzymią.

92. Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii i immunologii klinicznej, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Płuc, Alergologii i Immunologii WIM CSK MON, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, redaktor naczelna „Alergologii i Immunologii Współczesnej”.

93. Lek. Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, współkoordynatorka Kodeksu Branżowego RODO w Ochronie Zdrowia.

94. Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, wspólnik w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, współzałożycielka Fundacji Lege Pharmaciae, doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Krajowemu Forum Chorób Rzadkich, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej.

95. Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, zawodowo związana z organizacjami pozarządowymi, członkini ministerialnego zespołu ds. opracowania Standardów Organizacyjnych Opieki Okołoporodowej.

96. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, spec. neurologii, kierownik Oddziału Neurologii i Udarów Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku oraz Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

97. Dr n. med. Marcin Stajszczyk, spec. chorób wewnętrznych i reumatologii, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych PTR, członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

98. Mgr ekon. Magdalena Władysiuk, prezes stowarzyszenia CEESTAHC, wiceprezes HTA Consulting.

99. Malina Wieczorek, fundatorka i prezeska Fundacji SM – walcz o siebie, członkini Rady Organizacji Pacjentów przy rzeczniku praw pacjenta, Forum Organizacji Pacjenckich przy NFZ, rady programowej projektu PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów, założycielka Szkoły Motywacji, właścicielka agencji marketingu społecznego TELESCOPE.

100. Dr n. o zdr. Gabriela Sujkowska, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, angażuje się w stworzenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

PRZECZYTAJ TAKŻE: LISTA STU 2020: MEDYCYNA

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.