LISTA STU 2020: MEDYCYNA

Redakcja
opublikowano: 09-03-2021, 19:00

Na Liście Stu 2020 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie odnotowaliśmy w stosunku do poprzedniego roku: 29 wzrostów, 40 spadków, 2 pozycje bez zmian, a 29 osób znalazło się w rankingu po raz pierwszy lub wróciło po nieobecności.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatologii, zakażeń HIV, endoskopii przewodu pokarmowego, kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ordynatorem I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego, członkiem Rady Medycznej przy premierze.

2. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński jest specjalistą w dziedzinie otochirurgii, otolaryngologii, audiologii i foniatrii, dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Klinicznych PAN, wiceprzewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, konsultantem krajowym w dziedzinie otorynolaryngologii, członkiem rad naukowych: Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Głównej Biblioteki Lekarskiej, członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy MRPiPS, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członek Założyciel Światowej Sieci Hearring, członek Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Rady Fundacji „Po pierwsze Zdrowie” oraz „Pro Polonia”, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, redaktor naczelny „Journal of Hearing Science”, „Nowej Audiofonologii”, „Słyszę”.

3. Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych, kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, prezydentem Central European Hepatologic Collaboration, członkiem Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów oraz zespołu doradców Komisji Zdrowia Senatu, inicjatorem i koordynatorem projektu SARSTer, tworzącego bazę danych pacjentów leczonych z powodu zakażenia SARS-CoV-2.

4. Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem jest specjalistą w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesem zarządu Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem, przewodniczącym Central and East European Oncology Group.

5. Dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP, jest specjalistą w dziedzinie neurochirurgii, kierownikiem Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

6. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii, kierownikiem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, krajowym konsultantem w dziedzinie hipertensjologii, sekretarzem European Society of Hypertension (w kadencji 2019-2021), członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz członkiem korespondentem PAN.

7. Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski jest specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, kierownikiem Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego, krajowym konsultantem w dziedzinie onkologii klinicznej.

8. Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach jest kierownikiem Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim, sekretarzem generalnym Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz członkiem zarządu na Europę Międzynarodowego Towarzystwa Miażdżycowego. Jest również założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidowego.

9. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii, farmakologii klinicznej w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, w latach 2018-2020 był prezesem PTNT, a w latach 2016-2020 przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauk Medycznych WUM.

10. Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego; w 2020 r. jako pierwszy Polak został przyjęty do grona American Society for Reconstructive Microsurgery.

11. Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2020-2024), kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca UM we Wrocławiu, kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata (według Clarivate Analytics).

12. Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, spec. mikrobiologii, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współautor monografii „Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata”, popularyzator wiedzy na temat tego koronawirusa oraz choroby COVID-19.

13. Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej, opieki paliatywnej dziecięcej, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu– Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”, senator, wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantologii, inicjatorka budowy na terenie Dolnego Śląska Domu Opieki Wyręczającej dla chorych dzieci.

14. Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej, transplantologii klinicznej, Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, przewodniczący Komisji Programowej Fundacji Ronalda MacDonalda Polska.

15. Prof. dr hab. n. med.Grzegorz Opolski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik I Katedry Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członek korespondent PAN, zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN; w 2020 r. wyróżniony nagrodą naukową prezesa PAN za badania dotyczące chorób serca w aspekcie pandemii COVID-19.

16. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, spec. laryngologii i audiologii, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, asystent dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologii, członek Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, współautor monografii „Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata”.

17. Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, spec. chorób wewnętrznych, hipertensjologii, Klinika Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jeden z głównych autorów rekomendacji „Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie i odległe rokowanie”.

18. Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, spec. chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego NIO-PIB, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, jeden z inicjatorów Narodowej Strategii Onkologicznej; w 2020 r. opracował i opublikował wytyczne postępowania w trakcie epidemii w obszarze podmiotów onkologicznych.

19. Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współinicjator Platformy Naukowej PTK.

20. Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, spec. chirurgii ogólnej i onkologii, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, pełnomocnik dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie ds. Badań Klinicznych, wiceprzewodniczący Rady Naukowej NIO.

21. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, spec. położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

22. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, spec. chirurgii ogólnej i kardiochirurgii dziecięcej, członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii; członek zarządu Światowego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, w 2006 r. utworzył i do dziś prowadzi Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych, członek zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

23. Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, spec. chorób wewnętrznych, chemioterapii nowotworów, hematologii, onkologii klinicznej, kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej. Przez 24 lata kierował Kliniką Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, stworzył Studium Medycyny Molekularnej WUM; w 2020 r. został powołany do Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP.

24. Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata (według Clarivate Analytics oraz Uniwersytetu Stanford i Elsevier).

25. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, spec. neurologii, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii oraz członek Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Zarządu Głównego i prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (kadencja 2021-2024), konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii w województwie lubelskim. Zasiada w Panelu Naukowym Europejskiej Akademii Neurologii.

26. Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, spec. pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, redaktor naczelna czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”.

27. Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, spec. pediatrii, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics, jedna z najczęściej cytowanych naukowców na świecie (według Stanford University, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategies).

28. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, członek zarządów European Association of Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN) oraz European Society of Digestive Endscopy (ESDO).

29. Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, redaktor naczelna „Przeglądu Gastroenterologicznego”, prezes Polskiego Klubu Trzustkowego i członek zarządu Światowego Klubu Trzustkowego, twórca pierwszego projektu naukowo-klinicznego leczenia COVID-19 osoczem ozdrowieńców.

30. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, spec. chorób wewnętrznych, angiologii i hipertensjologii, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2020-2024), kierownik Katedry i Kliniki Hipertensjologii UM w Poznaniu, organizator największego w Wielkopolsce centrum diagnostyki SARS-CoV-2 – Uczelniane Laboratorium Koronawirusa.

31. Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i transplantologii klinicznej, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, współtwórca zabrzańskiej kardiochirurgii i transplantologii, dzięki którym w 2020 r. wykonano w tym ośrodku ponad 80 transplantacji serca, najwięcej w Europie, a ŚCCS otrzymało tytuł European Center of Excellence; w tym też roku wykonano tu pierwszą w Polsce udaną transplantację płuc u chorego, któremu COVID-19 zniszczył je nieodwracalnie.

32. Dr hab. n. med. Michał F. Kamiński, prof. Narodowego Instytutu Onkologii i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, spec. gastroenterologii, kierownik Centrum Profilaktyki Nowotworów oraz Pracowni Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, konsultant naukowy w Department of Health Management and Health Economics na Uniwersytecie w Oslo (Norwegia), kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Piersi, kierownik Sekcji Jakości Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministerstwie Zdrowia.

33. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz M. Orłowski, spec. chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej, chirurgii klatki piersiowej, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, prezes Klubu Torakochirurgów Polskich, założyciel Polskiej Grupy Raka Płuca.

34. Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii i hipertensjologii, prorektor ds. nauki i transferu technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej WUM, przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii, wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ESC „Working Group on Pulmonary Circulation & Right Ventricular Function”, współautor „ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic”.

35. Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2020-2024), kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, członek ministerialnego zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia, współtwórca Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

36. Prof. dr hab. n. med., Leszek Czupryniak, spec. chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ds. współpracy międzynarodowej, redaktor naczelny „Clinical Diabetology”, popularyzator wiedzy wśród pacjentów i lekarzy na temat opieki nad chorymi na cukrzycę typu 2, zakażonymi wirusem SARS-CoV-2.

37. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, spec. neurochirurgii i neurotraumatologii; poseł, od 2019 do listopada 2020 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; kierownik Katedry Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zakładu Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii, Oddziału Klinicznego Leczenia Śpiączki u Dorosłych „Budzik dla Dorosłych”, członek Rady Agencji Badań Medycznych.

38. Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej i endokrynologii, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, kierownik Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM, jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie (według Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier i SciTech Strategies).

39. Prof. dr hab. n. med. Jacek Moll, spec. chirurgii ogólnej i kardiochirurgii, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

40. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, redaktor naczelny kwartalnika „Choroby Serca i Naczyń”.

41. Prof. dr hab. n. biol., Krzysztof Pyrć, spec. mikrobiologii i wirusologii, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ, doradca naukowy i specjalistyczny Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów, zespołu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. COVID-19, zespołu doradczego ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ekspert w zakresie projektów naukowych MNiSW, NCN, FNP, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, EC H2020, w 2020 r. stworzył program badań nad SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Jagiellońskim we współ- pracy z czołowymi jednostkami naukowymi na świecie, współtworzył opracowanie PAN „Zrozumieć COVID-19”.

42. Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, spec. kardiochirurgii i chirurgii dziecięcej, dyrektor Instytutu Pediatrii UJ CM, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii UJ CM, współredaktor podręcznika „Kardiochirurgia dziecięca”.

43. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka, spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej, transplantologii klinicznej i angiologii, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń UCK WUM, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

44. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, spec. okulistyki, właściciel kliniki Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser”, inicjator utworzenia specjalistycznej przychodni okulistycznej Centrum Jaskry w Warszawie, dysponującej innowacyjną platformą do badań przesiewowych e-jaskra, redaktor naczelny Kwartalnika Medycznego „Okulistyka”.

45. Prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, spec. neurologii, kierownik Katedry Neurologii GUMed i ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych w Centrum Udarowym UCK, główny ekspert medyczny Ministerstwa Zdrowia ds. udaru.

46. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, spec. chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ, ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

47. Dr hab. n. med., Krzysztof Zieniewicz, spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i transplantologii klinicznej, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

48. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak, spec. transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej, pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, koordynator największego w Polsce i trzeciego największego w Europie Dziecięcego Oddziału Transplantacji Szpiku, mieszczącego się w Klinice „Przylądek Nadziei” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierownik Banku Komórek Krwiotwórczych Kliniki, wiceprezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku, członek zarządu European Bone Marrow Transplant Group (EBMT) Working Party Pediatric Diseases.

49. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, spec. pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, współtwórca opatentowanej terapii cukrzycy typu 1 komórkami T regulatorowymi u dzieci.

50. Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka, spec. dermatologii i wenerologii, kierownik Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członek prezydium Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii, członek zarządu Amerykańskiej Akademii Dermatologii.

51. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, prezydent elekt Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPCI ESC), członek rady ds. oceny programu KORDIAN (programu profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca).

52. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Zdrojewski, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, kierownik zespołu badawczego projektu PolSenior 2 (badanie stanu zdrowia starszych Polaków), przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

53. Prof. dr hab. n. med., dr farmakologii Roman Jaeschke, spec. chorób wewnętrznych, epidemiologii i biostatystyki, professor, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada oraz professor, Department of Health Research Method, Evidence and Impact.

54. Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Narodowego Instytutu Kardiologii; we współpracy z World Heart Federation opracowanie postępowania z pacjentami kardiologicznymi z rozpoznaniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19.

55. Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, Klinika Kardiologii i Strukturalnych Chorób Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek korespondent PAN, członek czynny PAU.

56. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT), członek rad naukowych Narodowego Instytutu Leków oraz Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków, współzałożyciel spółki Saventic Health zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji w medycynie.

57. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, spec. chorób wewnętrznych, endokrynologii, medycyny nuklearnej, zdrowia publicznego, diabetologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii, prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej, przewodniczący rady naukowej ICZMP.

58. Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii CSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Głównego Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, która w 2020 r. wydała poradniki dla pacjenta i lekarza z zakresu udzielania teleporad w dobie pandemii, opiekun Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, za co otrzymał indywidualną nagrodę dydaktyczną JM Rektora WUM.

59. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, spec. pediatrii i chorób zakaźnych, kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członek Rady Uczelni UM w Poznaniu, członek Rady Medycznej przy Premierze RP.

60. Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, spec. chorób wewnętrznych i diabetologii, prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu i Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

61. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współautor zaleceń Sekcji Rytmu Serca PTK dotyczących postępowania z chorymi z wszczepionymi urządzeniami w okresie pandemii COVID-19.

62. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM oraz ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii i Transplantologii SPSK1, wiceprzewodniczący rady Agencji Badań Medycznych.

63. Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownik Oddziału Elektrokardiologii w Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ekspert elektroterapii z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Heart Rhythm Association.

64. Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, spec. pediatrii, neonatologii i chorób płuc, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii, współautorka projektu programu Koordynacja Opieki Rozwojowej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD.

65. Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, spec. radioterapii onkologicznej, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

66. Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, adiunkt w Klinice Wrodzonych Wad Serca oraz kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie, sekretarz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

67. Prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, spec. chirurgii ogólnej i urologii, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

68. Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP.

69. Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2020 r. otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Steciwko przyznawaną za szczególne osiągnięcia w edukacji lekarzy pierwszego kontaktu, członek Komisji Promocji Zdrowia PTK.

70. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak, spec. hematologii, kierownik Oddziału Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie (według Stanford University, wydawnictwa Elsevier oraz firmy SciTech Strategies), współautor rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) dla przewlekłej białaczki limfocytowej oraz rekomendacji dla pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego i COVID-19.

71. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, spec. psychiatrii, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

72. Prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak, spec. położnictwa i ginekologii, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa mazowieckiego, opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

73. Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, spec. chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, nefrologii, diabetologii, zdrowia publicznego, geriatrii, diagnostyki laboratoryjnej, kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, członek Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

74. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, twórca Centralnego Laboratorium Genetycznego w Onkologii Dziecięcej OncoLab im. WOŚP, współudział w stworzeniu metody wizualizacji komórek zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

75. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierownik Wojewódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę w Zabrzu, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii.

76. Dr hab. n. med. Michał Zembala, spec. kardiochirurgii, kierownik Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

77. Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, spec. psychiatrii i seksuologii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, zastępca dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi, kierownik Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych w Łodzi, przewodniczący oddziału łódzkiego PTP, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychiatrii i psychoseksuologii, członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu do opracowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, przewodniczący kapituły Nagrody Aureliusza.

78. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu.

79. Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, spec. patomorfologii i genetyki klinicznej, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, szef działającego przy uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych.

80. Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD, spec. pediatrii metabolicznej, kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu Instytutu Matki i Dziecka, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu (PTWWM), członek Korespondent SSIEM (Society for the Study on Inborn Errors of Metabolism) na Polskę, Węgry i Rosję, członek Zespołu Ekspertów Ministerstwa Zdrowia ds. Chorób Rzadkich i współautorka krajowej strategii opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami – Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, redaktor naczelna czasopisma „Journal of Mother and Child”, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pediatrii Metabolicznej.

81. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bankiewicz, spec. neurologii, dyrektor naukowy Interwencyjnego Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, wiceprezes Departamentu Neurochirurgii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, zagraniczny członek PAN.

82. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, spec. onkologii klinicznej, radioterapii, zdrowia publicznego, kierownik III Kliniki Chorób Płuc i Onkologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, przewodniczący rady naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

83. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Miłosz Jaguszewski, spec. kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący rady naukowej projektu „Nauka to Ludzie” popularyzującego naukę w GUMed., autor programu stypendialnego Specialized Research Fellowship dla młodych kardiologów przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, redaktor naukowy czasopisma „Farmakoekonomika Szpitalna”, dyrektor naukowy w Polskiej Grupie Farmaceutycznej SA.

84. Prof. dr hab. n. med. Marek Jutel, spec. chorób wewnętrznych i alergologii, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezydent European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) w kadencji 2019-2021.

85. Dr hab. n. med. Przemysław Kosiński, spec. położnictwa i ginekologii, radiologii i perinatologii, I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

86. Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, spec. chorób wewnętrznych i alergologii, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego w Łodzi, prezydent Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych, wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych.

87. Prof. dr hab. n. med. Maria M. Sąsiadek, spec. chorób wewnętrznych, genetyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik Poradni Genetycznej Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Genetycznego, przewodnicząca rady naukowej Instytutu Genetyki Człowieka w Poznaniu.

88. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr., Robert Gałązkowski, spec. zdrowia publicznego i ratownictwa medycznego, prodziekan ds. dietetyki, ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członek Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu WUM, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

89. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii.

90. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, spec. pediatrii i neonatologii, p.o. kierownika Kliniki Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, p.o. kierownika Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii w Małopolsce, założyciel i członek rady Krakowskiej Fundacji Dziecka Narodzonego.

91. Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski, spec. kardiologii, Klinika Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, laureat 20. nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za działalność naukową, współtwórca i koordynator unikatowego na skalę światową programu hybrydowej rewaskularyzacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych z wykorzystaniem korejestracji tomograficznej, członek editorial board głównego czasopisma Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego „European Radiology”.

92. Prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik, spec. okulistyki, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, redaktor naczelny czasopisma „Klinika Oczna”, inicjator „Klubu 40” w dziedzinie okulistyki.

93. Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, spec. neurologii i neurologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dwukrotnie wyróżnionej Certyfikatem Diamentowym inicjatywy European Stroke Organization – Angels, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

94. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, spec. chorób wewnętrznych i nefrologii, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek prezydium Polskiej Akademii Nauki i prezes Oddziału PAN w Katowicach, członek Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczą-cy Rady Dziedziny Naukowej (dziedzina nauki medyczne i nauki o zdrowiu) w SUM w Katowicach.

95. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, spec. chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, członek Rady Medycznej do spraw COVID-19.

96. Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński, spec. chorób wewnętrznych i epidemiologii nowotworów, założyciel i dyrektor Instytutu – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

97. Prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, spec. neurologii, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes elekt Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, członek Grupy Roboczej Ekspertów SM w przygotowywaniu „Rekomendacji Diagnostyki i Leczenia SM w Polsce”, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN oraz Grupy Ekspertów Stwardnienia Rozsianego Europy Środkowo-Wschodniej, opracowanie projektów kompleksowego ośrodka diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego (MS Unit) w Polsce, inicjator projektu CORNELIA (ang. Coronavirus Neurological Impairment), analizującego występowanie objawów neurologicznych u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2.

98. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, spec. pediatrii, diabetologii, pracujący w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także jako profesor wizytujący w Department of Radiation Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA.

99. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz, spec. psychiatrii, seksuologii, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor, biegły sądowy, kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej przy Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii.

100. Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, twórca i kierownik Ośrodka Chorób Rzadkich Wątroby w UCK WUM, członek zarządu Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych dla chorób rzadkich wątroby (European Reference Network RARE-LIVER).

PRZECZYTAJ TAKŻE: LISTA STU 2020: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.