LISTA STU 2019: MEDYCYNA

opublikowano: 27-02-2020, 20:40

Na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie odnotowaliśmy w stosunku do poprzedniego roku: 36 wzrostów, 33 spadki, 1 pozycję bez zmian, a 30 osób znalazło się w rankingu po raz pierwszy lub wróciło po nieobecności.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Dr hab. n. med. prof. nadzw. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii z Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Jako jeden z pierwszych neurochirurgów na świecie przeprowadził serię transplantacji fragmentów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona oraz wykonał operacje naczyniowe mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii.

2. Prof. dr hab. n. med., dr h.c. multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Światowego Centrum Słuchu w Warszawie/Kajetanach, krajowy konsultant w dziedzinie otorynolaryngologii, prezes Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członek korespondent PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Jest autorem i współautorem ponad 1400 publikacji oraz laureatem ponad 200 nagród, m.in. państwowych i resortowych odznaczeń krajowych i zagranicznych.

3. Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, ordynator Oddziału Kardioangiologii ECZ.

4. Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej (od 1998 r.).

5. Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

6. Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, specjalista w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej, medycyny paliatywnej, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

7. Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, specjalista w dziedzinie radioterapii i onkologii klinicznej, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

8. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, specjalista w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej, były kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii; członek zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

9. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii.

10. Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, specjalista w dziedzinie kardiologii, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

11. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii, farmakologii klinicznej; I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były prodziekan i prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju WUM (do września 2019), prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

12. Prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej, transplantologii; emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK WUM, w którym nadal pracuje.

13. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członek prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

14. Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, angiologii, transplantologii; dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

15. Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; od 14 lutego 2019 r. p.o. rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW oraz Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

16. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej, transplantologii klinicznej; kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

17. Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, spec. chirurgii dziecięcej i transplantologii klinicznej; kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

18. Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, spec. chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej i hematologii; ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej.

19. Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej; kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, przewodniczący Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii, pełnomocnik dyrektora NIO w Warszawie ds. badań klinicznych.

20. Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016-2020, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

21. Prof. dr hab. n. med. Jacek Moll, spec. chirurgii ogólnej i kardiochirurgii; kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

22. Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

23. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej; kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

24. Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, spec. chorób oczu; kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

25. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, spec. chorób oczu; właściciel kliniki Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser”.

26. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, spec. chorób wewnętrznych, hipertensjologii; kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie hipertensjologii, sekretarz European Society of Hypertension, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek korespondent PAN.

27. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie, prezydent elekt Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek rady ds. oceny programu KORDIAN (profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca).

28. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz, spec. psychiatrii, seksuologii, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor PTS, biegły sądowy; p.o. kierownika Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej przy Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii.

29. Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, spec. pediatrii; kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, redaktor naczelna „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”.

30. Prof. dr hab. n. med. Maria M. Sąsiadek, spec. chorób wewnętrznych, genetyki klinicznej; kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej.

31. Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, spec. mikrobiologii lekarskiej; kierownik Zespołu Epidemiologii i Terapii Zakażeń w Zakładzie Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków.

32. Dr hab. n. med., prof. IMiD Jolanta Sykut-Cegielska, spec. pediatrii metabolicznej; kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu Instytutu Matki i Dziecka, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, przewodnicząca zarządu Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu, członek korespondent Society for the Study on Inborn Errors of Metabolism na Polskę, Węgry i Rosję.

33. Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, spec. okulistyki; kierownik Kliniki Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

34. Prof. dr hab. n. med. Roman Jaeschke, dr farmakologii, spec. chorób wewnętrznych, epidemiologii, biostatystyk; ekspert w zakresie evidence based medicine (EBM), członek Polskiego Instytutu EBM.

35. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Oddziału Chorób Serca i Naczyń w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, współtwórca i wykonawca największego w Europie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS.

36. Prof. dr hab. n. med. Marek Jutel, spec. chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej; kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezydent Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI).

37. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii; kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

38. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, spec. chorób wewnętrznych, geriatrii, hipertensjologii; prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ, ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

39. Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej, endokrynologii; dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, kierownik Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM.

40. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz M. Orłowski, spec. chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej, chirurgii klatki piersiowej; kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, założyciel Polskiej Grupy Raka Płuca.

41. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, spec. ortopedii i traumatologii; kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. A. Grucy CMKP Otwock.

42. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, spec. chorób wewnętrznych, angiologii, hipertensjologii; rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UMP, kierownik Pracowni Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego UMP.

43. Dr n. med. Adam Domanasiewicz, spec. chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, medycyny ratunkowej i medycyny hiperbarycznej; Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego.

44. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, spec. neurologii; prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UML, członek Zarządu Głównego i prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (kadencja 2020-2023), konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii (w województwie lubelskim).

45. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, immunologii klinicznej i transplantologii klinicznej; założyciel i wieloletni dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

46. Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, spec. chorób wewnętrznych oraz w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowo-zatorowych; kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, kierownik Ośrodka Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich.

47. Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii; kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ESC „Working Group on Pulmonary Circulation & Right Ventricular Function”.

48. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Kliniki Kardiologii i ordynator Oddziału Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, przewodniczący Komisji Wytycznych i Szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

49. Prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, spec. chirurgii ogólnej, urologii; kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, konsultant naukowy Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

50. Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, spec. pediatrii i neonatologii; koordynator szkolenia przeddyplomowego w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

51. Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki, spec. chirurgii ogólnej, proktologii; kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej — Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi, wiceprezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, przewodniczący Interdyscyplinarnej Grupy ds. Leczenia Raka Jelita Grubego, przewodniczący Zespołu Nauk Medycznych Rady Doskonałości Naukowej, członek American College of Surgeons.

52. Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, spec. patomorfologii i genetyki klinicznej; kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prezes zarządu Read-Gene SA.

53. Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii, diabetologii, geriatrii, immunologii klinicznej, zdrowia publicznego; kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

54. Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Sterującego strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, przewodnicząca kapituły Nagrody Prezesów PTK.

55. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bankiewicz, spec. neurologii; dyrektor naukowy Interwencyjnego Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, wiceprezes Departamentu Neurochirurgii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (USA).

56. Dr hab. n. med. Michał Zembala, spec. kardiochirurgii; kierownik Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

57. Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, spec. psychiatrii, seksuologii; krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

58. Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, spec. chirurgii dziecięcej, kardiochirurgii; kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

59. Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński, spec. chorób wewnętrznych, epidemiologii nowotworów; przewodniczący Komisji Epidemiologii Polskiej Unii Onkologii, twórca Fundacji „Promocja Zdrowia”.

60. Dr hab. n. med.Aleksander Prejbisz, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii; Klinika Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

61. Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, spec. chorób wewnętrznych i hipertensjologii; prodziekan ds. Integracji i Rozwoju Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor ds. medycznych SP CSK WUM, kierownik Pododdziału Elektrokardiologii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

62. Prof. dr hab. n. med. i o zdrowiu Piotr H. Skarżyński, mgr zarz., spec. otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej; dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, wiceprzewodniczący światowej sieci Hearring, członek założyciel Światowego Forum Słuchu przy WHO.

63. Dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski, prof. nadzw. GUMed, spec. kardiologii; Pracownia Kardiologii Inwazyjnej Klinicznego Centrum Kardiologii UCK w Gdańsku, przewodniczący Klubu 30 PTK.

64. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, spec. pediatrii i chorób zakaźnych; kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

65. Dr hab. n. med., prof. nadzw. Janusz Heitzman, spec. psychiatrii; dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

66. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

67. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii; kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

68. Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, spec. neonatologii, chorób płuc; kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii.

69. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, spec. neurologii i neurologii dziecięcej; kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, przedstawiciel Polski w Zarządzie Państw Członkowskich UE do spraw Europejskich Sieci Referencyjnych.

70. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, spec. chorób wewnętrznych, endokrynologii, medycyny nuklearnej, zdrowia publicznego, diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii, prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej.

71. Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

72. Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii; kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

73. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, spec. chirurgii ogólnej i transplantologii; emerytowany profesor Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były rektor WUM, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

74. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii; kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierownik Wojewódzkiej Poradni dla Chorych na Cukrzycę w Zabrzu, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, członek Zespołu Zadaniowego ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce PAN.

75. Dr hab. n. med. Michał Wszoła, spec. chirurgii ogólnej i transplantacyjnej; przewodniczący konsorcjum BIONIC, którego celem jest stworzenie bionicznej trzustki.

76. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, spec. chorób wewnętrznych, gastroenterologii; kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

77. Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej; kierownik Kliniki Transplantologii Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

78. Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka, spec. dermatologii i wenerologii; prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii WUM, prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członek zarządu Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV); prezes International Trichoscopy Society.

79. Prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski, spec. neurologii i neuropatologii; kierownik Zakładu Patologii Molekularnej i Neuropatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

80. Dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiD, spec. pediatrii, onkologii dziecięcej, hematologii; kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

81. Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, spec. onkologii klinicznej; kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

82. Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, spec. chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej; Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

83. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, spec. pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, wiceprzewodnicząca Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

84. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, spec. neuroradiologii, radiodiagnostyki i radiologii; kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej PAN, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

85. Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, spec. chorób wewnętrznych i diabetologii; kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, CSK w Warszawie.

86. Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.

87. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i transplantologii klinicznej; prezes Polskiego Towarzystwa KardioTorakochirurgicznego, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

88. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, spec. pediatrii i neonatologii; p.o. kierownika Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii.

89. Dr hab. n. med.Teresa Jackowska, prof. CMKP, spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii.

90. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, spec. pediatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży; kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

91. Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, spec. neurologii i neurologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

92. Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, spec. pediatrii, chorób płuc i alergologii; kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

93. Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, spec. chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych; kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

94. Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, spec. medycyny rodzinnej; kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

95. Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; Klinika Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej.

96. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak, spec. chirurgii; rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej UJ Collegium Medicum, członek European Union Network of Excellence for Gastric Cancer, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii ogólnej.

97. Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, spec. pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE).

98. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

99. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, spec. psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta; prorektor ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

100. Dr hab. n. med. Wojciech Fendler, prof. UM w Łodzi, spec. diabetologii; kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Redakcja

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.