LISTA STU 2018: SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

opublikowano: 13-02-2019, 10:38
aktualizacja: 18-02-2019, 16:05

Na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem awansowały 34 osoby, 33 zadebiutowały lub powróciły po nieobecności, a 33 zajęły niższe pozycje.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, minister zdrowia

2. Lek. Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

3. Dr hab. n. ekon., dr n. med. Marcin Czech, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, wykładał w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

4. Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialny za procesy informatyzacji systemu ochrony zdrowia, wdrożenie e-recepty, e-skierowań

5. Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu tej uczelni; wiceprzewodnicząca Rady NFZ, członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla zdrowia”

6. Dr n. med. Jarosław Pinkas, specjalista chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego. Główny inspektor sanitarny, nauczyciel akademicki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

7. Ewa Błaszczyk, założycielka Fundacji „Akogo?"

8. Dr n. med. Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny do lipca 2018 

9. Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS). Zajmuje się europejskimi sieciami referencyjnymi (ESR). Jest koordynatorem sekcji Ochrona Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez prezydenta RP.

10. Dr n. med. Paweł Grzesiowski, prezes zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń; przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

11. Dr n. pr. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich

12. Dr n. med. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

13. Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, wiceprezydent Pracodawców RP, członkini społecznej rady debaty „Wspólnie dla Zdrowia”,  prezes zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

14. Lek. Łukasz Jankowski; rezydent nefrologii, prezes ORL Warszawa.

15. Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

16. Dr n. med. Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

17. Urszula Jaworska, wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej.

18. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz; prorektor Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ds. Collegium Medicum, kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii UWM. 

19. Lek. Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.

20. Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

21. Józefa Szczurek-Żelazko, mgr piel., sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; w 2018 r. odpowiedzialna m.in. za uregulowania dotyczące opieki okołoporodowej.

22. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, mgr farm., prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

23. Anna Dymna, prezes Fundacji „Mimo Wszystko”

24. Zofia Małas, mgr zdr. publ., prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

25. Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, Kancelaria Prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

26. Dr n. ekon. Adam Niedzielski, zastępca prezesa NFZ ds. operacyjnych, inicjator wprowadzenia w 2012 r. Telefonicznej Informacji Pacjenta

27. Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”.

28. Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, prezes zarządu Pfizer Polska

29. Irena Rej, mgr psych., prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”

30. Lek. Krzysztof Hałabuz; rezydent chirurgii ogólnej, były wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

31. Lek. Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskieg

32. Dr hab. n. med. Zbigniew Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w 2018 r. odpowiedzialny m.in. za pilotaż środowiskowej opieki psychiatrycznej

33. Lek. Damian Patecki, rezydent anestezjologii i intensywnej terapii, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

34. Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialny m.in. za pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej

35. Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki

36. Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ; sekretarz ZG PTK, członek Komisji Promocji Zdrowia ZG PTK; współtworzył program opieki koordynowanej po zawale serca

37. Stefan Bogusławski, starszy partner PEX PharmaSequence

38. Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, przewodniczący społecznej rady programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

39. Dr hab. n. med. Romuald Krajewski, kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów.

40. Lek. Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prezes Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP

41. Lek. Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

42. Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich

43. Dr n. med. Adam Kozierkiewicz, konsultant i analityk JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny

44. Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, ekspert europejskiego prawa regulującego produkcję leków

45. Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

46. Dr n. o zdrowiu Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej EMA

47. Lek. Marek Balicki, członek: Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, rady programowej Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy rzeczniku praw obywatelskich

48. Lek. Ewa Borek, prezes zarządu Fundacji My Pacjenci, ekspert w dziedzinie organizacji i finansowania ochrony zdrowia

49. Lek. Krzysztof Łanda, ekspert systemu ochrony zdrowia, były wiceminister zdrowia

50. Dr n. med. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowego Zakładu Higieny

51. Dr n. przyr. Andrzej Mądrala, wiceprezydent i przewodniczący Korporacji „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych; wiceprezes Stowarzyszenia AMD; prezes zarządu Centrum Medycznego MAVIT

52. Jakub Szulc, dyrektor EY Poland, lider praktyki Health Lifescience

53. Dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego, Wydziału V Nauk Medycznych PAN, członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN

54. Szymon Chrostowski, członek zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów  Onkologicznych, przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego przy projekcie Obywatele dla Zdrowia; były prezes: Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”, Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

55. dr n. med. MBA, Jakub Gierczyński, ekspert systemu ochrony zdrowia

56. Dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw., MBA, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator Europejskiej Federacji Szpitali „Hope”, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

57. Agata Polińska, członkini zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia

58. Lek. Tomasz Latos, poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia

59. Iga Lipska, pełnomocnik prezesa NFZ ds. szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych

60. Lek. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu

61. Mgr soc. Maria J. Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, członkini Narodowej Rady Rozwoju, członkini Rady NFZ

62. Jerzy Starak, przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, właściciel i przewodniczący rady nadzorczej Polpharma SA.

63. Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI

64. Dr n. farm. Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków

65. Dr n. med. Janusz Meder, kierownik Rady Naukowej Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, prezes zarządu głównego Polskiej Unii Onkologii, członek Komitetu Bioetyki PAN

66. Mgr farm. Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

67. Mgr farm. Michał Byliniak, wiceprezes NRA, prezes OIA Warszawa, prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej

68. Dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł, prezes PSL, były minister pracy i polityki społecznej, członek sejmowej Komisji Zdrowia

69. Maciej Kuźmierkiewicz, dyrektor generalny IQVIA (d. QuintilesIMS) w Polsce i krajach bałtyckich oraz na region Europy Wschodniej

70. Dr n. med. Beata Małecka-Libera, poseł, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia

71. Dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, były wiceminister zdrowia

72. Dr n. med. Maciej Niewada, mgr ekon., specjalista w Komitecie Terapii i Nauk o Leku V Wydziału Nauk Medycznych PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, prezes zarządu HealthQuest

73. Adam Rozwadowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, twórca Centrum Medycznego Enel-Med, członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

74. Michał Pilkiewicz, Director, Supplier Services East Europe, IQVIA

75. Dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny w Szpitalu Wolskim w Warszawie, założyciel i prezes Fundacji Razem w Chorobie, powołany do sekcji Ochrona Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP

76. Ks. Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

77. Bartosz Poliński, prezes zarządu Fundacji Alivia

78. Michał Nitka, dyrektor generalny i prezes zarządu Teva Pharmaceuticals Polska, członek rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

79. Dr n. med. Konstanty Radziwiłł, senator RP, członek senackiej Komisji Zdrowia, były minister zdrowia

80. Dr hab. n. pr. Marcin Matczak, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

81. Dr n. med. Andrzej Ryś, dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji w Departamencie Generalnym ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, konsultant Światowej Organizacji Zdrowia, konsultant Banku Światowego

82. Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

83. Lek. Andrzej Sośnierz; poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

84. Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik; prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; członek społecznej rady debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

85. Prof. dr hab. n. przyr. Lidia Brydak, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego — Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, członek globalnego nadzoru nad grypą GISRS

86. Mgr farm. Paweł Piotrowski, główny inspektor farmaceutyczny

87. Krystyna Ptok, przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

88. Anna Kozieł, starszy specjalista ds. zdrowia w oddziale Banku Światowego w Polsce

89. Dr n. med. Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma SA

90. Rafał Zyśk, ekspert ds. ekonomiki zdrowia Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

91. Lek. Maciej Adamkiewicz, prezes zarządu Adamed Pharma SA, członek Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego.

92. Dr n. med. Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie

93. Lek. Marek Twardowski, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego

94. Bartłomiej Wnuk, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

95. Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

96. Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

97. Jan Filip Staniłko, dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, członek Komisji Ekonomicznej MZ.

98. Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

99. Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich

100. Dr hab. n. med. Rafał Niżankowski, kierownik Zakładu Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.