LISTA STU 2018: MEDYCYNA

opublikowano: 14-02-2019, 14:44
aktualizacja: 18-02-2019, 16:06

Na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie odnotowaliśmy w stosunku do poprzedniego roku: 32 wzrosty, 34 spadki, a 34 osoby znalazły się w rankingu po raz pierwszy lub wróciły po nieobecności.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w kadencji 2015-2018.

2. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, krajowy konsultant w dziedzinie otorynolaryngologii, prezes Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN.

3. Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, spec. chirurgii dziecięcej, transplantologii klinicznej, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

4. Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, od 14 lutego 2019 r. pełniący obowiązki rektora, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW oraz Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

5. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, członek korespondent PAN, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członek Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Aninie.

6. Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii, diabetologii, geriatrii, zdrowia publicznego; kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

7. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, spec. chorób wewnętrznych, gastroenterologii; kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

8. Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej, transplantologii; emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK WUM, w którym nadal pracuje. Do października 2018 r. konsultant krajowy ds. hematologii.

9. Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, współzałożyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

10. Dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. nadzw., kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

11. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii; kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych UJ CM w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM, prezydent elekt Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

12. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii, farmakologii klinicznej prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju WUM, prezes Polskiego Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.

13. Prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, spec. chirurgii ogólnej, urologii; kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, konsultant naukowy Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

14. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii dziecięcej; kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik — CZD”, prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich, członek zarządu Fundacji WOŚP.

15. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, spec. ortopedii i traumatologii narządu ruchu; kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku, krajowy konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, prezydent European Paediatric Orthopaedics Society.

16. Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski, spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej; kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii-Instytutu, Oddział w Gliwicach.

17. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej, transplantologii klinicznej; kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.

18. Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, spec. chirurgii dziecięcej, kardiochirurgii; kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej CM UJ w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

19. Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, spec. chorób wewnętrznych, chemioterapii nowotworów, onkologii klinicznej; pełnomocnik rektora WUM ds. organizacji Centrum Badań Klinicznych w Onkologii, kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, założyciel i prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórca Studium Medycyny Molekularnej.

20. Dr hab. n. med. Michał Zembala, spec. kardiochirurgii, ordynator Oddziału Kardiochirugii i Transplantologii ŚCCS w Zabrzu. W 2018 roku wraz zespołem przeprowadził pierwszy w Polsce przeszczep całkowicie sztucznego serca (TAH). Projekt nagrodzony I miejscem w konkursie Złoty Skalpel 2018.

21. Prof. dr hab. n. med. Roman Jaeschke, spec. chorób wewnętrznych, epidemiologii i biostatystyki, dr farmakologii; McMaster University w Hamilton (Kanada), jeden z najczęściej cytowanych polskich naukowców na liście Thomson-Reuters, współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami (ATS, ACCP, SCCM) w zakresie tworzenia wytycznych klinicznych.

22. Prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, geriatrii; kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, współtwórca europejskich wytycznych leczenia niewydolności serca, członek zarządu The Heart Failure Association of the ESC.

23. Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, spec. radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej; kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, przewodniczący Akademickiej Sieci Onkologicznej oraz Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), przewodniczący Komitetu Antytytoniowego Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC), koordynator wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

24. Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej i medycyny paliatywnej; kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

25. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz, spec. psychiatrii, seksuologii, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor, biegły sądowy; kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej przy Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii.

26. Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, angiologii, transplantologii; dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, były minister zdrowia.

27. Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Raciborska, spec. pediatrii, onkologii dziecięcej, hematologii; kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

28. Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, spec. psychiatrii, seksuologii; krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

29. Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, spec. onkologii klinicznej, radioterapii; kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii — Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, przewodniczący Krajowej Rady do spraw Onkologii, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

30. Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, spec. medycyny rodzinnej; kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

31. Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, spec. pediatrii; kierownik II Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca Sekcji Żywienia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, redaktor „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”.

32. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej; kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

33. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, spec. onkologii klinicznej, radioterapii, zdrowia publicznego; kierownik III Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

34. Dr hab. n. med. Piotr Skarżyński, spec. otorynolaryngologii, także dziecięcej, audiologii, prof. nadzw. IFiPS, mgr zarz.; dyrektor ds. nauki i rozwoju Instytutu Narządów Zmysłów, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. W 2018 r. został członkiem Hearing Committee, działającego w ramach American Academy of Otolaryngology — Head and Neck Surgery.

35. Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii; kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu, wiceprezes i prezes elekt Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

36. Prof. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Sąsiadek, spec. chorób wewnętrznych, genetyki klinicznej; kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej.

37. Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP, spec. pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii.

38. Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, spec. pediatrii, alergologii, pulmonologii i chorób płuc dzieci; kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

39. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, spec. pediatrii, onkologii, hematologii dziecięcej, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

40. Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka, spec. dermatologii i wenerologii; kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM. W 2018 r. została członkiem zarządu Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV). Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

41. Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, spec. onkologii klinicznej; kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

42. Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, spec. pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

43. Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, spec. mikrobiologii lekarskiej; przewodnicząca Zespołu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

44. Dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski, prof. nadzw., spec. kardiologii; prof. nadzw. I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed; pracuje w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku; redaktor naczelny „Cardiology Journal”, przewodniczący elekt Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2018 r. otrzymał tytuł „Supertalent w Medycynie” w konkursie organizowanym przez „Puls Medycyny”.

45. Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, spec. chirurgii ogólnej, onkologii; kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii — Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, wiceprzewodniczący Rady Naukowej COI, pełnomocnik dyrektora COI w Warszawie ds. badań klinicznych.

46. Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki, spec. chirurgii ogólnej, proktologii; kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej — Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi, sekretarz generalny ZG Towarzystwa Chirurgów Polskich, przewodniczący Interdyscyplinarnej Grupy ds. Leczenia Raka Jelita Grubego; członek American College of Surgeons.

47. Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii; kierownik Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia.

48. Dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, spec. onkologii; prof. GUMed, kierownik Pracowni Teleradioterapii Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

49. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, spec. radiologii; kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej PAN, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

50. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, spec. chorób wewnętrznych, hipertensjologii; kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Kardiologii. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

51. Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło, spec. kardiologii interwencyjnej; dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN, pionier nowoczesnych metod nieoperacyjnego, przeznaczyniowego leczenia choroby wieńcowej i wad serca.

53. Dr hab. n. med. Wojciech Fendler, prof. nadzw., spec. diabetologii; kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opracował nowy test diagnostyczny do selekcji pacjentów napromieniowanych.

54. Dr hab. n. med. Janusz Heitzman, prof. nadzw., spec. psychiatrii; dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ośrodka koordynującego rozpoczęty w 2018 r. ogólnopolski pilotaż centrów zdrowia psychicznego, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

55. Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, spec. okulistyki; kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. prof. W Orłowskiego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie.

56. Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii; kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej WUM, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii. W 2018 r. został wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ESC „Working Group on Pulmonary Circulation & Right Ventricular Function”.

57. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii; kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, przewodniczący Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT).

58. Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska, spec. pediatrii, kardiologii, echokardiografii prenatalnej; kierownik Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, redaktor naczelna czasopisma „Polska Kardiologia Prenatalna — ECHO Płodu”.

59. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, spec. chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, angiologii; współzałożyciel i członek rady nadzorczej sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS).

60. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki, chirurgia ogólna, chirurgia ręki; ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i kierownik Pododdziału Replantacji Kończyn w Szpitalu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ręki i Chirurgii Transplantacyjnej. Jest współautorem polskiego programu przeszczepów ręki. Kierowany przez niego zespół lekarzy w 2006 dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu ręki, a w 2010 również pierwszego w Polsce zabiegu transplantacji obu rąk.

61. Dr n. med. Adam Domanasiewicz, spec. chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, medycyny ratunkowej i medycyny hiperbarycznej z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

62. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, spec. chorób wewnętrznych, geriatrii, hipertensjologii; kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ, ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, przewodniczący Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia.

63. Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, spec. pediatrii, chorób płuc, neonatologii; kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii.

64. Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, spec. chorób wewnętrznych, alergologii; dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi.

65. Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, spec. patomorfologii, genetyki klinicznej; kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Katedry Onkologii Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM. W 2018 r. zespół pod kierunkiem prof. Lubińskiego odkrył nieopisywaną dotąd, współzależność między ryzykiem raków u kobiet a stężeniem arsenu w organizmie.

66. Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, spec. chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej, endokrynologii; kierownik Katedry Chorób Metabolicznych UJ Collegium Medicum, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, prezes ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

67. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, spec. chorób wewnętrznych, hipertensjologii; kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku.

68. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, spec. neurologii; kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierownik Katedry Neurologii i Zakładu Neurogenetyki UJ Collegium Medicum.

69. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, spec. chorób oczu. Jeden ze współtwórców polskiej szkoły okulistyki.

70. Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska, spec. chorób wewnętrznych, gastroenterologii; kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

71. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, spec. pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

72. Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, spec. neurologii, radiodiagnostyki; kierownik I Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii.

73. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, spec. chirurgii ogólnej i naczyniowej, angiologii, transplantologii; dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, organizator i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii, kierownik projektu „WROVASC — Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej“.

74. Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński, spec. chorób wewnętrznych, epidemiologii nowotworów; przewodniczący Komisji Epidemiologii Polskiej Unii Onkologii, twórca i prezes Fundacji „Promocja Zdrowia”, promotor zdrowego, wolnego od tytoniu stylu życia i animator corocznych akcji rzucania palenia.

75. Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii; kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum, kierownik Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym, pełnomocnik ZG Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. niewydolności serca.

76. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas, spec. medycyny rodzinnej; kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, koordynuje prace polskiego ramienia poświęconego polifarmacji i przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez osoby starsze Projektu SIMPATHY w ramach 3 Programu Zdrowia Publicznego UE.

77. Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, spec. ginekologii i położnictwa, endokrynologii, seksuologii; kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prorektor ds. rozwoju i promocji SUM.

78. Dr hab. n med. Filip Szymański, spec. kardiologii; kierownik Pracowni Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący elekt Sekcji Farmakoterapii SercowoNaczyniowej PTK, sekretarz ZG Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W 2018 r. zdobył II miejsce w konkursie Pulsu Medycyny „Supertalenty w Medycynie”.

79. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Marian Orłowski, spec. chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej, chirurgii klatki piersiowej; kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Założyciel i wiceprzewodniczący Polskiej Grupy Raka Płuca.

80. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wszołek, spec. neurologii, genetyki; konsultant i profesor neurologii w Mayo Clinic (USA), odkrywca genów odpowiedzialnych za rodzinny charakter choroby Parkinsona.

81. Prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik, spec. okulistyki; dyrektor SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

82. Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, spec. chorób wewnętrznych, alergologii, pulmonologii; kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prorektor ds. klinicznych UM w Łodzi, dziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, redaktor naczelny 12-tomowej „Wielkiej Interny”.

83. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bankiewicz, spec. neurologii i neurochirurgii; dyrektor Interventional Neuro Center na Uniwersytecie Kalifornijskim. Prowadzi innowacyjne badania nad terapią genową w chorobie Parkinsona oraz innych chorobach zwyrodnioeniowych mózgu.

84. Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz, spec. neurochirurgii; kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, prezydent Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia.

85. Dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska, spec. chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej; adiunkt w Zakładzie Medycyny Nuklearnej WUM, w 2018 r. została wybrana prezydentem elektem Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (EANM).

86. Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii; kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczący Valve for Life Committee EAPCI Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

87. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, spec. chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej, bioetyki; kierownik Laboratorium Bakteriofagowego i Ośrodka Terapii Fagowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu, przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN, przewodniczący Odwoławczej Komisji Bioetycznej Ministerstwa Zdrowia. W 2018 r. wszedł w skład Komisji ds. Współpracy Naukowej z USA, która działa przy Ministerstwie Zdrowia.

88. Prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, spec. chorób wewnętrznych, endokrynologii, onkogenetyki; kierownik Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Medycyny Genomowej WUM, autor programu badań przesiewowych „Badamy geny”, twórca nowatorskiej metody sekwencjonowania genów.

89. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, spec. pediatrii, chorób zakaźnych; kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

90. Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, spec. patomorfologii, patologii onkologicznej; rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Patologów.

91. Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, spec. genetyki klinicznej; kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek komisji ds. etyki w nauce PAN.

92. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej; rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM oraz ordynator Oddziału Transplantacji Szpiku Kliniki Hematologii i Transplantologii SPSK1. Laureat Nagrody Zachodniopomorski Nobel w 2018 r. w dziedzinie nauk podstawowych (za badania i wdrożenie prototypowego zestawu do pobierania krwi pępowinowej), przyznanej przez Kapitułę Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

93. Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii; kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie.

94. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange, spec. hematologii, immunologii i transplantologii klinicznej; założyciel i kierownik najdłużej działającego w Polsce ośrodka przeszczepiania szpiku, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych i Krajowego Banku Dawców Szpiku (akredytacja europejska i USA).

95. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii; kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

96. Prof. dr hab. n. med. Marek Ziętek, stomatolog, spec. protetyki stomatologicznej, periodontologii; rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

97. Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, spec. psychiatrii; prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.

98. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii; kierownik Kliniki Kardiologii i ordynator Oddziału Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, przewodniczący Komisji Wytycznych i Szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

99. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, spec. chorób wewnętrznych, hematologii; kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubuskiej im. św. Jana z Dukli, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

100. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, spec. chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i onkologicznej; kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, SPSK nr 1, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii ogólnej, prezes Fundacji Wspierania Chirurgii im. prof. Feliksa Skubiszewskiego.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.