LISTA STU 2017 - SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

opublikowano: 05-02-2018, 21:00

Na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w stosunku do 2016 roku awansowało 23 osób, 32 osób zadebiutowało, a 41 odnotowały spadek.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Andrzej Jacyna
lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, od 14 marca 2016 r. pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; wcześniej dyrektor: Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych (1999-2001), Szpitala Grochowskiego w Warszawie, Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (2005-2008), zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie (2008-2012). 1 lutego 2016 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. medycznych.

2. Konstanty Radziwiłł
dr n. med., specjalista medycyny rodzinnej, były minister zdrowia, senator RP.

3. Marek Posobkiewicz
główny inspektor sanitarny, specjalista chorób wewnętrznych, organizacji ochrony zdrowia, a także medycyny morskiej i tropikalnej oraz medycyny hiperbarycznej.

4. Piotr Gryza
wiceminister zdrowia, członek Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji; w Ministerstwie Zdrowia pełni nadzór nad działalnością NFZ, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia oraz Departament Ubezpieczenia Społecznego; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa.

5. Maciej Hamankiewicz
dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceprezes Śląskiej Izby Lekarskiej.

6. Marek Tombarkiewicz
dr n. med., specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, wiceminister zdrowia, nadzorujący departamenty: nauki i szkolnictwa wyższego, organizacji ochrony zdrowia, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego i ochrony informacji niejawnych.

7. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
mgr farm., specjalista farmacji aptecznej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

8. Wojciech Matusewicz
dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej, były prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (2010-2017).

9. Małgorzata Gałązka-Sobotka
dr. n. ekon., dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, a także programu „MBA w Ochronie Zdrowia” tej uczelni, wiceprzewodnicząca rady Narodowego Funduszu Zdrowia, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, doradca prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia.

10. Romuald Krajewski
prof. dr hab. n. med., neurochirurg, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii-Insytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS).

11. Józefa Szczurek-Żelazko
mgr pielęgniarstwa, wiceminister zdrowia, poseł RP.

12. Jacek Krajewski
prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, lekarz, specjalista medycyny rodzinnej.

13. Stanisław Karczewski
marszałek Senatu RP; lekarz, specjalista chirurgii ogólnej.

14. Marcin Czech
dr hab. ekon., dr n. med., prof. Politechniki Warszawskiej, wiceminister zdrowia.

15. Jerzy Gryglewicz
ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

16. Filip Nowak
przewodniczący Rady ds. Taryfikacji AOTMiT, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

17. Jarosław Biliński
wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, lekarz rezydent hematologii, doktorant I Wydziału Lekarskiego WUM.

18. Krzysztof Łanda
lekarz, konsultant kancelarii Bentons Business Service, były wiceminister zdrowia.

19. Beata Jagielska
dr n. med., specjalistka chorób wewnętrznych, onkolog, zastępca dyrektora Centrum Onkologii-Insytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych, prezes Stowarzyszenia Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej.

20. Tomasz Latos
poseł RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, lekarz radiolog.

21. Jarosław Pinkas
dr n. med., specjalista chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia psychicznego sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności, kierownik Zakładu Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP, były wiceminister zdrowia.

22. Piotr Czauderna
prof. dr hab. n. med., chirurg dziecięcy, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Sekcji Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.

23. Wojciech Maksymowicz
prof. dr hab. n. med., neurochirurg, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych UWM.

24. Anna Rulkiewicz
prezes Grupy LuxMed, prezes zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

25. Grzegorz Cessak
dr n. o zdrowiu, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wiceprzewodniczący rady zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA).

26. Zofia Małas
prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

27. Władysław Kosiniak-Kamysz
dr n. med., pediatra, poseł RP, prezes PSL, były minister pracy i polityki społecznej.

28. Zdzisław Sabiłło
strategiczny doradca Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Famaceutycznego.

29. Izabela Obarska
była dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

30. Piotr Warczyński
dr n. med.; specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, ekspert i wykładowca programu MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, były wiceminister zdrowia.

31. Tomasz Zdrojewski
dr hab. n. med.; specjalista chorób wewnętrznych, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Wydziału
V Nauk Medycznych PAN.

32. Szymon Chrostowski
członek zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC), przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego przy projekcie Obywatele dla Zdrowia.

33. Andrzej Mądrala
dr n. przyr., wiceprezydent Pracodawcy RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, wiceprezes Stowarzyszenia AMD, prezes zarządu Centrum Medycznego MAVIT.

34. Andrzej Sośnierz
poseł RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, lekarz, neurolog.

35. Zbigniew Król
dr n. med., pediatra, specjalista medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, wiceminister zdrowia.

36. Krystyna Wechmann
prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

37. Jerzy Starak
przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, właściciel i przewodniczący rady nadzorczej Polpharma SA.

38. Urszula Jaworska
wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej.

39. Beata Małecka-Libera
dr n. med., laryngolog, poseł RP, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia.

40. Lidia Gądek
poseł RP, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i medycyny pracy.

41. Zbigniew Niewójt
mgr farm.; p.o. głównego inspektora farmaceutycznego.

42. Jakub Szulc
dyrektor ds. zdrowia i branży farmaceutycznej EY Poland.

43. Janusz Meder
dr n. med., onkolog, radioterapeuta, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, prezes ZG Polskiej Unii Onkologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

44. Irena Rej
mgr psych.; prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”.

45. Krzysztof Bukiel
przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL; lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.

46. Mirosław Wysocki
prof. dr hab. n. med., specjalista organizacji opieki zdrowotnej, epidemiologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Wydziału V Nauk Medycznych PAN.

47. Paweł Grzesiowski
dr n. med., pediatra, prezes zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

48. Krzysztof Hałabuz
przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, lekarz rezydent chirurgii ogólnej.

49. Andrzej Sawoni
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, lekarz chirurg.

50. Marcin Matczak
dr hab. n. prawnych; adwokat, partner w kancelarii DZP, adiunkt w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

51. Marek Tomków
mgr farm.; wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

52. Maria Ochman
mgr socj.,  przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

53. Łukasz Szumowski
prof. dr hab. n. med., kardiolog, elektrofizjolog, minister zdrowia (od 9 stycznia 2018), były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

54. Jarosław J. Fedorowski
dr, dr n. med., prof. nadzw. MBA, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, profesor Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych oraz koordynowanej ochrony zdrowia.

55. Maciej Piróg
dr n. med., pediatra, specjalista organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, prezes zarządu Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych.

56. Bożena Janicka
prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, prezes Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, lekarz pediatra, lekarz rodzinny.

57. Piotr Jankowski
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Uniwersyttetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, współtwórca programu opieki koordynowanej po zawale serca.

58. Ewa Borek
prezes zarządu Fundacji My Pacjenci.

59. Łukasz Jankowski
wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, lekarz rezydent nefrologii.

60. Bolesław Piecha
eurodeputowany, lekarz ginekolog.

61. Paulina Kieszkowska-Knapik
adwokat, partner w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, współzałożycielka i przewodnicząca rady nadzorczej Fundacji Lege Pharmaciae.

62. Bartosz Arłukowicz
poseł RP, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, lekarz pediatra.

63. Bolesław Samoliński
prof. dr hab. n. med., alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.

64. Joanna Kopcińska
poseł RP, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia, lekarz.

65. Dorota Hryniewiecka-Firlej
dr n. med., prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, prezes zarządu Pfizer Polska oraz Global Innovative Pharma Poland Lead.

66. Grzegorz Gielerak
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

67. Damian Patecki
wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, lekarz rezydent anestezjologii.

68. Tomasz Grodzki
prof. dr hab. n. med., chirurg, kierownik Kliniki Chorób Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, senator RP.

69. Rafał Niżankowski
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, anestezjolog, przewodniczący Rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, kierownik Zakładu Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika Uniwersyttetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum, prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, prezes Polskiego Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej.

70. Adam Kozierkiewicz
dr n. med. w zakresie biologii medycznej; konsultant i analityk inicjatywy JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny.

71. Agata Polińska
członkini zarządu Fundacji Onkologicznej Alivia.

72. Wojciech Zawalski
dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, wdrożył koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży (KOC), lekarz.

73. Andrzej Ryś
dr n. med.; dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji w Departamencie Generalnym ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, konsultant Światowej Organizacji Zdrowia, konsultant Banku Światowego.

74. Marek Balicki
członek Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, członek Rady Programowej Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, lekarz psychiatra.

75. Maciej Adamkiewicz
prezes zarządu Adamed Pharma SA, lekarz specjalista chirurg.

76. Paulina Miśkiewicz
dr n. med.; dyrektor Biura Łącznika WHO w Polsce.

77. Anna Janczewska-Radwan
prezes zarządu Medim sp. z o.o., minister zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

78. Bogna Cichowska-Duma
dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, prezes zarządu Fundacji KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków).

79. Michał Bulsa
wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, lekarz rezydent położnictwa i ginekologii.

80. Jerzy Szafranowicz
dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

81. Tomasz Pasierski
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Przejrzystości AOTMiT.

82. Stanisław Maćkowiak
prezes Federacji Pacjentów Polskich.

83. Adam Rozwadowski
wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

84. Ryszard Gellert

prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Studium Kliniczno-Dydaktycznego Kliniki Nefrologii CMKP.

85. Tomasz Tomasik
dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum.

86. Lidia Brydak
prof. dr hab. n. przyr., kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy oraz Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny.

87. Anna Kowalczuk
dr n. farm.; dyrektor Narodowego Instytutu Leków.

88. Agnieszka Pachciarz
dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, była prezes NFZ, była zastępca prezydenta Poznania.

89. Leszek Borkowski
dr n. farm.; założyciel i zrezes Fundacji Razem w Chorobie; asystent w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

90. Stefan Bogusławski
prezes zarządu PEX PharmaSequence sp. z o.o., pionier usług badawczych i doradczych w ochronie zdrowia w Polsce, lekarz.

91. Grzegorz Juszczyk
dr n. med., specjalista zdrowia publicznego, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.

92. Anna Śliwińska
prezes ZG Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

93. Marek Wójcik
mgr ekon.; pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych.

94. Maciej Wieczorek
dr n. med. w zakresie biologii medycznej; prezes zarządu Celon Pharma SA.

95. Marcin Węgrzyniak
dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

96. Lucyna Dargiewicz
pielęgniarka, działaczka związkowa i samorządowa, była przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

97. Andrzej Matyja
dr hab. n. med., chirurg, prof. UJ, ordynator oddziału klinicznego w I Katedrze Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

98. Wojciech Kuźmierkiewicz
dr n. farm.; prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy.

99. Wiesława Adamiec
prezes Fundacji Carita — Żyć ze Szpiczakiem.

100. Krystyna Ptok
przewodnicząca ZK Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.