LISTA STU 2017 - MEDYCYNA

oprac. Redakcja
opublikowano: 05-02-2018, 21:00

Na Liście Stu 2017 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie odnotowaliśmy w stosunku do poprzedniego roku 30 wzrostów, 42 spadki, 2 osoby zachowały poprzednie miejsca, a 26 osób znalazło się na liście po raz pierwszy lub wróciło po rocznej nieobecności.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Wiesław Wiktor Jędrzejczak
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog; kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.

2. Cezary Szczylik
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, onkolog kliniczny; pełnomocnik rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. organizacji Centrum Badań Klinicznych w Onkologii, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, złożyciel i prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórca Studium Medycyny Molekularnej.

3. Henryk Skarżyński
prof. dr hab. n. med., otochirurg, otolaryngolog, audiolog i foniatra, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach k. Warszawy, kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii.

4. Mirosław Ząbek
dr hab. n. med., prof. CMKP, neurochirurg, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, kierownik Centrum Gamma Knife w Warszawie, współtwórca pierwszego w Europie Interwencyjnego Centrum Neuroterapii.

5. Marian Zembala
prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, kardiochirurg, transplantolog kliniczny; pionier transplantacji płuc oraz serca i płuc w Polsce, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Torakochirurgii (EACTS), były minister zdrowia (2015), poseł RP.

6. Michał Tendera
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog;
Klinika Kardiologii i Strukturalnych Chorób Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

7. Mirosław Wielgoś
prof. dr hab. n. med., specjalista ginekologii i położnictwa, perinatolog;
rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Perinatologii.

8. Alicja Chybicka
prof. dr hab. n. med., pediatra, onkolog, hematolog dziecięcy, transplantolog kliniczny, immunolog kliniczny, specjalista medycyny paliatywnej, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, poseł RP.

9. Grzegorz Opolski
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, wiceprzewodniczący Rady Kuratorów Wydziału PAN.

10. Jacek Jassem
prof. dr hab. n. med., specjalista radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Akademickiej Sieci Onkologicznej oraz Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), przewodniczący Komitetu Antytytoniowego Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC), koordynator wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

11. Adam Maciejewski
prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i plastycznej; kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, kierownik Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej COI, kierownik Zespołu Transplantacji Twarzy.

12. Jerzy Szaflik
prof. dr hab. n. med., okulista, właściciel Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, założyciel i były dyrektor Banku Tkanek Oka.

13. Piotr Ponikowski
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik Kliniki Kardiologii przy Ośrodku Chorób Serca w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prorektor ds. nauki UM we Wrocławiu.

14. Zbigniew Gaciong
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowy konsultant w dziedzinie hipertensjologii, prezes zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Medycyny.

15. Maciej Krzakowski
prof. dr hab. n. med., onkolog kliniczny, radioterapeuta, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, przewodniczący Krajowej Rady do spraw Onkologii.

16. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, kierownik Katedry Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

17. Jarosław Reguła
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, koordynator Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego.

18. Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

19. Dariusz Dudek
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych UJ CM w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie.

20. Janusz Skalski
prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, chirurg dziecięcy,
kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, przewodniczący Komisji Historii i Filozofii Medycyny PAN.

21. Adam Torbicki
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, angiolog, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia-Otwock, koordynator polskich rejestrów zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego ZATPOL i PHPOL.

22. Tomasz Trojanowski
prof. dr hab. n. med., neurochirurg, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i prezes Oddziału PAN w Lublinie, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii.

23. Andrzej Januszewicz
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

24. Tomasz Grodzicki
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, geriatra, hipertensjolog, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ, ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

25. Piotr Kaliciński
prof. dr hab. n. med., chirurg dziecięcy, transplantolog kliniczny, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

26. Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit CSK MSWiA, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, prezes Polskiego Klubu Trzustkowego, twórca Krajowego Rejestru osób chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna.

27. Witold Rużyłło
prof. dr hab. n. med., kardiolog, dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN, pionier nowoczesnych metod nieoperacyjnego, przeznaczyniowego leczenia choroby wieńcowej i wad serca.

28. Leszek Czupryniak
dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, CSK w Warszawie.

29. Witold Zatoński
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, epidemiolog nowotworów, przewodniczący Komisji Epidemiologii Polskiej Unii Onkologii, twórca i prezes Fundacji „Promocja Zdrowia”, promotor zdrowego, wolnego od tytoniu stylu życia.

30. Mariusz Gąsior
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM, koordynator Oddziału Chorób Serca i Naczyń w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, współtwórca i wykonawca największego w Europie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS.

31. Waleria Hryniewicz
prof. dr hab. n. med., mikrobiolog, konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, przewodnicząca Zespołu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

32. Zbigniew Kalarus
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM.

33. Marcin Gruchała
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

34. Magdalena Durlik
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog kliniczny, kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii WUM, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, przewodnicząca Rady Ordynatorów SDJ, konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii dla woj. mazowieckiego.

35. Piotr Kuna
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi.

36. Piotr Radziszewski
prof. dr hab. n. med., chirurg, urolog, kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

37. Piotr Rutkowski
prof. dr hab. n. med., chirurg, onkolog, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, zastępca przewodniczącego ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, wiceprzewodniczący rady naukowej COI, pełnomocnik dyrektora COI w Warszawie ds. badań klinicznych.

38. Maciej Banach
prof. dr hab. n. med., kardiolog, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), współzałożyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL), redaktor naczelny „Archives of Medical Science”.

39. Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, angiolog, hipertensjolog, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM.

40. Janusz Limon
prof. dr hab. n. med., genetyk kliniczny, kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2017 r. otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za badania genów BRCA1.

41. Maciej Małecki

prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, diagnosta laboratoryjny, endokrynolog, kierownik Katedry Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ, prezes ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

42. Zbigniew Wszołek
prof. dr hab. n. med., neurolog, genetyk, konsultant i profesor neurologii w Mayo Clinic (USA), odkrywca genów odpowiedzialnych za rodzinny charakter choroby Parkinsona, jeden z najczęściej cytowanych polskich naukowców na liście Thomson-Reuters.

43. Krzysztof Jerzy Filipiak
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, hipertensjolog, farmakolog kliniczny, prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

44. Adam Domanasiewicz
dr n. med., chirurg, Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Przeprowadził wraz z zespołem pierwszą na świecie operację przeszczepienia dłoni pacjentowi z wadą rozwojową.

45. Jacek Fijuth
prof. dr hab. n. med., specjalista radioterapii onkologicznej, kierownik Zakładu Teleradioterapii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, kierownik Zakładu Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

46. Hanna Szajewska
prof. dr hab. n. med., pediatra, kierownik II Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca Sekcji Żywienia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

47. Anna Dobrzańska
prof. dr hab. n. med., pediatra, neonatolog, kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, przewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, prezes Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski przy Hufcu ZHP Warszawa-Praga Południe, prezes Fundacji „Inne Spojrzenie”.

48. Mariusz Ratajczak
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej, redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma naukowego „Central European Journal of Biology”.

49. Adam Dziki
dr hab. n. med., chirurg ogólny, proktolog, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej — Centralny Szpital Weteranów w Łodzi, założyciel Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego, przewodniczący Interdyscyplinanarnej Grupy ds. Leczenia Raka Jalita Grubego.

50. Jacek Jemielity
dr hab. n. chem., prof. UW, kierownik Zespołu w Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego; jego zespół opracował metodę pozwalającą zwiększyć trwałość i produktywność mRNA, co może doprowadzić do przełomu w opracowaniu szczepionek przeciwnowotworowych.

51. Andrzej Górski
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, immunolog kliniczny, bioetyk, kierownik Laboratorium Bakteriofagowego i Ośrodka Terapii Fagowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu, zastępca przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN, przewodniczący Odwoławczej Komisji Bioetycznej Ministerstwa Zdrowia.

52. Jan Lubiński
prof. dr hab. n. med., patomorfolog, genetyk kliniczny, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Katedry Onkologii Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM.

53. Leszek Pączek
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog, diabetolog, geriatra, kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, konsultant regionalny w dziedzinie transplantologii klinicznej woj. warmińsko-mazurskiego.

54. Grzegorz Wallner
prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i onkologicznej; kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, SPSK nr 1, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii ogólnej, prezes Fundacji Wspierania Chirurgii im. prof. Feliksa Skubiszewskiego.

55. Janina Stępińska
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog; kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodnicząca rady naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, zastępca przewodniczącego Komisji Bioetycznej Instytutu Kardiologii.

56. Krzysztof Bankiewicz
prof. dr hab. n. med., neurolog, Interwencyjne Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Departament Neurochirurgii w University of California — San Francisco, właściciel 8 patentów z obszaru terapii genowych w chorobach neurodegeneracyjnych.

57. Rafał Dziadziuszko
dr hab. n. med., prof. GUMed, onkolog, kierownik Pracowni Teleradioterapii Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterpii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, krajowy konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej, laureat nagrody (ESMO) Heine Hansena w 2017 roku.

58. Jacek Wysocki
prof. dr hab. n. med., pediatria, specjalista chorób zakaźnych, kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu.

59. Krystian Jażdżewski
prof. dr hab. n. med., endokrynolog, kierownik Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Medycyny Genomowej WUM, autor programu badań przesiewowych „Badamy geny”.

60. Piotr Wysocki
prof. dr hab. n. med., onkolog kliniczny, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

61. Krzysztof Strojek
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, hipertensjolog, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii.

62. Andrzej Bochenek
prof. dr hab. n. med., chirurg, kardiochirurg, angiolog, współzałożyciel i członek rady nadzorczej sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), koordynator ds. kardiochirurgii w PAKS, założyciel Sekcji Kardiochirurgii w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym.

63. Tadeusz Marian Orłowski
prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej, chirurgii klatki piersiowej, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

64. Adam Witkowski
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczący Valve for Life Committee EAPCI ESC.

65. Marek Krawczyk
prof. dr hab. n. med., chirurg, transplantolog, profesor Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, kierownik największego w Polsce i jednego z największych w Europie programów przeszczepiania wątroby.

66. Radzisław Kordek
prof. dr hab. n. med., patomorfolog, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Patologów.

67. Artur Kwiatkowski
prof. dr hab. n. med., chirurg, transplantolog kliniczny, profesor w Instytucie Transplantologii im. T. Orłowskiego, Katedra i Klinika Chirurgii Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, prezes Polskiego Towarzystwa na Rzecz Donacji Narządów, jeden z wykonawców pierwszego w Polsce krzyżowego i łańcuchowego przeszczepienia nerek, przeszczepienia samej trzustki oraz wysp trzustkowych.

68. Jerzy Sadowski
prof. dr hab. n. med., chirurg, kardiochirurg, transplantolog, przewodniczący Sekcji Kardiochirurgii oraz wiceprzewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii.

69. Roman Jaeschke
prof. dr hab. n. med., dr farmakologii, specjalista chorób wewnętrznych, epidemiologii i biostatystyki, McMaster University w Hamilton (Kanada), jeden z najczęściej cytowanych polskich naukowców na liście Thomson-Reuters, współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami (ATS, ACCP, SCCM) w zakresie tworzenia wytycznych klinicznych.

70. Przemysław Jałowiecki
prof. dr hab. n. med., specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej oraz Zakładu Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

71. Piotr L. Chłosta
prof. dr hab. n. med., chirurg, urolog, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego — Collegium Medicum w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, konsultant naukowy Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

72. Włodzimierz Jarmundowicz
prof. dr hab. n. med., neurochirurg, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, prezydent Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia.

73. Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. n. med., okulista, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

74. Jerzy Jabłecki
prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i kierownik Pododdziału Replantacji Kończyn w Szpitalu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ręki i Chirurgii Transplantacyjnej.

75. Małgorzata Myśliwiec
prof. dr hab. n. med., pediatria, endokrynolog, diabetolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

76. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; w 2017 roku przeprowadziła pierwsze w Polsce wszczepienie pacjentowi długoterminowego mikrosensora monitorującego stężenie glukozy.

77. Maria Małgorzata Sąsiadek
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, genetyk, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej.

78. Wojciech Nowak
prof. dr hab. n. med., chirurg, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej UJ Collegium Medicum, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

79. Bohdan Maruszewski
prof. dr hab. n. med., chirurg, kardiochirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich.

80. Kazimierz Roszkowski-Śliż
prof. dr hab. n. med., specjalista onkologii klinicznej, radioterapii, zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, kierownik III Kliniki Chorób Płuc Warszawskiego Uniwersyttetu Medycznego, przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

81. Roman Danielewicz
prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej, zdrowia publicznego, profesor w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

82. Robert Gałązkowski
dr hab. n. o zdrowiu; prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczo-
-Humanistycznego w Siedlcach, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

83. Ewa Helwich
prof. dr hab. n. med., specjalista neonatologii, chorób płuc, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii.

84. Ewa Małecka-Tendera
prof. dr hab. n. med., pediatria, endokrynolog, diabetolog, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersyttetu Medycznego, rzecznik dyscyplinarny Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

85. Adam Antczak
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, pulmonolog, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prorektor ds. klinicznych UM w Łodzi, dziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

86. Andrzej Lewiński
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, medycyny nuklearnej, zdrowia publicznego, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Endokrynologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii, prezes Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej, przewodniczący rady naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

87. Zbigniew Lew-Starowicz
prof. dr hab. n. med., psychiatra, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor, biegły sądowy; kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej przy Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, dyrektor Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii.

88. Piotr Andziak
prof. dr hab. n. med., chirurg ogólny i naczyniowy, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CSK MSWiA, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

89. Andrzej Lange
prof. dr hab. n. med., hematolog, immunolog i transplantolog kliniczny, założyciel i kierownik najdłużej działającego w Polsce ośrodka przeszczepiania szpiku, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych i Krajowego Banku Dawców Szpiku (akredytacja europejska i USA), pionier w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

90. Wojciech Witkiewicz
prof. dr hab. n. med., chirurg ogólny i naczyniowy, angiolog, transplantolog, prekursor stosowania w Polsce robota chirurgicznego da Vinci, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego, organizator i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii, kierownik projektu „WROVASC — Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”.

91. Andrzej Horban
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator oddziału VII Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, wiceprezes zarządu Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych.

92. Aleksander Sieroń
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, angiologii i hipertensjologii, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, konsultant krajowy w dziedzinie angiologii.

93. Waldemar Banasiak
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Ośrodka Chorób Serca w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

94. Piotr Gałecki
prof. dr hab. n. med., psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersyttetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, twórca nowatorskiej neurorozwojowej teorii depresji.

95. Tomasz Kostka
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, medycyny sportowej, geriatrii, kierownik Kliniki Geriatrii Katedry Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii.

96. Danuta Ryglewicz
prof. dr hab. n. med., neurolog, radiodiagnosta, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii.

97. Michał Myśliwiec
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej, hipertensjologii, profesor I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Oddziałem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości przy AOTMiT, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN i przewodniczący Zespołu ds. Problemów Wieku Podeszłego tego Komitetu.

98. Władysław Pierzchała
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, zastępca dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

99. Andrzej Budaj
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii, kierownik Kliniki Kardiologii i ordynator Oddziału Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim w Warszawie, przewodniczący Komisji Wytycznych i Szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

100. Robert Gil
prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA, współautor wytycznych Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: oprac. Redakcja

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.