LISTA STU 2016 – MEDYCYNA

opublikowano: 01-02-2018, 15:58
Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

1. Prof. Henryk Skarżyński

Sukcesy ciągle motywują, by iść dalej

Łut szczęścia plus codzienna systematyczna praca to - według prof. Henryka Skarżyńskiego - przepis na udaną karierę. W ocenie ekspertów powołanych przez "Puls Medycyny", profesor wciąż pozostaje numerem 1 w polskiej medycynie. Rozmawiamy z nim na temat wielu obszarów jego aktywności.

Minął rok, a pan ponownie znalazł się na czele Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Jak to się robi?

Pojęcie wpływu jest jednak względne. Po prostu staram się robić swoje tu i teraz. A to, co robię, wynika z moich obowiązków związanych z pełnieniem kilku funkcji, m.in. wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, członka Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii oraz dyrektora resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jako prezydent Akademii Polskiego Sukcesu, która jest organizacją pozarządową, stale promuję różne polskie osiągnięcia w środowisku naukowym, kulturalnym, gospodarczym i sportowym. 

Do tego dochodzi jeszcze kilka mniej znaczących zadań, realizowanych w celu pokazania osiągnięć polskiej nauki i medycyny wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Uważam, że przy stosunkowo niezbyt dużych nakładach na polską służbę zdrowia nasze środowisko może pochwalić się wieloma osiągnięciami naukowymi i klinicznymi, i to na skalę międzynarodową. Staram się, by wiedza o tym dotarła nie tylko do ludzi polityki, ale i naszego społeczeństwa. 

W najbliższej mi tematyce otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii oraz rehabilitacji słuchu, głosu, mowy i równowagi przedstawiłem podczas kilkunastu wykładów nasz wkład do nauki światowej, zwłaszcza polską szkołę otologii we współczesnej medycynie. Jej dokonaniem jest wyleczenie największej w skali międzynarodowej grupy pacjentów z częściową głuchotą, a także największa z tym związana liczba publikacji oraz prezentacji na kongresach o randze światowej i kontynentalnej. Okazją do pokazania naszych osiągnięć były zaproszenia do trzech polskich uczelni na wykłady inaugurujące obecny rok akademicki oraz wykłady w środowisku okulistów, geriatrów, pediatrów, otolaryngologów, audiologów i foniatrów, a także w środowiskach związanych z zarządzaniem, inżynierią i polską gospodarką. 

Szczególnym wyzwaniem w minionym roku było podsumowanie 25 lat mojego programu leczenia głuchoty w Polsce oraz mojego wpływu na to, co działo się w tym zakresie w świecie. Dowodem wpływu mojego i zespołu było uhonorowanie mnie specjalnym wyróżnieniem podczas najważniejszej światowej konferencji w tym obszarze nauki i medycyny w ubiegłym roku w Toronto. Zostałem wyróżniony jako jeden z 4 naukowców w świecie, którzy mieli największy wkład w rozwój programu implantów słuchowych we współczesnej medycynie. 

Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku było 20-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, które stało się okazją do przedstawienia jego dorobku, a jednocześnie tempa i obrazu zmian, jakie dokonały się w polskiej nauce i medycynie. 

Odnosząc się do mojego wyróżnienia na Liście Stu, to trudno mi było spodziewać się takiego ponownego uznania, chociaż na różnych pozycjach Listy znajdowałem się we wszystkich jej dotychczasowych wydaniach. 

Jak przebiega pana zwykły dzień?

Wiąże się on przede wszystkim z moją pracą zawodową, obecnością w bloku operacyjnym, wspieraniem w rozwoju młodej kadry naukowej i medycznej oraz administrowaniem. Tę ostatnią funkcję zaczynam pełnić ok. 7 rano i kończę w godzinach wieczornych, inaczej się nie da. Nie wyobrażam sobie bycia dyrektorem jednostki, nie będąc jednocześnie czynnym konsultantem i operatorem oraz nie mając codziennego wpływu na jakość i ilość tego, co robimy i jak to robimy.  Zorganizowanie pracy pozwalającej wykonać około 20 tys. procedur chirurgicznych w minionym roku oznacza bycie do dyspozycji zawsze i wszędzie tam, gdzie tego potrzebują pacjenci i zespół. 

W wolnych chwilach, np. między operacjami, sporo piszę i to nie tylko prac naukowych. Raz w tygodniu z grupą przyjaciół gramy też regularnie w piłkę.

 

Czy udaje się panu nie myśleć o pracy? Co wtedy pana zajmuje?

Nie jest to takie częste, ale się zdarza. Wtedy piszę wiersze, a od ubiegłego roku także teksty do utworów muzycznych. Jak powiedział mi wybitny kompozytor prof. Krzesimir Dębski, jestem na drugim miejscu jego tekściarzy. Część utworów już została nagrana profesjonalnie, a mój tekst z muzyką prof. Dębskiego pt. "Świat, który słyszę" stał się hymnem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu "Ślimakowe Rytmy". Druga edycja festiwalu miała miejsce w 2016 r. i utwór ten robi tzw. międzynarodową karierę. 

W ostatnich miesiącach minionego roku pracowałem nad kolejnym muzycznym wydarzeniem, które ma promować nie tylko polską naukę i medycynę, ale także - przez wymiar osiągnięć - moich pacjentów. Jeden z nich, Grzegorz Płonka, którego operowałem jako głuchego 13-letniego chłopca, został "Człowiekiem bez barier 2016". Poprzez swoje artystyczne dokonania jako pianisty i kompozytora jest dziś ambasadorem osiągnięć polskiej nauki i medycyny nie tylko w wymiarze krajowym. 

Wiersz jest także moją obowiązkową pozycją w dorocznych życzeniach świątecznych i noworocznych dla zespołu IFiPS.

 

Udaje się panu spełniać wszystkie marzenia czy jest jeszcze coś, co wciąż wydaje się poza zasięgiem?

Staram się zajmować jednocześnie wieloma tematami. Wtedy poza niepowodzeniami jest też wiele sukcesów i one ciągle motywują, by iść dalej, wykorzystywać szanse i możliwości. Wielką satysfakcję sprawia mi to, że mogę mieć wpływ na rozwój dobrej komunikacji międzyludzkiej. Ona jest podstawą bytu współczesnego społeczeństwa. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele możemy zrobić, jeżeli coś wykonujemy systematycznie. Wtedy prawie wszystko może być w naszym zasięgu. Jestem przekonany, że jeśli mnie nie uda się czegoś osiągnąć, to zrobią to moi młodzi następcy. Realne szanse zdobycia tego, co wydawało się nam jeszcze nie tak dawno nieosiągalne, dziś są w zasięgu ręki. Oczywiście, w małym stopniu decyduje o tym łut szczęścia, a w wielkim codzienna praca i to powinno być dewizą polskiej medycyny. Jestem przekonany, że szeroko rozumiana rehabilitacja w różnych specjalnościach stanie się dobrą marką polskiej medycyny w świecie. Niezbędne jest tylko zintegrowanie działań różnych grup polskich specjalistów w poszczególnych obszarach medycyny.

 

Co ciekawego wydarzyło się w pana życiu w minionym roku?

Ciekawych wydarzeń było bardzo dużo. Jedno z nich traktuję wyjątkowo. Chodzi o spektakl słowno-muzyczny "Przerwana cisza", którego - z gronem najbliższych współpracowników - byłem autorem scenariusza i reżyserem. Szczególnym osiągnięciem było pokazanie zmian w polskiej nauce, medycynie i służbie zdrowia w ostatnim ćwierćwieczu, poparte archiwalną, gromadzoną przez lata dokumentacją filmową, prasową, radiową, naukową. Za unikalną wartość uważam udział moich pacjentów w roli artystów w tym spektaklu. Bardzo często byli to pierwsi w świecie pacjenci, u których udało się zastosować pionierskie metody leczenia. 

 

Nie ogranicza się pan tylko do działań w Polsce, proszę opowiedzieć o swojej działalności za granicą.

Wśród podejmowanych działań są operacje pokazowe przeprowadzane w kraju i za granicą, zwykle podczas licznych konferencji naukowych, wykłady podczas kongresów o zasięgu kontynentalnym i światowym. Praktycznie raz na dwa miesiące są organizowane międzynarodowe warsztaty szkoleniowe promujące polską szkołę otochirurgii. 

Za szczególne osiągnięcie uważam zorganizowanie i przeprowadzenie przez nas pilotażowych badań przesiewowych, mających na celu wczesne wykrywanie zaburzeń słychu u dzieci w kilkunastu krajach na 4 kontynentach. Naszymi partnerami były krajowe i lokalne towarzystwa naukowe, ośrodki uniwersyteckie oraz inne organizacje, jak np. siostry palotynki i Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti w Kamerunie. Realizujemy w ten sposób nie tylko polską misję, ale jako gospodarze podpisanych w Warszawie europejskich konsensusów naukowych dotyczących wyrównywania szans dzieci rozpoczynających edukację szkolną i wykorzystania narzędzi e-zdrowia realizujemy także misję Europy poza nią. Stała promocja telemedycyny w zakresie audiologii poprzez pokazanie skuteczności pierwszej w świecie krajowej sieci telemedycznej i jej partnerów w Europie i Azji to wizytówka wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych. 

Wymiernym dowodem naszej obecności i aktywności na arenie międzynarodowej jest powierzenie nam w najbliższych czterech latach trzech seryjnie organizowanych kongresów światowych (z których dwa odbędą się po raz pierwszy w Europie) i kilku dalszych międzynarodowych konferencji naukowych. Takiej serii największych wydarzeń naukowych nie miał jeszcze żaden ośrodek we współczesnej medycynie. Wszyscy, którzy zabiegają o organizowanie takich wydarzeń, wiedzą, jaki to prestiż dla kraju, jego środowiska naukowego, medycznego, dla każdego Polaka. 

 

W 2016 roku otrzymał pan wiele nagród i wyróżnień. Które z nich było dla pana najważniejsze?

To prawda, że codzienna systematyczna praca przyniosła mnie i zespołowi wiele dowodów uznania, że to, co robimy jest dobre, potrzebne i rzetelnie wykonane. Każde wyróżnienie odnosiło się do innego obszaru działalności. Trudno mi wybrać jedno najważniejsze. Jako lekarz praktyk, za prestiżowy uznaję przyznany mi z okazji 150-lecia "Przeglądu Technicznego" tytuł Honorowego Złotego Inżyniera, bo to pokazuje moje liczne związki i bardzo efektywną współpracę ze współczesną inżynierią kliniczną, bez której nie można sobie wyobrazić obecnej medycyny. Przyznany przez "Wprost" tytuł "Wizjonera XXI wieku" pokazuje, że to, co i jak robimy, odnosi się do wielu działań perspektywicznych nie tylko polskiej medycyny i służby zdrowia. 

Medal przyznany przez prymasa Polski oraz Medal za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej to podsumowanie tegorocznych i wielu wcześniejszych wspólnych przedsięwzięć ze środowiskiem kościelnym. Dotyczyły one organizacji powszechnych badań przesiewowych służących wczesnemu wykrywaniu zaburzeń słuchu u pierwszoklasistów we wszystkich gminach wiejskich w Polsce oraz w kilku miastach, w tym wraz z samorządem stolicy - badań populacji 7- i 12-latków, a także wielu innych akcji promowania zachowań prozdrowotnych w młodym pokoleniu. 

Tytuł Ambasadora Integracji i Współpracy przyznany przez Radę Programową Kongresu Gospodarczego "Welconomy Forum in Toruń" oraz nagroda "Business Premium 2016" przyznana przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska - to wyraz dostrzeżenia moich i zespołu działań w środowisku gospodarczym. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje niezwykłe wyróżnienie, które traktuję jako przyznane mi na kredyt. Mam na myśli wpisanie mnie do Panteonu Polskich Odkrywców i Wynalazców, spadkobierców wielkich postaci w naszych dziejach. Fakt, że dokonała tego kapituła składająca się z wybitnych osobowości polskiej nauki, reprezentujących różne środowiska ma dla mnie, jako członka naszej medycznej społeczności, znaczenie bardzo prestiżowe i zobowiązujące. 

Cieszy mnie jako lekarza i naukowca to, że wbrew często dostrzeganej w naszym kraju zazdrości, zostałem też doceniony przez liczne środowiska uczelniane, m.in. medalami okolicznościowymi przez rektora SGGW, rektora UKSW czy rektora PW i dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. 

 

Jakie ma pan plany naukowe, biznesowe i prywatne na 2017 rok?

Planów jest wiele. Naukowe wiążą się z organizacją I Światowego Kongresu Szumów Usznych oraz trzech konferencji międzynarodowych i dwóch krajowych. To okazja do pokazania Polski i Polaków przez pryzmat wiedzy, dokonań, umiejętności oraz obecnej pozycji naukowej i medycznej. Ważnym zadaniem będzie dla nas zakończenie prac nad prototypem unikatowego laboratorium diagnostycznego - kapsuły do badania zmysłów. Otworzy nam to nowe możliwości wejścia na ciekawe rynki gospodarcze z wyprodukowaną w Polsce aparaturą, a także pozwoli upowszechnić nasze nowe metody wczesnego wykrywania zaburzeń różnych zmysłów w skali powszechnej w formie zintegrowanej, co daje szansę na wczesną rejestrację objawów chorób neurodegeneracyjnych. 

Prywatnie chciałbym, by udało się zorganizować następny Międzynarodowy Festiwal Muzyczny dla osób z zaburzeniami słuchu, a także zakończyć ciekawą monografię popularnonaukową "Wszystko o słuchu w …".

Rozmawiała Monika Wysocka

 

 

2. Prof. Grzegorz Opolski 

Mentor młodych kardiologów

Oprócz licznych ważnych funkcji zawodowych i społecznych, prof. Grzegorz Opolski pieczołowicie łączy działalność naukową i codzienną pracę kliniczną z obowiązkami dydaktycznymi. "Jest osobą, która każdego dnia jako pierwsza pojawia się w klinice i jako ostatnia z niej wychodzi. Profesor zawsze znajduje czas na bieżące sprawy dotyczące opieki nad pacjentami, z oddaniem kieruje zespołem kliniki, ale też aktywnie włącza się w zabiegi elektroterapii" - mówi dr Marcin Grabowski z zespołu profesora. Mimo ogromnych i niezwykle ważnych osiągnięć zawodowych i naukowych, prof. Opolski pozostaje osobą skromną, często w cieniu swoich podopiecznych i uczniów, których osiągnięcia wspiera i docenia. 

 

Sam profesor jest zaskoczony tak wysoką pozycją na Liście Stu. "Za sukces uznałbym obecność w pierwszej pięćdziesiątce. Myślę, że miejsce "na podium" tej listy zawdzięczam zaufaniu środowiska kardiologicznego, jakie zyskałem będąc przez wiele lat konsultantem krajowym i przewodniczącym programu POLKARD. Na pewno wyrazy podziękowania należą się wspaniałemu zespołowi I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z którym mam zaszczyt pracować" - mówi profesor.

Prof. Opolski jest człowiekiem, który dba o historię i wieloletnie tradycje warszawskiej szkoły kardiologicznej, ceni innowacyjne pomysły swojego zespołu pracowników czy studentów. "Każdy pomysł naukowy czy rozwojowy traktuje bardzo poważnie, stara się go pozytywnie rozważyć, poszukuje sposobów jego realizacji. Otwiera młodym możliwości rozwoju i realizowania się zarówno naukowo, jak i zawodowo - mówi dr Grabowski. - Profesor jest dla nas wzorem, jeżeli chodzi o pracowitość, skromność, poszanowanie drugiego człowieka, dbanie o dobro pacjenta, kultywowanie tradycji, szacunek do współpracowników". Nic dziwnego, że klinika, którą prof. Opolski kieruje była wielokrotnie wymieniana wśród najbardziej pożądanych miejsc pracy dla młodych adeptów kardiologii, nie tylko polskich.

Dużo satysfakcji w minionym roku przyniósł profesorowi udział w przygotowaniu kolejnej edycji Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-
-Naczyniowych POLKARD 2017-2020. "To był w pewnym sensie sentymentalny powrót do programu, który współtworzyłem i przez wiele lat prowadziłem. Nową edycją programu kieruje mój dobry przyjaciel i wieloletni współpracownik prof. Tomasz Zdrojewski. Kolejne niezwykle ciekawe doświadczenie to praca w zespole opracowującym mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii" - mówi prof. Opolski.

Z przyjemnością wspomina pracę w zespole przygotowującym model kompleksowej opieki nad pacjentem po ostrym zawale serca. "Wierzę, że jego wdrożenie przyczyni się do poprawy rokowania i jakości życia tych pacjentów. Niestety, nawet wprowadzenie nowego świadczenia kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca oraz wzrost wyceny niektórych świadczeń z zakresu kardiologii zachowawczej nie zrekompensują dokonanego obniżenia wyceny procedur kardiologii inwazyjnej. Wnioski z map potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii wskazują na konieczność systematycznego wzrostu nakładów na kardiologię. Dotyczy to takich obszarów kardiologii, jak intensywna terapia kardiologiczna, leczenie niewydolności serca, przezcewnikowe leczenie wad serca, ablacje migotania przedsionków, rehabilitacja kardiologiczna i specjalistyka ambulatoryjna. A w kolejce czekają nowe technologie i innowacyjne leki" - podsumowuje profesor.

 

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, członek korespondent PAN, członek Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Aninie, członek Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie.

 

 

3. Prof. Mirosław Wielgoś 

Rektor uczelni 
z praktyką zabiegowca

Profesor jest uznanym w kraju ekspertem w dziedzinie konfliktu serologicznego, prowadzi Stołeczny Ośrodek Konfliktu Serologicznego, świadczący usługi dla pacjentek z całego kraju. Główne zainteresowania medyczne prof. Wielgosia skupiają się wokół zagadnień związanych z patologią ciąży, perinatologią, diagnostyką, terapią płodu oraz ultrasonografią. Posiada prestiżowy certyfikat uprawniający do wykonywania badań prenatalnych Fetal Medicine Foundation.

 

Rok 2016 był dla profesora bardzo ważny, a nawet szczególny, ponieważ odbywały się wówczas wybory we wszystkich uczelniach. Po ośmiu latach pełnienia funkcji dziekana I Wydziału Lekarskiego, prof. Wielgoś, decyzją Kolegium Elektorów, został wybrany na stanowisko rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016-2020. "To wielki zaszczyt, dowód olbrzymiego zaufania, ale też kolosalne wyzwanie i odpowiedzialność" - podkreśla nowy rektor. 

Ponadto pod koniec 2016 roku, na mocy konkursu prowadzonego przez radę I Wydziału Lekarskiego, ponownie powierzono mu kierowanie I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii, działającą obecnie na bazie szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, spółki, której do końca sierpnia ubiegłego roku był prezesem zarządu. 

W 2016 roku profesor rozpoczął także sprawowanie funkcji prezesa ZG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, co wiązało się z wprowadzeniem nowych zasad jego funkcjonowania, zmian statutowych, określeniem kierunków działania, długoterminowego rozwoju PTG i metod pozyskiwania nowych członków. 

W klinicznym życiu zawodowym, wspólnie ze swoim zespołem wprowadził nowatorskie metody terapii wewnątrzmacicznej płodu, w tym fetoskopową okluzję tchawicy u płodów z wrodzoną przepukliną przeponową. Za te osiągnięcia został uhonorowany (wraz z dr. Przemysławem Kosińskim) nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz "Złotym Skalpelem" w konkursie "Pulsu Medycyny". 

Wspólnie z Fundacją Polsat profesor zapoczątkował również działania mające na celu wprowadzenie do praktyki klinicznej w Polsce kolejnej innowacyjnej metody terapii płodu stosowanej w przypadku przepukliny oponowo-rdzeniowej (rozszczepu kręgosłupa). "Płody z takim schorzeniem są już co prawda leczone w Polsce, ale metodą tradycyjną, poprzez laparotomię i otwarcie macicy. Metoda, którą chcemy wprowadzić, korzystając z pomocy prof. Thomasa Kohla z Giessen w Niemczech, jest metodą małoinwazyjną, wykonywaną przy użyciu fetoskopu" - wyjaśnia profesor.

Prof. Wielgoś liczy na to, że zainicjowane w ubiegłym roku działania, w 2017 roku dadzą pierwsze efekty. "Przed nami kolejne wyzwania - zarówno w klinice, która wymaga modernizacji i rozbudowy, jak i w uczelni, gdzie różnorodność problemów do rozwiązania wydaje się bezkresna, a planów, czekających na realizację i wdrożenie w życie, jest także niemało" - podsumowuje profesor.

Najbliżsi współpracownicy prof. Wielgosia podkreślają, że jest on nie tylko wybitnym lekarzem praktykiem, zabiegowcem, ale także - co nieczęste w tej grupie medyków - humanistą o głębokiej wiedzy historycznej. Ponadto jest miłośnikiem malarstwa, obeznanym z historią sztuki, a ostatnio również został autorem zbioru bardzo ciekawych aforyzmów. "Dlatego zapewne tak gładko przemawia, nawiązuje kontakt ze słuchaczami, doskonale panuje nad dużymi gremiami, niezależnie od tego, czy prowadzi radę wydziału, posiedzenie senatu uczelni czy zarządu głównego towarzystwa naukowego" - mówi jeden z jego współpracowników.

A inny dodaje: "Wyjątkowe w nim jest to, że motywuje do doskonalenia i dokształcania swoich lekarzy. Szczerze cieszy się z sukcesów swojego zespołu i docenia wysiłek poszczególnych osób. Bardzo szanuje i lubi studentów - co nie jest wcale takie częste w środowisku akademickim".

Ma doskonałe zdolności organizacyjne - sprawdza się jako kierownik kliniki, konsultant krajowy, szef towarzystwa naukowego oraz rektor uczelni. "Wszystkie te funkcje wypełnia perfekcyjnie, co nie jest takie proste. Można liczyć na niego jako przełożonego w wielu sytuacjach, nigdy nie odmawia pomocy. Wielokrotnie zaskakiwał nas przy tym, protestując przeciwko zbyt nadętej celebrze urzędu rektorskiego, sprowadzając go do właściwych mu rozmiarów i zadań. To również u profesora szczególnie cenimy" - podkreśla aktualny prorektor z ekipy prof. Wielgosia, a poprzednio prodziekan w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prof. Krzysztof J. Filipiak.  

Prywatnie jest osobą ciepłą, towarzyską, ale także bardzo stanowczą i zdecydowaną. Ma poczucie humoru i niewiarygodny, niezłomny optymizm, ale także umiejętność szybkiego podejmowania dobrych decyzji.

Wyjątkowo łatwo wzrusza się na ślubach, niekoniecznie bardzo bliskich osób.

µ prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, specjalista ginekologii i położnictwa oraz perinatologii, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, były dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM (2008-2016),

prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii.

 

 

4. Prof. Jarosław Reguła 

Gastroenterolog z pasją

 

Profesor jest niezmiernie zaskoczony swoją wysoką pozycją na Liście Stu najbardziej wpływowych medyków w Polsce. 

Za najważniejsze zawodowe wydarzenie 2016 roku prof. Reguła uważa przedłużenie finansowania na kolejne 10 lat Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Poza tym dzięki staraniom całego środowiska gastroenterologicznego udało się istotnie wydłużyć czas trwania programów terapeutycznych w chorobach zapalnych jelit, dotykających przede wszystkim ludzi młodych (do 2 lat w chorobie Leśniowskiego-Crohna i do roku we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego). 

"Bardzo mnie cieszą sukcesy naukowe zespołu naszej kliniki szczególnie najmłodszej jego części. Publikacje w renomowanych pismach medycznych oraz pełna akceptacja w europejskich strukturach i organizacjach zajmujących się jakością w gastroenterologii - to naprawdę duże osiągnięcie. Wyrosło nam naprawdę bardzo zdolne i twórcze nowe pokolenie" - dodaje profesor. 

Co się nie udało? "Ciągle bolejemy nad zbyt niskim finansowaniem ochrony zdrowia oraz nierównościami w tym zakresie między poszczególnymi działami medycyny, brakiem dostatecznego zrozumienia ważności klinicznych badań naukowych i niedostatkiem istotnych zachęt dla młodych lekarzy, aby prowadzili badania naukowe. One przecież stymulują rozwój młodych ludzi i mogłyby zaowocować większą liczbą innowacyjnych projektów" - zaznacza gastroenterolog. 

W 2017 roku prof. Reguła zamierza dalej walczyć o wysoką jakość polskiej gastroenterologii, a także inwestować w młodzież, oferując im swój czas i motywując do działania. 

Za prywatny sukces i swoją radość uważa trzy córki i czwórkę wspaniałych wnucząt: Helenkę, Dominika, Ewę i Oliwię. 

 

µ prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, gastroenterolog, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej--Curie w Warszawie, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, koordynator ogólnopolskiego programu badań przesiewowych raka jelita grubego, były prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, były prezes Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii. 

 

 

5. Prof. Adam Maciejewski 

Chirurg artysta

 

W poprzedniej edycji Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie prof. Adam Maciejewski znalazł się po raz pierwszy i od razu trafił do pierwszej dziesiątki. W 2016 roku utrzymał się w pierwszej piątce. "To ogromny zaszczyt znaleźć się na takiej liście, szczególnie jeśli dzieje się to z powodu pracy, która daje mi tak wiele satysfakcji" - skomentował profesor. 

A tę satysfakcję dają mu nowatorskie zabiegi, które przeprowadza w gliwickiej klinice, niejednokrotnie jako pierwszy na świecie. To właśnie prof. Maciejewski jest autorem przeszczepów twarzy wykonanych po raz pierwszy w trybie ratowania życia, a także allogenicznego, złożonego przeszczepu narządów szyi, o wiele bardziej rozległego niż dwie podobne operacje, które wykonano w USA. 

Miniony rok był dla profesora czasem równie intensywnej pracy klinicznej, jak w poprzednich latach. Pytany wówczas o plany zawodowe, prof. Maciejewski odpowiedział, że ustali to samo życie. "Wiele rzeczy weryfikuje się dość niespodziewanie, szczególnie biorąc pod uwagę indywidualne przypadki chorych. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość" - mówił nam w ubiegłym roku.

I faktycznie tak było. "Oprócz codziennej, planowej i zorganizowanej pracy, udało nam się z powodzeniem przeprowadzić dwie replantacje skalpu w trybie pilnym. Ten fakt po raz kolejny utwierdził mnie w przekonaniu, jak ogromne mam szczęście, że mogę pracować z tak oddanym i profesjonalnym zespołem" - mówi profesor. 

W 2016 roku prof. Maciejewski otrzymał przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Laur w kategorii "Talent - praca i charakter". Ci, którzy mają okazję z nim współpracować, potwierdzają, że ta nagroda jest wyjątkowo trafiona. A on sam przyznaje: "Cały czas się uczę, doskonalę, wyszukuję słabe punkty i je poprawiam. Wierzę, że jeśli naprawdę chce się coś zrobić, to i w naszych realiach można tego dokonać".

 

µ prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski, specjalista w zakresie chirurgii onkologicznej, kierownik Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, kierownik Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej COI Gliwice, kierownik Zespołu Transplantacji Twarzy (Fundacja na rzecz Rozwoju Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Przeszczepów Twarzy), członek Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

 

 

6. Prof. Michał Tendera 

Wspiera młodych naukowców

 

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe profesora to wykorzystanie komórek macierzystych w kardiologii, choroba wieńcowa i niewydolność serca. Prof. Tendera jako pierwszy na Śląsku wykonał poszerzenie naczyń wieńcowych z założeniem pacjentowi stentu. 

Od 2014 r. prof. Tendera rozpoczął stopniowe wycofywanie się z licznych zobowiązań zawodowych. 

"Obserwacja rozwoju zespołu kliniki, którą prowadziłem przez prawie 20 lat, a która od dwóch lat kierowana jest przez prof. Wojciecha Wojakowskiego, jest dla mnie nieustającym źródłem satysfakcji. Prof. Wojakowski jest wybitnym naukowcem i klinicystą, doskonałym promotorem rozwoju najmłodszych członków zespołu, a także wspaniałym Człowiekiem (wielkie "C" nieprzypadkowe). Ci wspaniali ludzie, reprezentujący dwa następne pokolenia, są dla mnie powodem do optymizmu w kwestii rozwoju nauki w Polsce" - mówi profesor.

Prof. Michał Tendera znalazł się na opublikowanej w 2016 r. przez organizację Thomson Reuters liście najbardziej wpływowych naukowców świata. Organizacja Thomson Reuters to jeden z głównych światowych dostawców tzw. inteligentnej informacji. Na sporządzonej przez nią liście "The World's Most Influential Scientific Minds 2015" znalazły się nazwiska 3 tys. uczonych z całego świata, wyłonionych na podstawie analizy 120 tys. najczęściej cytowanych prac naukowych z lat 2003-2013.

Profesor nadal uczestniczy w licznych międzynarodowych programach badawczych. "Wraz z prof. Wojciechem Wojakowskim i dr. Grzegorzem Smolką realizujemy program badawczy dotyczący narastającego problemu, jakim są przecieki okołozastawkowe. Pracujemy też nad książką na ten temat, która zostanie w tym roku opublikowana przez jedno z wiodących wydawnictw światowych - mówi prof. Tendera. - Liczę również na to, że trzy ważne międzynarodowe projekty badawcze, w których koordynacji uczestniczę, kończące się w tym roku, przyniosą odpowiedzi na istotne, otwarte pytania kliniczne. Jednocześnie angażuję się w dwa nowe badania wieloośrodkowe na poziomie koncepcyjnym". 

Za szczególnie ważne zadanie profesor uważa pomoc młodym lekarzom w rozwoju ich karier naukowych. "Mam nadzieję, że będę w stanie przekazać im swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie planowania i realizacji badań klinicznych" - dodaje prof. Tendera.

"Jak mądrze stwierdziła Oriana Fallaci, w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że "przyszłość się skraca". Dlatego cieszę się, że w ubiegłym roku byłem w stanie dokonać dalszego przewartościowania priorytetów i poświęcić więcej czasu sobie i bliskim" - podsumowuje 2016 rok prof. Tendera.

 

µ prof. dr hab. n. med. Michał Tendera jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Do 2014 r. kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 1995-1998 był prezesem PTK, a w latach 2004-2006 prezydentem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

 

 

7. Prof. Piotr Ponikowski 

Ekspert od niewydolności serca

 

W latach 2012-2014 był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, obecnie jest prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Prof. Ponikowski ma na swoim koncie ponad 600 wydanych prac i ponad 37 tys. cytowań w międzynarodowych publikacjach. 

Profesor przewodniczył grupie ekspertów, która przygotowała najnowsze (2016 r.) wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

W ubiegłym roku prof. Piotr Ponikowski wraz z pięcioma innymi polskimi przedstawicielami medycyny znalazł się w rankingu Thomson Reuters "The World's Most Influential Scientific Minds 2015". 

Również w ubiegłym roku w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu został wykonany według pomysłu prof. Ponikowskiego nowatorski zabieg ablacji nerwu trzewnego u pacjentki z ciężką niewydolnością serca. Metoda sympatektomii stosowana jest od lat, ale nigdy wcześniej nie była wykorzystywana u chorych na NS. "To trzecia i czwarta taka operacja na świecie. Dwie wcześniejsze, według tego samego schematu, odbyły się w Pradze" - mówi profesor. 

Pozazawodowe pasje prof. Ponikowskiego to bieganie oraz kolekcjonowanie win.

Pytany o to, co przyniosło mu największą satysfakcję zawodową w 2016 r., prof. Ponikowski wymienia wybór na stanowisko prorektora ds. nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Za największy sukces uważa przewodniczenie grupie tworzącej zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w dziedzinie niewydolności serca. Rok 2017 wypełnią profesorowi obowiązki związane z objęciem funkcji prezesa PTK oraz dalsza praca i rozwój Ośrodka Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 

 

µ prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prorektorem ds. nauki (2016-2020). Kieruje także Kliniką Kardiologii przy Ośrodku Chorób Serca w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Jest jednym z liderów badań klinicznych nad niewydolnością serca.

 

 

8. Prof. Mirosław Ząbek 

Cudotwórca w neuroterapii

 

Jako jeden z pierwszych na świecie, prof. Mirosław Ząbek przeprowadził serię transplantacji fragmentów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona oraz operacji naczyniowych mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. Profesor otworzył nową erę w leczeniu chorób ruchu, gdy jako pierwszy neurochirurg w Polsce, wykonał i wprowadził do krajowej praktyki klinicznej operacje głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona, drżenia samoistnego, dystonii i zespołu Tourette'a. Również jako pierwszy w Polsce wprowadził do praktyki klinicznej metodę leczenia wielu chorób mózgu za pomocą stereotaktycznego napromieniania nożem Gamma. Stworzył Krajowe Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Mózgu. 

Współpraca z prof. Krzysztofem Bankiewiczem z Uniwersytetu San Francisco zaowocowała przeprowadzeniem w Szpitalu Bródnowskim serii pierwszych w Europie operacji mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego. "Na realizacji tego projektu skorzysta wielu pacjentów, zagrożonych najpoważniejszymi chorobami mózgu. Jest to także przykład wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w polskiej medycynie" - ocenia prof. Ząbek. 

Wspólnie z prof. Bankiewiczem uruchomił pierwsze w Europie Interwencyjne Centrum Neuroterapii wdrażające unikatowe metody leczenia chorób mózgu. "To otwiera nową erę w historii medycyny, przecierając szlaki dla terapii genowej mózgu" - uważa neurochirurg. Ale co najważniejsze, "tam traktuje się człowieka indywidualnie, z uśmiechem, a profesor po prostu żyje tym, co robi, każdemu chciałby pomóc. Jest spokojny i konkretny, nie nosi głowy w górze" - mówi jeden z jego pacjentów.

Współpracownicy prof. Ząbka twierdzą, że to nie tylko rewelacyjny specjalista, ale też człowiek, który potrafi naładować pozytywną energią. Jest opanowany i profesjonalny. Nie ucieka przed wyzwaniami, ale ma dużo pokory wobec trudności i nigdy nie ryzykuje zdrowiem pacjenta. 

 

µ prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, specjalista neurochirurgii, kierownik Kliniki Neurochirurgii CMKP Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii. Ubiegłoroczny zwycięzca konkursu "Pulsu Medycyny" Złoty Skalpel.

 

 

9. Prof. Dariusz Dudek 

Kardiolog i społecznik

 

W pracy badawczej i klinicznej prof. Dariusz Dudek zajmuje się m.in. hamowaniem zjawiska restenozy po zabiegach angioplastyki wieńcowej, optymalizacją zabiegów kardiologii interwencyjnej, zabiegami hybrydowymi w wadach serca, chorobami strukturalnymi serca, hipotermią terapeutyczną oraz zabiegami przezskórnej plastyki zastawki mitralnej.

Za wybitne osiągnięcia w leczeniu pacjentów z zawałem serca prof. Dariusz Dudek otrzymał w 2016 r. nagrodę Kroki Milowe. W ubiegłym roku odebrał również wyróżnienie dla najlepszego naukowca w Collegium Medicum UJ. Otrzymał także nagrodę Gloria Medicinae przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, dwukrotnie nagrodę ministra zdrowia, nagrodę premiera oraz PAN za wybitne osiągnięcia naukowe i krajowe.

Profesor jest bardzo aktywnym społecznikiem, inicjatorem akcji społecznych, takich jak "Wszyscy Jesteśmy Pacjentami", "Misie od Serca", bieg w Krynicy "Przegoń Zawał". Z jego inicjatywy powstały również Kluby Pacjenta oraz Szkoły Serca. W Klubach Pacjenta, organizowanych w ośrodkach kardiologii interwencyjnej od 2011 r., odbywają się cyklicznie bezpłatne spotkania edukacyjne dla pacjentów poświęcone m.in. leczeniu nadciśnienia, aktywności fizycznej, zdrowej diecie, a także przestrzeganiu zaleceń lekarskich po zabiegach angioplastyki wieńcowej. Szkoły Serca to z kolei innowacyjny model opieki nad pacjentem kardiologicznym w ramach prewencji wtórnej, polegający na indywidualnych szkoleniach dla chorych i realizowany od 2015 r. w ośrodkach kardiologii inwazyjnej w woj. małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Zapytany o największe ubiegłoroczne sukcesy, prof. Dudek wymienia m.in. "stworzenie unikalnego na skalę światową prototypu zastosowania HoloLens (rozszerzonej rzeczywistości) w analizie i opracowaniu trójwymiarowym planu zabiegu hybrydowego. Po raz pierwszy na świecie zaprezentowaliśmy to połączenie klasycznego obrazowania w kardiologii i HoloLens na międzynarodowych warsztatach New Frontiers in Interventional Cardiology w Krakowie" - dodaje profesor. 

Za kolejny sukces prof. Dudek uważa zwiększenie świadomości lekarzy i pacjentów na temat zalet zabiegów hybrydowych w kardiologii i kardiochirurgii poprzez kampanię "Stawka to Życie. Zastawka to Życie". Jest ona realizowana w ramach europejskiej inicjatywy Valve for Life, która została uznana przez prestiżowe pismo "Eurointervention" za modelowy wzór do przeprowadzania podobnych kampanii w całej Europie. Prof. Dudek wraz z prof. Adamem Witkowskim są koordynatorami jej polskiej edycji.

"Cieszy mnie, że stale rozwijamy naszą edukacyjną działalność dotyczącą profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń skierowaną do pacjentów. Świetnym pomysłem było też zorganizowanie debaty o roli organizacji pacjenckich w tworzeniu systemu opieki i leczenia kardiologicznego z udziałem zainteresowanych stron" - ocenia prof. Dudek. 

Szkicując zadania na 2017 rok prof. Dudek mówi: "Planujemy fuzję obrazów 3D oraz technologii HoloLens dla symulacji zabiegów hybrydowych. Celem innowacyjnych zabiegów z użyciem nowych technologii w chorobach strukturalnych jest minimalizowanie wielkości dostępu w zabiegach naprawczych serca oraz szybka rekonwalescencja po zabiegu. 

 

µ prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, kardiolog, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii UJ CM, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych. Jeden z dwóch polskich członków zarządu European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions. 

 

 

10. Prof. Cezary Szczylik 

Onkologia może być pasją życia

 

"Kliniką Onkologii WIM kieruję od 23 lat, od powrotu ze stypendium w Temple University i Jefferson Medical University w Filadelfii. W Wojskowym Instytucie Medycznym w 1984 roku wraz z prof. Wiesławem Jędrzejczakiem przeprowadzaliśmy pierwsze allogeniczne i autologiczne przeszczepy szpiku w Polsce" - wspomina prof. Szczylik. 

W 1991 roku profesor jako jeden z pierwszych przedstawił w czasopiśmie "Science" dowody na możliwość zastosowania terapii celowanej w leczeniu schorzeń nowotworowych. Jednym z wielu sukcesów prof. Szczylika jako kierownika Kliniki Onkologii WIM jest doprowadzenie do wybudowania nowoczesnego budynku dla Kliniki Onkologii i Radioterapii w kompleksie szpitala przy ul. Szaserów. Stworzył również przy klinice Laboratorium Onkologii Molekularnej, którym od stycznia będzie przewodzić prof. Claudine Kieda z Orleanu (Francja). Profesor jest także współtwórcą Studium Medycyny Molekularnej afiliowanego obecnie przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. "Do dziś ukończyło je ponad 200 doktorantów w zakresie medycyny i biologii molekularnej" - zaznacza prof. Szczylik. Od ponad dwudziestu lat działa założona przez niego Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, wspierająca badania naukowe w obszarze onkologii prowadzone przez młodych lekarzy, biologów i psychologów. 

"W Klinice Onkologii WIM prowadzimy badania nad komórkami macierzystymi raka nerkowokomórkowego, mechanizmami kontaktowania się tych komórek z otaczającym mikrośrodowiskiem oraz wpływem hipoksji na zdolności proliferacyjne komórek nowotworowych" - mówi profesor. Jest laureatem grantu TEAM Fundacji Nauki Polskiej, zakończonego pomyślnie w 2016 roku, a także wielu grantów NCN. Od 2010 roku ogłosił wraz z zespołem ponad sto publikacji (w większości o wysokim IF) z badań nad rakiem nerki, jelita grubego oraz raka jajnika. 

W 2011 roku był głównym organizatorem Europejskiego Kongresu Raka Nerki w Warszawie. Od kilkunastu lat z sukcesem organizuje międzynarodowe sympozja poświęcone rakowi nerki, z udziałem czołowych badaczy w tym obszarze. W końcu 2016 roku opublikował wyniki największej na świecie analizy efektywności leczenia kinazami tyrozynowymi chorych na rozsianego raka nerki. "Ta praca to efekt unikalnej współpracy z zespołem pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Międzynarodowego Rejestru Rozsianego Raka Nerki prowadzonego przez prof. Daniela Henga" - mówi profesor. 

 

µ prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik jest onkologiem klinicznym, kierownikiem Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jest członkiem Komitetu Sterującego  programu STRATEGMED w NCBiR oraz założycielem Polskiego Konsorcjum Glejakowego.

 

 

11 35 

Maciej Krzakow-ski, prof. dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie onkologi klinicznej i radioterapii onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie, członek Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii, konsultant krajowy ds. onkologii klinicznej, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

12 6 

Bohdan Maruszewski, prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii.

13 2 

Jacek Jassem, prof. dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed, przewodniczący Akademickiej Sieci Onkologicznej oraz Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej, członek zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, inicjator ustawy o zakazie palenia w miejscach publicznych.

14 52 

Krzysztof Strojek, prof. dr hab. n. med., diabetolog, hipertensjolog, internista, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląskiego Centrum Chorób Serca, konsultant krajowy ds. diabetologii.

15 27 

Janusz Skalski, prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, członek Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, przewodniczący Komisji Historii i Filozofii Medycyny PAN.

16 5 

Adam Torbicki, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii, kierownik Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP, ordynator Oddziału Kardioangiologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, koordynator polskich rejestrów zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego ZATPOL i PHPOL, członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii i Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

17 20 

Piotr Hoffman, prof. dr hab. n. med., kardiolog, kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

18 13 

Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, członek korespondent PAN i PAU.

19 22 

Waleria Hryniewicz, prof. dr 
hab. n. med., mikrobiolog, Narodowy Instytut Leków, konsultant krajowy ds. mikrobiologii lekarskiej, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym, przewodnicząca Zespołu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, przedstawiciel MNiSW do JPIAMR, przedstawiciel NCN do Infect-ERA.

20 24 

Piotr Kuna, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi, członek ZG Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Metabo-
licznych, przewodniczący Rady Naukowej
 Naukowej Fundacji Polpharmy.

21 15 

Tomasz Trojanowski, prof. dr hab. n. med., neurochirurg, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, członek prezydium Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, prezes Oddziału PAN w Lublinie, konsultant krajowy ds. neurochirurgii, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

22 34 

Maciej Małecki, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, kierownik Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM, prezes ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, European Association for the Study of Diabetes.

23 16 

Piotr Kaliciński, prof. dr hab. n. med., chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów CZD.

24 38 

Maciej Banach, prof. dr hab. n. med., kardiolog specjalizujący się w zaburzeniach lipidowych i nadciśnieniu tętniczym, dyrektor Insty-tutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego UM w Łodzi, współzałożyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, członek Panelu Naukowego ds. Zdrowia przy Komisji Europejskiej, redaktor naczelny "Archives of Medical Science".

25 31 

Jacek Wysocki, prof. dr hab. n. med., pediatra, specjalista chorób zakaźnych, rektor Uniwersytetu Medycz-nego w Poznaniu, kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu, przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu.

26 75 

Jerzy Jabłecki, prof. dr hab. n. med.,
chirurg, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i kierownik Pododdziału Replantacji Kończyn w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Przeszczepów Ręki i Tkanek Złożonych, członek założyciel Amerykańskiego Towarzystwa Transplantologii Rekonstrukcyjnej, członek zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego.

27 11 

Bolesław Samoliński, prof. dr hab. n. med., alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, członek prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, członek Rady Sanitarno-
-Epidemiologicznej GIS, przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się, członek Komitetu Sterującego Programu STRATEGMEG w NCBR.

28 26 

Jerzy Szaflik, prof. dr hab. n. med., okulista, dyrektor SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM, założyciel i były dyrektor Banku Tkanek Oka.

29 10 

Wiesław Wiktor Jędrzejczak, prof. dr hab. med, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej, transplantologii klinicznej, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK WUM, członek zarządu Polskiego
 Towarzystwa Hematologów i Transfuzjo-logów, członek Komitetów PAN: Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka, Cytobiologii oraz Bioetyki przy Prezydium PAN (2011-2014), członek nadzwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, konsultant krajowy ds. hematologii.

30 14 

Witold Zatoński, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, epidemiologii nowotworów, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, przewodniczący Komisji Epidemiologii Polskiej Unii Onkologii, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy GIS, twórca i prezes Fundacji "Promocja Zdrowia", animator akcji rzucania palenia organizowanych corocznie.

31 45 

Andrzej Bochenek, prof. dr hab. n.med., kardiochirurg, chirurg ogólny, angiolog, współzałożyciel i członek rady nadzorczej sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), organizator najnowocześniejszej małoinwazyjnej i hybrydowej kardiochirurgii PAKS w Bielsku-Bialej, członek ZG Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, European Association for Cardiothoracic Surgery, International Society of Cardio-Thoracic Surgeons oraz Society of Minimal Invasive Surger.

32 17 

Tomasz Grodzicki, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii, hipertensjologii, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

33 ! 

Andrzej Budaj, prof. dr hab. n. med., przewodniczący Komisji Wytycznych i Szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardio-logicznego, kierownik Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jeden z polskich autorów artykułów medycznych najczęściej wymienianych w zagranicznych źródłach. 

34 49 

Jacek Fijuth, prof. dr hab. n. med., specjalista radioterapii onkologicznej, kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

35 12 

Marek Krawczyk, prof. dr hab. n. med., chirurg, transplantolog, były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Chorób Wątroby WUM, kierownik największego w Polsce i jednego z największych w Europie programów przeszczepiania wątroby, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, członek korespondent PAN.

36 30 

Jerzy Sadowski, prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i transplantologii, ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalis-tycznym im. Jana Pawła II.

37 76 

Andrzej Lange, prof. dr hab. n. med., specjalista hematologii, immunologii i transplantologii klinicznej, założyciel i kierownik najdłużej działającego w Polsce ośrodka przeszczepiania szpiku, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych i Krajowego Banku Dawców Szpiku (akredytacja europejska i USA), pionier w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, organizator warsztatów kontroli jakości typowania antygenów zgodności tkankowej dla Europy Środkowowschodniej, członek z wyboru Collegium Ramazzini.

 

38 ! 

Robert Gałąz-kowski, dr n. med., prof. nadzw. UPH specjalista ratownictwa medycznego, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego WUM, ekspert Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie Przyrodniczo-
-Humanistycznym w Siedlcach, członek zarządu Europejskiego Komitetu HEMS i Pogotowia Lotniczego, redaktor naczelny czasopisma naukowego "Emergency Medical Service - Ratownictwo Medyczne".

39 19 

Tadeusz M. Orłowski, prof. dr hab. n. med., chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych.

40 29 

Grażyna Rydzewska, prof. dr hab. n. med., gastroenterolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSW, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, prezes Polskiego Klubu Trzustkowego.

41 51 

Michał Myśliwiec, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog i transplantolog, I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Oddziałem Dializ UM w Białymstoku, wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości przy AOTMiT, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN i przewodniczący Zespołu ds. Problemów Wieku Podeszłego tego Komitetu, członek korespondent PAU.

42 46 

Zbigniew Lew-Starowicz, prof. nadzw. dr hab. n. med., psychiatra, seksuolog, kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej przy Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki
Wydziału Rehabilitacji AWF w Warsza-wie, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, konsultant krajowy ds. seksuologii.

 

43 ! 

Piotr Chłosta, prof. dr hab. n. med., urolog, chirurg, kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

44 97 

Wojciech Fendler, prof. nadzw. dr hab. n. med., kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej UM w Łodzi, autor nowego testu diagnostycznego do selekcji pacjentów napromieniowanych.

45 60 

Adam Witkowski, prof. dr hab. 
n. med., kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu
Kardiologii w Warszawie, członek Komisji
Planowania i Rozwoju ZG Polskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego. 

46 67 

Artur Kwiatkowski, prof. dr hab. n. med., Katedra i Klinika Chirurgii Transplantacyjnej Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus WUM, jeden z wykonawców pierwszego w Polsce łańcuchowego przeszczepienia nerek.

 

47 ! 

Mariusz Ratajczak, prof. dr hab. n. med., prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej, kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM.

48 77 

Maria Respondek-Liberska, prof. dr hab. n. med., specjalista pediatrii, ultrasonografii, echokardiografii prenatalnej, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej, kierownik Programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD-Prenatal/Kardio-Prenatal, kierownik Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych UM w Łodzi, Katedry Morfologii i Embriologii, kierownik Zakładu Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

49 ! 

Zbigniew Izdebski, prof. dr hab. n. hum., seksuolog i pedagog, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

50 23 

Magdalena 
Durlik, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, transplantolog, kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefro-logii WUM, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, członek ZG Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Unii
Medycyny Transplantacyjnej.

51 78 

Piotr Jankowski, prof. dr hab.
n. med., specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego UJ CM w Krakowie, członek zarządu i przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia PTK.

52 74 

Adam Windak, dr hab. n. med., prof. UJ, specjalista medycyny rodzinnej, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, członek honorowy Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

53 36 

Janina Stępińska, prof. dr hab.
n. med., kardiolog, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiolo-
gicznej Instytutu Kardiologii w War-
szawie.

54 18 

Zbigniew Kalarus, prof. dr hab. n. med., kardiolog, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

55 42 

Kazimierz Roszkowski-Śliż, prof. dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii, zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, kierownik III Kliniki Chorób Płuc IGiChP, przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

56 ! 

Przemysław Kardas, prof. dr hab. n. med., specjalista medycyny rodzinnej, w Łodzi, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi, kierownik naukowy Projektu ABC, realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

57 ! 

Ewa Helwich, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób płuc, neonatolog, kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, konsultant krajowy ds. neonatologii.

58 92 

Jan Lubiński, prof. dr hab. n. med., patomorfolog, specjalista genetyki klinicznej, kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Katedry Onkologii Wydziału Lekarsko-
-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM.

59 87 

Andrzej Horban, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych WUM, wiceprezes ZG Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych.

60 44 

Roman Danielewicz, prof. dr hab. n. med., chirurg, transplantolog, były dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT, członek założyciel Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

 

61 ! 

Andrzej Tykarski, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, angiologii i hipertensjologii, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

 

62 ! 

Agnieszka Słowik, prof. dr hab. n. med., neurolog, kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 

63 ! 

Piotr Socha, prof. dr hab. n. med., gastrolog, zastępca kierownika kliniki na Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka.

64 81 

Krzysztof Warzocha, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej, zdrowia publicznego, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (od 2002), redaktor naczelny kwartalnika "Hematologia".

65 54 

Adam Dziki, prof. dr hab. n. med., chirurg, proktolog, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej USK-WAM w Łodzi, założyciel Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego, członek ZG Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek honorowy
Europejskiego Towarzystwa Proktologicznego, przewodniczący Interdyscyplinarnej Grupy ds. Leczenia Raka Jelita Grubego, członek American College of Surgeons oraz Królewskiego Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgicznego.

66 32 

Wojciech Nowak, prof. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of Surgery, kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej UJ CM.

 

67 ! 

Anna Człon-kowska, prof. dr hab. n. med., neurolog, kierownik II Kliniki Neuro-logicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, członek korespondent PAN i członek PAU.

 

68 ! 

Hanna Szajewska, prof. dr hab. n. med., pediatra, kierownik II Kliniki Pediatrii WUM.

69 63 

Bogusław Maciejewski, prof. dr hab. n. med., specjalista radioterapii, członek Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii.

70 28 

Witold Rużyłło, prof. dr hab. n. med., kardiolog, specjalista z zakresu kardiologii interwencyjnej, pionier nowoczesnych metod nieoperacyjnego, przeznaczyniowego leczenia choroby wieńcowej i wad serca, członek korespondent PAN.

71 61 

Ewa Małecka-Tendera, prof. dr hab. n. med., pediatra, endokrynolog, diabetolog, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM, członek zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, rzecznik dyscyplinarny Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członek Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Stowarzyszenia do spraw Otyłości Dziecięcej.

 

72 ! 

Krzysztof Jerzy Filipiak, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, redaktor naczelny "Kardiologii Polskiej".

73 86 

Piotr Radziszewski, prof. dr hab. 
n. med.,chirurg, urolog, kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM, członek Narodowej Rady Rozwoju, członek Komitetu Naukowego EAU.

74 21 

Leszek Pączek, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej, nefrologii, diabetologii, transplantologii, geriatrii i zdrowia publicznego, kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

75 48 

Wojciech Drygas, prof. dr hab. n. med., specjalista w zakresie kardiologii prewencyjnej, medycyny sportowej i zdrowia publicznego, kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi, kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia w Instytucie Kardiologii w Warszawie, koordynator Programu CINDI/WHO, członek Rady Naukowej NIZP-PZH.

76 99 

Piotr Wysocki, prof. dr hab. n. med., onkolog kliniczny, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, kierownik Kliniki Onkologicznej UJ CM.

77 72 

Juliusz Jakubaszko, prof. dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof Collegium Medicum w Bydgoszczy, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członek Europejskiej Komisji Specjalizacji Lekarskich i American College of Emergency Physicians, członek zarządu Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej.

78 88 

Witold Tłustochowicz, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, wiceprzewodniczący Zespołu Koordynującego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

 

79 ! 

Janusz Heitzman, prof. nadzw. dr hab. n. med., specjalista psychiatrii, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

80 39 

Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. n. med., neurolog, kierownik I Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, konsultant krajowy ds. neurologii, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

81 55 

Leszek Czupryniak, prof. nadzw. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych CSK w Warszawie.

 

82 ! 

Marek Jarema, prof. dr hab. n. med., specjalista psychiatrii, kierownik III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek Rady Naukowej IPiN.

83 98 

Jerzy Kruszewski, prof. dr hab. 
n. med., specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii CSK WIM, członek ZG Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej, redaktor naczelny "Lekarza Wojskowego".

84 43 

Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med., hipertensjolog, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii, członek korespondent PAN, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

85 ! 

Piotr Wiland, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego i USK we Wrocławiu.

86 64 

Piotr Rutkowski, prof. nadzw. dr hab. n. med., specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zastępca przewodniczącego ZG Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

87 ! 

Władysław Grzeszczak, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii SUM.

 

88 ! 

Włodzimierz Jarmundowicz, prof. dr hab. n. med., neurochirurg, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii UM we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-
-Radeckiego we Wrocławiu.

89 40 

Małgorzata Myśliwiec, prof. nadzw. dr hab. n. med., pediatra, endokrynolog, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUMed, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, wiceprzewodnicząca zarządu Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

 

90 ! 

Marek Deja, prof. dr hab. n. med., kardiochirurg, kierownik Oddziału Kardiochirurgii w Górnośląskim Centrum Medycznym Szpital w Ochojcu.

91 68 

Marian Reinfuss, prof. dr hab. n. med., onkolog, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, kierownik Zakładu Radioterapii, Centrum Onkologii w Krakowie.

 

92 ! 

Jarosław Kaźmierczak, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii,  kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w SPSK nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii. 

 

93 ! 

Ryszard Piotro-wicz, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towa-rzystwa Kardiologicznego.

94 79 

Robert Śmigielski, dr n. med., ortopeda traumatolog, Oddział Ortopedii Carolina Medical Center, członek Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Artroskopii, Chirurgii Kolana i Ortopedii Sportowej, członek European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology oraz International Cartilage Repair Society.

95 90 

Andrzej Górski, prof. dr hab. n. med., specjalista chorób wewnętrznych (immunologia kliniczna), immunolog, bioetyk, przewodniczący Odwoławczej Komisji Bioetycznej Ministerstwa Zdrowia, członek European Group on Ethics in Science and New Technologies.

96 62 

Andrzej Lewiński, prof. dr hab. 
n. med., specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, medycyny nuklearnej, zdrowia publicznego, kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, konsultant krajowy ds. endokrynologii, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, prezes Polskiego Towarzy-stwa Tyreologicznego.

97 59 

Andrzej Borówka, prof. dr hab. n. med., urolog, specjalista chirurgii ogólnej, kierownik Kliniki Urologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

98 41 

Wojciech Młynarski, prof. dr hab. n. med., pediatra, onkolog, hematolog, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii UM w Łodzi, członek ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

99 85 

Krzysztof Kusza, prof. dr hab. n. med., anestezjolog, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

100 47 

Waldemar Bana-siak, prof. dr hab. n. med., kardiolog, kierownik Ośrodka Chorób Serca w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu kardiologii.

 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.